جدیدترین پذیرش در سیستم اکسپرس انتری ساسکاچوان برگزار رشد
جدیدترین پذیرش در سیستم اکسپرس انتری ساسکاچوان برگزار رشد

اداره مهاجرت ساسکاچوان در تاریخ 27 فوریه 2019 جدیدترین پذیرش در سیستم اکسپرس انتری را برگزار شد

در تاریخ 27 فوریه 2019 ، استان ساسکاچوان برای 83 متقاضی برنامه اکسپرس انتری دعوتنامه صادر کرد. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

تاریخ قرعه کشی 27 فوریه 2019 (8 اسفند 1397)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری
پایین ترین نمره مورد پذیرش68
کل دعوتنامه صادر شده 83

مزیت های شرکت در سیستم اکسپرس انتری استان ساسکاچوان چیست؟

اگر متقاضیان بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز را در سیستم اکسپرس اینتری این استان کسب کنند می توانند یکی از کاندیدهای این استان برای دریافت دعوتنامه باشند البته تجربه کافی حرفه ای در لیست مشاغل استان ساسکاچوان جزو الرامات این برنامه مهاجرتی می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس ورودی که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس انتری می باشد.

نمودار حداقل نمره پذیرش سیستم اکسپرس انتری ساسکاچوان
نمودار تعداد کل افراد دعوت شده در سیستم اکسپرس انتری ساسکاچوان

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.