مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت به کبک

برنامه های مهاجرت به کبک مهاجرت به کانادا نیروی متخصص کارآفرینان سرمایه گذاران صاحبان کسب و کار

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت به کبک

برنامه های مهاجرت به کبک مهاجرت به کانادا نیروی متخصص کارآفرینان سرمایه گذاران صاحبان کسب و کار

مهاجرت به کبک از چه برنامه هایی امکان پذیر است؟

برنامه های مهاجرت به کبک برای متقاضیان علاقمند به مهاجرت به کانادا از طریق استان زیبای کبک طراحی و ارائه شده است. کبک تنها استان در کانادا می باشد که با دولت فدرال کانادا موافقتنامه های را به امضا رسانده است که به این استان اجازه می دهد که از طریق قوانین کاملا مشخص و خاص استان اقدام به پذیرش نیروی مهاجر از طریق برنامه های سرمایه گذاری، کارآفرینی، خود اشتغالی و نیروی متخصص نماید.

مهاجرت سرمایه گذاری، مهاجرت کاری و مهاجرت تحصیلی سه روش اصلی در برنامه های مهاجرت به کبک می باشد که معمولا علاقمندان مهاجرت به کانادا باید شرایط خود را در یکی از سه روش نام برده شده بسنجند تا از طریق انتخاب صحیح برنامه مهاجرتی به نتیجه مطلوب خود برسند.

درباره کبک

پایتخت : کبک سیتی
مساحت : 1,542,056 km2
جمعیت : 8,214,672
تولید ناخالص ملی بر اساس سرانه : C$43,349 (دهمین در کانادا)
زبان : فرانسوی

برنامه های مهاجرت کبک

مهاجرت به کبک از چه برنامه هایی امکان پذیر است؟

برنامه های مهاجرت به کبک برای متقاضیان علاقمند به مهاجرت به کانادا از طریف استان زیبای کبک طراحی و ارائه شده است. کبک تنها استان در کانادا می باشد که با دولت فدرال کانادا موافقتنامه های را به امضا رسانده است که به این استان اجازه می دهد که از طریق قوانین کاملا مشخص و خاص استان اقدام به پذیرش نیروی مهاجر از طریق برنامه های سرمایه گذاری، کارآفرینی، خود اشتغالی و نیروی متخصص نماید.

مهاجرت سرمایه گذاری، مهاجرت کاری و مهاجرت تحصیلی سه روش اصلی در برنامه های مهاجرت به کبک می باشد که معمولا علاقمندان مهاجرت به کانادا باید شرایط خود را در یکی از سه روش نام برده شده بسنجند تا از طریق انتخاب صحیح برنامه مهاجرتی به نتیجه مطلوب خود برسند.

درباره کبک

پایتخت : کبک سیتی
مساحت : 1,542,056 km2
جمعیت : 8,214,672
تولید ناخالص ملی بر اساس سرانه : C$43,349 (دهمین در کانادا)
زبان : فرانسوی

برنامه های مهاجرت کبک

این نوشته را با دوستان خود به اشتراک بگذارید