اقامت دائم قبرس ، تابعیت قبرس و پاسپورت قبرس

برنامه تابعیت قبرس بوسیله سرمایه گذاری یکی از سریع ترین برنامه های منتهی به اقامت و تابعیت در اروپا است. متقاضیان از دسترسی این کشور به بیش از 150 کشور در سراسر دنیا بهره می برند، مشاوره اقامت دائم قبرس ، تابعیت قبرس و پاسپورت قبرس رایگان می باشد.

در 25 می 2013، شورای وزرا تصمیمی را برای اصلاح برنامه تابعیت بوسیله سرمایه گذاری موجود تصویب کرد تا سرمایه گذاران راحت تر بتوانند تابعیت قبرس را بدست بیاورند.

مزایا تابعیت قبرس و پاسپورت قبرس

  • فرایند ساده که مسیری مستقیم را در عرض سه ماه برای گرفتن تابعیت فراهم می کند.
  • عدم نیاز به نیازمندی های اقامت جسمانی در طول یا پس از فرآیند درخواست ( تنها نیازمندی هر بازدید در هر هفت سال است)
  • عدم نیاز به نیازمندی های زبانی برای اقامت یا تابعیت
  • عدم نیاز به تعهد به چشم پوشی از ملیت کنونی
  • نرخ مالیات کم و تجارت آزاد در اتحادیه اروپا
  • حق نامحدود برای زندگی، کار و مطالعه در اروپا
  • حق مالکیت زمین در دولت عضو اتحادیه اروپا
  • موقعیت جغرافیایی راهبردی، ایجاد کننده یک پل بین اتحادیه اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا با دسترسی مستقیم به دریای مدیترانه
  • میزان کم جرم و جنایت، سیستم تحصیلی فوق العاده با چند مدرسه و دانشگاه با استاندارد فوق العاده و مراکز بهداشتی مراقبتی درجه یک