قرعه کشی سیستم اکسپرس انتری فدرال در 20 فوریه 2019
قرعه کشی سیستم اکسپرس انتری فدرال در 20 فوریه 2019

آخرین وضعیت نتیجه قرعه کشی سیستم اکسپرس انتری فدرال در 20 فوریه 2019

چهارمین دوره قرعه کشی سیستم اکسپرس انتری سال 2019 در 20 فوریه سال 2019 ( 1 اسفند 1397) برگزار شد در این دوره برای 3350 نفر از متقاضیان دعوت نامه (ITA) صادر گردیدو پایین ترین نمره قبولی در سیستم رتبه بندی جامع 457 تعیین گردید.

تاریخ قرعه کشی 20فوریه 2019 (1 اسفند 1397)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری فدرال
پایین ترین نمره مورد پذیرش457
کل دعوتنامه صادر شده 3350

حداقل امتیاز این دوره :

تمامی کسانی که در این دوره حداقل امتیاز 457 را کسب کردند به معنی آن نبود که برای آنها هم دعوت نامه (ITA) صادر گردیده است. درحقیقت برای کسانی که تا قبل از 6 دسامبر 2018 ساعت 12:38:11در استخر قرعه کشی اولویت بندی شده بودند شانس پذیرش در این مرحله را داشته اند.

طولانی شدن برگزاری چهارمین دوره قرعه کشی:

قرعه کشی 20 فوریه، پس از سه هفته از تاریخ قرعه کشی قبلی، که در 30 ژانویه 2019 انجام شده بود، برگزار گردید. این فاصله طولانی تر از معمول بود. ممکن است این طولانی شدن که به افزایش زمان برای نامزدهای جدید ختم گردید عامل مهمی در افزایش نمره CRS داشته است که باعث گردید نامزدهایی که در استخر قرار داشتند تحت تاثیر این افزایش نمره پذیرش قرار بگیرند.

تاکنون 14500 دعوتنامه در سال 2019 صادر شده است، که این می تواند با اهداف اقتصادی مهاجرت دولت فدرال سازگار باشد.

نمودار زیر توزیع نمره متقاضیان در سیستم اکسپرس انتری را در  4 روز قبل از آخرین قرعه کشی نشان می دهد :

نودار توزیع نمره CRS سیستم اکسچرس انتری 20 فوریه 2019 ا اسفند 1397

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.