• برنامه کارگر ماهر نیوفاندلند و لابرادور

برنامه کارگر ماهر نیوفاندلند و لابرادور

طبقه بندی کارگر برنامه جذب مهاجر استانی نیوفاندلند و لابرادور مخصوص افرادی است که مهارتهایشان برای فعالیتهای یک کارفرما در نیوفاند لند و لابرادور با ارزش باشد.

فاکتورهای گزینش

متقاضی به منظور درخواست در طبقه بندی کارگر ماهر برنامه جذب مهاجر استانی نیوفاندلند و لابرادور، باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • داشتن یک پیشنهاد شغلی تمام وقت از کارفرمای ساکن در استان نیوفاندلند و لابرادور یا یک شغل یا پیشنهاد شغلی که با معیارهای استخدام استانی و میزن حقوق رایج سازگاری داشته باشد
 • داشتن مجوز کاری سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا یا داشتن حق درخواست مجوز کاری
 • داشتن مهارت ها و مجوزهای مورد نیاز برای شغل
 • تسلط کافی بر زبان های فرانسوی یا انگلیسی به منظور انجام شغل مورد نظر

علاوه بر شرایط فوق، متقاضی باید مشخص کند که حداقل برای سه ماه منابع مالی کافی برای اسکان خود و اعضای وابسته خود در استان نیوفاندلند و لابرادور را داراست.

برنامه کارگر ماهر نیوفاندلند و لابرادور

برنامه کارگر ماهر نیوفاندلند و لابرادور

فرایند

 • مرحله 1:

  ارسال یک درخواست کامل به برنامه جذب مهاجر استانی نیوفانلند و لابرادور

 • مرحله 2:

  برنامه جذب مهاجر استانی نیوفانلند و لابرادور متقاضیان واجد شرایط را معرفی می کند

 • مرحله 3:

  ارسال یک درخواست مجزا به دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائم

 • مرحله 4:

  بررسی های پزشکی و امنیتی و صدور ویزای اقامت دائم

هزینه ها

هزینه دولتی نیوفاندلند و لابرادور : رایگان

هزینه دولتی فدرال: 550 دلار کانادا برای هر فرد 19 سال به بالا، 550 دلار کانادا برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای همسر

ارزیابی رایگان مهاجرت

پرسشنامه رایگان ما را تکمیل نمائید. ما شرایط شما را با توجه به کلیه برنامه ی مهاجرتی کانادا و سایر کشورها بررسی می کنیم و نتیجه را ظرف 48 ساعت برای شما ارسال خواهیم کرد.

درباره کانادا

کشورهای بدون نیاز به ویزا : 173, رتبه: 2 (مرجع ویزا ۲۰۱۴)
تولید ناخالص ملی بر اساس سرانه : 43,100 دلار
واحد پولی : دلار کانادا (CAD)
نرخ مالیات ها : 0 تا 50% + ارزش افزوده (متفاوت), مالیت فروش 5% تا 15%, مالیات درآمد شرکتی 11%-15% (فدرال) + 0%-16% (استانی)
موقعیت : آمریکای شمالی
پایتخت : اوتاوا
حمعیت : 34.835 میلیون
زبان : انگلیسی 58.7%, فرانسوی 22%, دیگر 19.3%
دین ها : مسیحیت 67.2%, مسلمان 3.2%, هندو 1.5%, سیخ 1.4%, بودایی 1.1%, یهودی 1%, بدون دین 23.9%
نوع حکومت : دموکراسی پارلمانی, فدرالی, و حکومت مشروطه