• برنامه مهاجرت کارگران ماهر استان بریتیش کلمبیا

برنامه مهاجرت کارگران ماهر استان بریتیش کلمبیا

طبقه بندی مهاجرت کارگران ماهر برنامه گزینش مهاجر استانی بریتیش کلمبیا برای کارگران یا مدیران ماهری است که یک پیشنهاد شغلی دائمی تمام وقت از یک کارفرمای ساکن در بریتیش کلمبیا داشته باشند.

برنامه مهاجرت کارگران ماهر استان بریتیش کلمبیا

برنامه مهاجرت کارگران ماهر استان بریتیش کلمبیا

مهاجرت تخصصی – کارگر ماهر

برای درخواست جهت برنامه گزینش مهاجر استانی بریتیش کلمبیا در طبقه بندی کارگر ماهر، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • داشتن تجربه کاری مرتبط در یک حرفه واجد شرایط ( در سطح مهارت 0، A یا B) و در صورت مناسب بودن، نیازمندی ها و صلاحیت های سمت مورد نظر
 • داشتن یک پیشنهاد استخدم تمام وقت فوری از یک کارفرمای واجد شرایط به ازای حقوقی که بتوانید از لحاظ اقتصادی در بریتیش کلمبیا زندگی مناسبی داشته باشید.
 • داشتن حداقل سطح زبان لازم ( CLB 4 برای طبقه بندی شغلی B – برای طبقه بندی شغلی 0 و A مدرک زبان اجباری نیست)
 • داشتن حداقل درآمد مورد نیاز

مهاجرت تخصصی – دانش آموخته بین المللی

برای درخواست جهت برنامه گزینش مهاجر استانی بریتیش کلمبیا در طبقه بندی مهاجرت تخصصی – دانش آموخته بین المللی، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • داشتن مدرک، دیپلم یا گواهی از یک موسسه آموزش عالی شناخته شده در کانادا. درخواست باید در عرض دو سال پس از صدور مدرک ارسال شود.
 • داشتن یک پیشنهاد شغلی برای یک شغل تمام وقت در سطح مهارتی 0، A یا B که عموما نیازمند تحصیلات دانشگاهی یا کالجی است
 • داشتن حداقل سطح زبان لازم ( CLB 4 برای طبقه بندی شغلی B – برای طبقه بندی شغلی 0 و A مدرک زبان اجباری نیست)
 • داشتن حداقل درآمد مورد نیاز

مهاجرت تخصصی – افراد حرفه ای در زمینه های بهداشتی و درمانی

برای درخواست جهت برنامه گزینش مهاجر استانی بریتیش کلمبیا در طبقه بندی مهاجرت تخصصی – افراد حرفه ای در زمینه های بهداشتی و درمانی، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • حمایت مالی یا دریافت یک شغل تمام وقت از یک مقام بهداشتی عمومی به عنوان پزشک، پرستار، روان پرستار ، مشاغل بهداشتی وابسته و یا ماما
 • داشتن پیشنهاد یک شغل تمام وقت فوری از یک کارفرمای واجد شرایط
 • داشتن حداقل سطح زبان لازم ( CLB 4 برای طبقه بندی شغلی B – برای طبقه بندی شغلی 0 و A مدرک زبان اجباری نیست)
 • داشتن حداقل درآمد مورد نیاز

مهاجرت تخصصی – سطح اولیه یا نیمه تخصصی

برای درخواست جهت برنامه گزینش مهاجر استانی بریتیش کلمبیا در طبقه بندی مهاجرت تخصصی – سطح اولیه یا نیمه تخصصی، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • حداقل 9 ماه سابقه کار تمام وقت از کارفرما بلافاصله قبل از ارسال پرونده
 • داشتن یک پیشنهاد شغلی برای یک شغل تمام وقت
 • داشتن حداقل دیپلم دبیرستان و سایر مدارک مربوط به شغل مورد نظر
 • داشتن حداقل سطح زبان لازم ( CLB 4)
 • داشتن حداقل درآمد مورد نیاز

مهاجرت تخصصی – پروژه آزمایشی شمال شرقی

برای درخواست جهت برنامه گزینش مهاجر استانی بریتیش کلمبیا در طبقه بندی مهاجرت تخصصی – پروژه آزمایشی شمال شرقی، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • اشتغال در منطقه در حال توسعه شمال شرقی در یکی از مشاغل طبقه بندی C یا D  که در مشاغل روش سطح اولیه یا نیمه تخصصی قرار نداشته باشد.
 • حداقل 9 ماه سابقه کار تمام وقت از کارفرما بلافاصله قبل از ارسال پرونده
 • داشتن حداقل دیپلم دبیرستان و سایر مدارک مربوط به شغل مورد نظر
 • داشتن حداقل سطح زبان لازم ( CLB 4)
 • داشتن حداقل درآمد مورد نیاز

مهاجرت تخصصی – کارشناس ارشد بین المللی

برای درخواست جهت برنامه گزینش مهاجر استانی بریتیش کلمبیا در طبقه بندی مهاجرت تخصصی – کارشناس ارشد بین المللی، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • گرفتن مدرک فوق لیسانس یا دکترا در عرض دو سال قبل از یک برنامه واجد شرایط در یک موسسه آموزش عالی در بریتیش کلمبیا

فرایند

 • مرحله 1:

  ارسال درخواست کامل به برنامه گزینش مهاجر استانی بریتیش کلمبیا

 • مرحله 2:

  پس از یک ارزیابی کامل، برنامه گزینش مهاجر استانی بریتیش کلمبیا افراد واجد شرایط را معرفی می کند.

 • مرحله 3:

  ارسال درخواست مجزا به دولت کانادا برای ویزای اقامت دائمی

 • مرحله 4:

  بررسی های پزشکی و امنیتی و صدور ویزاهای اقامت دائمی

هزینه ها

هزینه ارسال درخواست به بریتیش کلمبیا: 550 دلار کانادا

هزینه دولتی فدرال: 550 دلار کانادا برای هر فرد 19 ساله به بالا، 550 دلار کانادا برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائمی: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی ، 490 دلار کانادا برای همسر

ارزیابی رایگان مهاجرت

پرسشنامه رایگان ما را تکمیل نمائید. ما شرایط شما را با توجه به کلیه برنامه ی مهاجرتی کانادا و سایر کشورها بررسی می کنیم و نتیجه را ظرف 48 ساعت برای شما ارسال خواهیم کرد.

درباره کانادا

کشورهای بدون نیاز به ویزا : 173, رتبه: 2 (مرجع ویزا ۲۰۱۴)
تولید ناخالص ملی بر اساس سرانه : 43,100 دلار
واحد پولی : دلار کانادا (CAD)
نرخ مالیات ها : 0 تا 50% + ارزش افزوده (متفاوت), مالیت فروش 5% تا 15%, مالیات درآمد شرکتی 11%-15% (فدرال) + 0%-16% (استانی)
موقعیت : آمریکای شمالی
پایتخت : اوتاوا
حمعیت : 34.835 میلیون
زبان : انگلیسی 58.7%, فرانسوی 22%, دیگر 19.3%
دین ها : مسیحیت 67.2%, مسلمان 3.2%, هندو 1.5%, سیخ 1.4%, بودایی 1.1%, یهودی 1%, بدون دین 23.9%
نوع حکومت : دموکراسی پارلمانی, فدرالی, و حکومت مشروطه