• برنامه خود اشتغالی کبک

برنامه خود اشتغالی کبک

برنامه خود اشتغالی کبک قصد دارد متقاضیانی را جذب کند که می خواهند و دوست دارند در کبک شغل آزاد داشته باشند.افراد دارای شغل ازاد باید تجربه مرتبط در زمینه حرفه یا کسب و کار داشته باشند.

فاکتورهای گزینش

متقاضی برای واجد شرایط بودن برای گواهی گزینش مهاجر کبک تحت این برنامه باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • داشتن دارایی خالص حداقل برابر با 100000 دلار کانادا که به صورت قانونی بدست آمده است
 • داشتن حداقل دو سال تجربه به عنوان یک کارگر دارای شغل آزاد در حرفه یا کسب و کاری که متقاضی می خواهد در کبک انجام دهد

به منظور واجد شرایط بودن برای گواهی گزینش مهاجر کبک متقاضیان خود اشتغالی باید امتیازات کافی را در سیستم گزینش مهاجر کبک کسب کنند. یک متقاضی تنها باید حداقل 38 امتیاز براساس معیارهای زیر کسب کند. یک متقاضی همراه با همسر یا پارتنر باید حداقل 45 امتیاز کسب کند. 6 امتیاز بیشتر در حین مصاحبه انطباق پذیری اعطا می شود.با اعطای این امتیازات، یک متقاضی تنها باید حداقل 44 امتیاز کسب کند. یک متقاضی همراه با همسر یا پارتنر باید حداقل 51 امتیاز کسب کند.

برنامه خود اشتغالی کبک

برنامه خود اشتغالی کبک

فاکتورهای سیستم گزینش مهاجر کبک از قرار زیر هستند:

فاکتور گزینش امتیازات
تحصیلات حداکثر 12 امتیازات
تجربه حداکثر 16 امتیازات
سن حداکثر 10 امتیازات
توانایی تکلم به زبان انگلیسی و یا فرانسه حداکثر 22 امتیازات
اقامت همراه با خانواده در کبک حداکثر 8 امتیازات
ویژگی های همسر حداکثر 12 امتیازات
خودکفایی مالی حداکثر 1 امتیازات
امتیاز پذیرش مقدماتی برای متقاضیان تنها 38 امتیازات
امتیاز پذیرش مقدماتی برای متقاضیان متاهل 45 امتیازات
منابع مالی حداکثر 10 امتیازات
انطباق پذیری حداکثر 5 امتیازات
امتیاز پذیرش مقدماتی برای متقاضیان تنها 44 امتیازات
امتیاز پذیرش مقدماتی برای متقاضیان متاهل 51 امتیازات

فرایند

 • مرحله 1:

  ارسال درخواست برای گواهی گزینش مهاجر کبک به MIDI

 • مرحله 2:

  صدور گواهینامه گزینش مهاجر برای متقاضی و هر عضو وابسته پس از ارزیابی جامع توسط MIDI

 • مرحله 3:

  ارسال یک درخواست مجزا به دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائم

 • مرحله 4:

  بررسی های پزشکی و امنیتی و صدور ویزای اقامت دائم

هزینه ها

هزینه ارسال درخواست برای اقامت در کبک: 1045 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 166 دلار کانادا برای هر عضو وابسته

هزینه دولتی فدرال: 1575 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 825 دلار کانادا برای همسر، 225 دلار کانادا برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائم: 500 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 500 دلار کانادا برای همسر

ارزیابی رایگان مهاجرت

پرسشنامه رایگان ما را تکمیل نمائید. ما شرایط شما را با توجه به کلیه برنامه ی مهاجرتی کانادا و سایر کشورها بررسی می کنیم و نتیجه را ظرف 48 ساعت برای شما ارسال خواهیم کرد.

درباره کانادا

کشورهای بدون نیاز به ویزا : 173, رتبه: 2 (مرجع ویزا ۲۰۱۴)
تولید ناخالص ملی بر اساس سرانه : 43,100 دلار
واحد پولی : دلار کانادا (CAD)
نرخ مالیات ها : 0 تا 50% + ارزش افزوده (متفاوت), مالیت فروش 5% تا 15%, مالیات درآمد شرکتی 11%-15% (فدرال) + 0%-16% (استانی)
موقعیت : آمریکای شمالی
پایتخت : اوتاوا
حمعیت : 34.835 میلیون
زبان : انگلیسی 58.7%, فرانسوی 22%, دیگر 19.3%
دین ها : مسیحیت 67.2%, مسلمان 3.2%, هندو 1.5%, سیخ 1.4%, بودایی 1.1%, یهودی 1%, بدون دین 23.9%
نوع حکومت : دموکراسی پارلمانی, فدرالی, و حکومت مشروطه