مقایسه برنامه های استانی کارآفرینی کانادا

  • مقایسه برنامه های استانی کارآفرینی
مقایسه برنامه های استانی کارآفرینی

مقایسه برنامه های استانی کارآفرینی و سرمایه گذاری کانادا

مقایسه برنامه های استانی کارآفرینی و سرمایه گذاری در کانادا این امکان را برای متقاضی فراهم می کند که متناسب با شرایطی که دارا می باشد بهترین برنامه را انتخاب نماید. یکی از بهترین روش های اخذ اقامت کانادا از طریق برنامه های انتخابی استانی می باشد. برخی از این برنامه ها در بدو ورود به کانادا همراه با اقامت دائم کانادا می باشد،  و بیشتر برنامه ها در بدو ورود همراه با ویزای کار می باشد که بعد از حدود 2 سال با انجام سرمایه گذاری به اقامت دائم کانادا ختم می گردد.

مقایسه برنامه های استانی کارآفرینی

مقایسه برنامه های استانی کارآفرینی با توجه به 4 شرط اصلی:

  1. سابقه مالکیت بیزس فعال و یا سابقه مدیریت ارشد شرکت ها و سازمان ها
  2. ارزش دارایی که نشان دهنده توان مالی متقاضی برای سرمایه گذاری
  3. حداقل میزان سرمایه گذاری در استان
  4. حداقل شرط زبان انگلیسی

در زمان مقایسه برنامه های استانی کارآفرینی، متقاضیان باید توجه داشته باشند که مدارک مربوط به یک بیزنس فعال شامل شرکت و یا مغازه کسب و کار را ارائه دهند. فعالیت شرکت و توانمندی آن از طریق ارائه مدارک پرداخت مالیات و لیست بیمه نشان داده می شود.

لطفا در صورتیکه سابقه مدیریت دارید و تمکن مالی لازم برای سرمایه گذاری در کانادا دارید و مایل هستید که که از این روش اقدام کنید؛فرم ارزیابی را تکمیل نمایید و یا نام و شماره تلفن خود را به آدرس business@itc-canada.com ارسال کنید.

مقایسه برنامه های استانی کارآفرینی

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

جدول مقایسه برنامه های استانی کارآفرینی و سرمایه گذاری کانادا

حداقل شرایط / استانها
منیتوبا
پرنس ادوراد آیلند
بریتیش کلمبیا
نوا اسکوشیا
نیوبرانزویک
ساسکاچوان
درصد مالکیت
33.33%
33.33%
33.33%
33.33%
33.33%
33.33%
سابقه مدیریت شرکت
3 سال از 5 سال گذشته
حداقل 3 سال از 5 سال گذشته
بیشتر از 3 سال
3سال در 10 سال گذشته
3 سال در 5 سال گذشته
3 سال در 10 سال گذشته
سابقه مدیریت ارشد
3 سال از 5 سال گذشته
3 سال در 5 سال گذشته و دارا بودن 20 درصد مالکیت شرکت
بیشتر از 4 سال
بیشتر از 5 سال در 10 سال گذشته
کل 5 سال گذشته
3 سال در 10 سال گذشته
حداقل دانش زبان
CLB 5
CLB 4
CLB 4
CLB 5
CLB 5
CLB 4
حداقل تحصیلات
دیپلم دبیرستان
دیپلم دبیرستان
فوق دیپلم یا صاحب 100% مالکیت شرکت در 3 سال از 5 سال گذشته
دیپلم دبیرستان
فوق دیپلم
دیپلم
شرایط سن
25-49
21-59
حداقل 25 سال
حداقل 25 سال
22-55
21-54
سرمایه گذاری در مرکز استان
250 هزار دلار کانادا
150 هزار دلار کانادا + 75 هزار دلار هزینه
200 هزار دلار کانادا
150 هزار دلار کانادا
250 هزار دلار کانادا
300 هزار دلار کانادا
سرمایه گذاری در خارج از مرکز استان
150 هزار دلار کانادا
150 هزار دلار کانادا + 75 هزار دلار هزینه
200 هزار دلار کانادا
150 هزار دلار کانادا
250 هزار دلار کانادا
200 هزار دلار کانادا
حداقل دارایی
500 هزار دلار کانادا
600 هزار دلار کانادا
600 هزار دلار کانادا
600 هزار دلار کانادا
600 هزار دلار کاناد ( 300 هزار دلار آن باید پول نقد باشد)
500 هزار دلار کانادا
اقامت دائم / ویزای کار در بدو ورود
ویزای کاری
ویزای کاری
ویزای کاری
ویزای کاری
اقامت دائم
ویزای کاری

جدول مقایسه برنامه های استانی کارآفرینی و سرمایه گذاری کانادا

شرایط برنامه کارآفرینی منیتوبا

حداقل شرایط مورد نیاز
منیتوبا
درصد مالکیت
33.33%
سابقه مدیریت شرکت
3 سال از 5 سال گذشته
سابقه مدیریت ارشد
3 سال از 5 سال گذشته
حداقل دانش زبان
CLB 5
حداقل تحصیلات
دیپلم دبیرستان
شرایط سن
25-49
سرمایه گذاری در مرکز استان
250 هزار دلار کانادا
سرمایه گذاری در خارج از مرکز استان
150 هزار دلار کانادا
حداقل دارایی
500 هزار دلار کانادا
اقامت دائم / ویزای کار در بدو ورود
ویزای کاری

شرایط برنامه کارآفرینی پرنس ادوارد آیلند

حداقل شرایط مورد نیاز
پرنس ادوراد آیلند
درصد مالکیت
20%-50%
سابقه مدیریت شرکت
حداقل 3 سال از 5 سال گذشته
سابقه مدیریت ارشد
3 سال در 5 سال گذشته و دارا بودن 20 درصد مالکیت شرکت
حداقل دانش زبان
CLB 4
حداقل تحصیلات
دیپلم دبیرستان
شرایط سن
21-59
سرمایه گذاری در مرکز استان
150 هزار دلار کانادا + 75 هزار دلار هزین
سرمایه گذاری در خارج از مرکز استان
150 هزار دلار کانادا + 75 هزار دلار هزینه
حداقل دارایی
600 هزار دلار کانادا
اقامت دائم / ویزای کار در بدو ورود
ویزای کاری

شرایط برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا

حداقل شرایط مورد نیاز
بریتیش کلمبیا
درصد مالکیت
33.33%
سابقه مدیریت شرکت
بیشتر از 3 سال
سابقه مدیریت ارشد
بیشتر از 4 سال
حداقل دانش زبان
CLB 4
حداقل تحصیلات
فوق دیپلم یا صحاب 100% مالکیت شرکت در 3 سال از 5 سال گذشته
شرایط سن
حداقل 25 سال
سرمایه گذاری در مرکز استان
200 هزار دلار کانادا
سرمایه گذاری در خارج از مرکز استان
200 هزار دلار کانادا
حداقل دارایی
600 هزار دلار کانادا
اقامت دائم / ویزای کار در بدو ورود
ویزای کاری

شرایط برنامه کارآفرینی نوا اسکوشیا

حداقل شرایط مورد نیاز
نوا اسکوشیا
درصد مالکیت
33.33%
سابقه مدیریت شرکت
3سال در 10 سال گذشته
سابقه مدیریت ارشد
بیشتر از 5 سال در 10 سال گذشته
حداقل دانش زبان
CLB 5
حداقل تحصیلات
دیپلم دبیرستان
شرایط سن
حداقل 25 سال
سرمایه گذاری در مرکز استان
150 هزار دلار کانادا
سرمایه گذاری در خارج از مرکز استان
150 هزار دلار کانادا
حداقل دارایی
600 هزار دلار کانادا
اقامت دائم / ویزای کار در بدو ورود
ویزای کاری

شرایط برنامه کارآفرینی نیوبرانزویک

حداقل شرایط مورد نیاز
نیو برانزویک
درصد مالکیت
33.33%
سابقه مدیریت شرکت
3 سال در 5 سال گذشته
سابقه مدیریت ارشد
کل 5 سال گذشته
حداقل دانش زبان
CLB 5
حداقل تحصیلات
فوق دیپلم
شرایط سن
22-55
سرمایه گذاری در مرکز استان
250 هزار دلار کانادا
سرمایه گذاری در خارج از مرکز استان
250 هزار دلار کانادا
حداقل دارایی
600 هزار دلار کاناد ( 300 هزار دلار آن باید پول نقد باشد)
اقامت دائم / ویزای کار در بدو ورود
اقامت دائم

شرایط برنامه کارآفرینی ساسکاچوان

حداقل شرایط مورد نیاز
ساسکاچوان
درصد مالکیت
33.33%
سابقه مدیریت شرکت
3 سال در 10 سال گذشته
سابقه مدیریت ارشد
3 سال در 10 سال گذشته
حداقل دانش زبان
CLB 4
حداقل تحصیلات
دیپلم
شرایط سن
21-54
سرمایه گذاری در مرکز استان
300 هزار دلار کانادا
سرمایه گذاری در خارج از مرکز استان
200 هزار دلار کانادا
حداقل دارایی
500 هزار دلار کانادا
اقامت دائم / ویزای کار در بدو ورود
ویزای کار

مراحل انجام پرونده مهاجرتی کارآفرینی استانی

مقایسه برنامه های استانی کارآفرینی

لطفا در صورتیکه سابقه مدیریت دارید و تمکن مالی لازم برای سرمایه گذاری در کانادا دارید و مایل هستید که که از این روش اقدام کنید؛فرم ارزیابی را تکمیل نمایید و یا نام و شماره تلفن خود را به آدرس business@itc-canada.com ارسال کنید.