• برنامه خود اشتغالی مناطق شمال غرب

برنامه خود اشتغالی مناطق شمال غرب

این جریان از برنامه جذب مهاجر مناطق شمال غرب به منظور جذب کارگران ماهری است که می توانند با ایجاد کسب و کار یا مشاغل حرفه ای سرویسی را ارائه دهند که در مناطق شمال غرب مورد نیاز است.

فاکتورهای گزینش

متقاضیان که می خواهند تحت جریان خود اشتغالی مناطق شمال غرب واجد شرایط باشند، باید شرایط زیر را دارا باشند:

 • داشتن حرفه ای که به عنوان کمبود مهارت شغلی شناخته می شود
 • برآورده سازی نیازمندی های مرتبط با گواهی و مجوز برای حرفه یا شغل مورد نظر
 • داشتن دسترسی به منابع مالی کافی برای شروع و راه اندازی یک کار و حمایت از خود و اعضای وابسته برای یک دوره شش ماهه

متقاضی همچنین به منظور ارزیابی مستند فرصت های کسب و کار و اطلاع کلی از وضعیت خود اشتغالی در مناطق شمال غرب یک بازدید تحقیقاتی از این مناطق داشته باشد.

برنامه خود اشتغالی مناطق شمال غرب

برنامه خود اشتغالی مناطق شمال غرب

فرایند

 • مرحله 1:

  بازدید تحقیقاتی و آماده سازی طرح کسب و کار پس از مصاحبه با سازمان مهاجرت مناطق شمال غرب

 • مرحله 2:

  ارسال درخواست کامل و برنامه کسب و کار با ذکر جزئیات

 • مرحله 3:

  انجام یک ارزیابی کامل توسط دستیار معاون وزیر صنعت، گردشگری و سرمایه گذاری دولت مناطق شمال غرب برای اینکه دولت کانادا یک ویزای اقامت دو ساله برای متقاضی صادر کند.

 • مرحله 4:

  درخواست برای مجوز کار در دفتر ویزای کشور مبدا متقاضی

 • مرحله 5:

  توسعه کسب و کار. وقتی متقاضی وارد مناطق شمال غرب می شود، دو سال زمان دارد تا کسب و کار خود را مطابق با برنامه کسب و کاری که ارئه کرده توسعه دهد.

 • مرحله 6:

  صدور گواهی مهاجرت با پیشرفت قابل توجه در توسعه کسب و کار در پایان دو سال یا حتی قبل از آن

 • مرحله 7:

  ارسال یک درخواست مجزا برای دولت کانادا به منظور اخذ ویزای اقامت دائم

 • مرحله 8:

  بررسی های پزشکی و امنیتی و صدور ویزای اقامت

هزینه ها

هزینه دولتی مناطق شمال غرب: رایگان

هزینه دولتی فدرال: 550 دلار کانادا برای هر فرد 19 سال به بالا، 550 دلار کانادا برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای همسر

ارزیابی رایگان مهاجرت

پرسشنامه رایگان ما را تکمیل نمائید. ما شرایط شما را با توجه به کلیه برنامه ی مهاجرتی کانادا و سایر کشورها بررسی می کنیم و نتیجه را ظرف 48 ساعت برای شما ارسال خواهیم کرد.

درباره کانادا

کشورهای بدون نیاز به ویزا : 173, رتبه: 2 (مرجع ویزا ۲۰۱۴)
تولید ناخالص ملی بر اساس سرانه : 43,100 دلار
واحد پولی : دلار کانادا (CAD)
نرخ مالیات ها : 0 تا 50% + ارزش افزوده (متفاوت), مالیت فروش 5% تا 15%, مالیات درآمد شرکتی 11%-15% (فدرال) + 0%-16% (استانی)
موقعیت : آمریکای شمالی
پایتخت : اوتاوا
حمعیت : 34.835 میلیون
زبان : انگلیسی 58.7%, فرانسوی 22%, دیگر 19.3%
دین ها : مسیحیت 67.2%, مسلمان 3.2%, هندو 1.5%, سیخ 1.4%, بودایی 1.1%, یهودی 1%, بدون دین 23.9%
نوع حکومت : دموکراسی پارلمانی, فدرالی, و حکومت مشروطه