مهاجرت به آمریکا از طریق EB5

برنامه مهاجرت به آمریکا از طریق EB5 امکان مشارکت در یک موسسه بازرگانی بوسیله سرمایه گذاری و ایجاد شغل برای کارگران آمریکایی را برای افرادی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند، فراهم می کند.

متقاضیان می توانند یک موسسه بازرگانی ایجاد کنند یا در یک مرکز ناحیه ای مورد تایید سرمایه گذاری انجام دهند. این برنامه برای متقاضیان گرین کارت صادر می کند و اقامت دائمی برای متقاضی، همسر و هر کدام از وابستگان زیر 21 سال را فراهم می نماید.

مزایای مهاجرت به آمریکا از طریق EB5

  • عدم نیاز به مهارت های زبانی
  • عدم نیاز به تحصیلات حداقلی
  • عدم نیاز به تجربه مدیریتی یا مرتبط با کسب و کار
  • سرمایه گذاری می تواند از یک هدیه، ارث، مالکیت کسب و کار یا هر فعالیت قانونی دیگر بدست بیاید
  • فرصت زندگی، کار و مطالعه در تمامی نقاط آمریکا و بهره بردن از هزینه های تحصیلی کمتر
  • امکان اقامت فرزندان وابسته زیر 21 سال