• برنامه کارآفرینی جزیره پرینس ادوارد

برنامه کارآفرینی جزیره پرینس ادوارد

برنامه گزینش مهاجر از روش کارآفرینی استانی جزیره پرینس ادوارد این فرصت را برای افراد واجد شرایط ایجاد می کنند تا مشروط بر راه اندازی و سرمایه گذاری در یک کسب و کار در این استان، اقامت دائم کانادا را دریافت کنند.

فاکتورهای گزینش

در برنامه کارافرینی استان پرینس ادوارد سه جریان یا زیر برنامه وجود دارد که متقاضی می تواند از بین آنها انتخاب کند:

برنامه کارآفرینی جزیره پرینس ادوارد

برنامه کارآفرینی جزیره پرینس ادوارد

جریان مجوز کاری

تحت جریان مجوز کاری، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • ارسال درخواست به CIC برای تایید مجوز کاری برای کسب و کار جزیره پرینس ادوارد که متقاضی قصد در سرمایه گذاری و مدیریت در آن را دارد
 • داشتن دارایی خالص شخصی قابل تایید حداقل برابر با 600000 دلار کانادا
 • داشتن حداقل مدرک معادل اتمام دوره دبیرستان
 • داشتن مهارت های مدیریتی قابل انتقال و سابقه کار قبلی
 • کسب حداقل امتیاز 4.0 در آزمون ایلتس در 2 سال گذشته
 • ارائه یک برنامه کسب و کار واجد شرایط
 • ارائه مدیریت فعال و مداوم کسب و کار از جزیره پرینس ادوارد
 • حداقل 150000 دلار کانادا سرمایه گذاری و مدیریت در یک کسب و کار جدید یا قبلی

فرایند

 • مرحله 1:

  تکمیل و ارسال ارزیابی شخصی طبقه بندی نیروی ویژه کسب و کار، پیشنهاد کسب و کار و راهنمای درخواست

 • مرحله 2:

  مصاحبه با مرکز مهاجرت، اقامت و جمعیت جزیره پرینس ادوارد

 • مرحله 3:

  ارسال برنامه های کسب و کار و اقامت به مرکز مهاجرت ، اقامت و جمعیت

 • مرحله 4:

  تنها برای جریان مجوز کار، صدور تمایل نامه برای مشارکت و سرمایه گذاری برای یک مجوز کاری

 • مرحله 5:

  تنها برای مجوز کاری، برآورده سازی موفقیت آمیز شرایط توافق عملکرد

 • مرحله 6:

  دریافت برنامه گزینش مهاجر استانی جزیره پرینس ادوارد. متقاضیان موفق نامه تاییده و نامه دستورالعمل را دریافت می کنند

 • مرحله 7:

  ارسال یک درخواست مجزا به دولت کانادا برای ویزای اقامت دائمی

 • مرحله 8:

  بررسی های امنیتی و پزشکی و صدور ویزای اقامت دائمی

هزینه ها

هزینه ارسال درخواست برای برنامه گزینش مهاجر جزیره پرینس ادوارد: 10000 دلار کانادا

هزینه نماینده محلی: 55000 دلار کانادا

هزینه دولتی فدرال: 550 دلار کانادا برای هر فرد 19 سال به بالا، 550 دلار کانادا برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای همسر

جریان مالکیت شراکتی

تحت جریان مالکیت شراکتی، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • داشتن دارایی خالص شخصی حداقل برابر با 600000 دلار کانادا
 • داشتن سن بین 21 تا 59 سال در زمان ارسال درخواست
 • داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم دبیرستان
 • داشتن مهارت های مدیریتی قابل انتقال و سابقه کار قبلی
 • بدست آوردن حداقل امتیاز 4.0 در آزمون آیلتس در 2 سال گذشته
 • ارائه یک برنامه کسب و کار واجد شرایط در جزیره پرینس ادوارد برای مالکیت شراکتی
 • ارائه مدیریت فعال و مداوم کسب و کار در جزیره پرینس ادوارد
 • حداقل 150000 دلار کانادا سرمایه گذاری در یک کسب و کار جدید یا خرید  و مدیریت یک کسب و کار به صورت مالکیت حداقل 1/3 یا حداقل سرمایه گذاری یک میلیون دلار کانادا

جریان مالکیت 100 درصد

 • داشتن دارایی خالص شخصی حداقل برابر با 600000 دلار کانادا
 • داشتن مدرک تحصیلی معادل دیپلم دبیرستان
 • داشتن سن بین 21 تا 59 سال در زمان ارسال درخواست
 • داشتن مهارت های مدیریتی قابل انتقال و سابقه کار قبلی
 • بدست آوردن حداقل امتیاز 4.0 در آزمون آیلتس در 2 سال گذشته
 • ارائه یک برنامه کسب و کار مناسب در جزیره پرینس ادوارد برای مالکیت 100 درصدی
 • ارائه مدیریت فعال و مداوم کسب و کار در جزیره پرینس ادوارد
 • حداقل 150000 دلار کانادا سرمایه گذاری در یک کسب و کار جدید یا خرید  و مدیریت یک کسب و کار به صورت مالکیت 100 در صد

ارزیابی رایگان مهاجرت

پرسشنامه رایگان ما را تکمیل نمائید. ما شرایط شما را با توجه به کلیه برنامه ی مهاجرتی کانادا و سایر کشورها بررسی می کنیم و نتیجه را ظرف 48 ساعت برای شما ارسال خواهیم کرد.

درباره کانادا

کشورهای بدون نیاز به ویزا : 173, رتبه: 2 (مرجع ویزا ۲۰۱۴)
تولید ناخالص ملی بر اساس سرانه : 43,100 دلار
واحد پولی : دلار کانادا (CAD)
نرخ مالیات ها : 0 تا 50% + ارزش افزوده (متفاوت), مالیت فروش 5% تا 15%, مالیات درآمد شرکتی 11%-15% (فدرال) + 0%-16% (استانی)
موقعیت : آمریکای شمالی
پایتخت : اوتاوا
حمعیت : 34.835 میلیون
زبان : انگلیسی 58.7%, فرانسوی 22%, دیگر 19.3%
دین ها : مسیحیت 67.2%, مسلمان 3.2%, هندو 1.5%, سیخ 1.4%, بودایی 1.1%, یهودی 1%, بدون دین 23.9%
نوع حکومت : دموکراسی پارلمانی, فدرالی, و حکومت مشروطه