مقایسه برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری

  • مقایسه برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری
مقایسه برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری

مقایسه برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری کشورها

مقایسه برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری در بعضی از کشورها، این امکان را برای متقاضی فراهم می کند که متناسب با شرایطی که دارا می باشد بهترین برنامه را انتخاب نماید. یکی از بهترین روش های اخذ اقامت کشورها از طریق برنامه های سرمایه گذاری می باشد. برخی از این برنامه ها در بدو ورود به کشورها همراه با تابعیت می باشد ولی در بعضی از کشورها، اقامت دائم اخذ می گردد و سپس تابعیت به مهاجر داده می شود.

مقایسه برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری با توجه به 4 شرط اصلی:

  1. اقامت و سپس تابعیت و یا تابعیت بدون شرط اقامت
  2. سریع بودن برنامه
  3. حداقل میزان سرمایه گذاری در کشورها
  4. هزینه ارائه پرونده مهاجرتی

در زمان مقایسه برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری، متقاضیان باید توجه داشته باشند که با چه میزان سرمایه گذاری و همراه با سریع بودن برنامه، نسبت به انتخاب برنامه مهاجرتی اقدام نماید. البته شرایط کشور هدف هم می تواند در زمان تصمیم گذاری تاثیر داشته باشد.

لطفا در صورتیکه سابقه مدیریت دارید و تمکن مالی لازم برای سرمایه گذاری در کانادا دارید و مایل هستید که که از این روش اقدام کنید؛فرم ارزیابی را تکمیل نمایید و یا نام و شماره تلفن خود را به آدرس business@itc-canada.com ارسال کنید.

مقایسه برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

جدول مقایسه برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری کشورها

کشور
اقامت / تابعیت
زمان
میزان سرمایه گذاری
هزینه های برنامه
شرط اقامت
کانادا (کبک)
اقامت + تابعیت پس از 3 سال اقامت در کشور
12 ماه تا تایید + 3 سال برای مراحل اقامت
350000 دلار کانادا غیر قابل برگشت یا 1200000 دلار قابل برگشت
حدود 15000 دلار کانادا
3 سال در 5 سال
پرتغال
اقامت + پاسپورت پس از 5 سال اقامت
12 ماه
280000 یا 350000 یا 500000 یورو بسته به پروژه / قابل برگشت با سود
حدود 50000 تا 80000 یورو بسته به تعداد افراد خانواده
7 روز در سال
مونته نگرو
تابعیت
6 تا 8 ماه
250000 یا 450000 یورو قابل برگشت + 100000 یورو غیر قابل برگشت
50000 یورو به بالا بسته به افراد خانواده
بدون شرط اقامت
دامینیکا
تابعیت
6 ماه
100000 دلار امریکا غیر قابل برگشت یا 200000 دلار امریکا قابل برگشت
35000 دلار امریکا به بالا بسته به افراد خانواده
بدون شرط اقامت
بلغارستان
اقامت + تابعیت پس از یک سال دریافت اقامت
6 ماه تا اقامت + 1 سال تابعیت
195000 یورو اقامت /110000 یورو/ تابعیت
40000 یورو اقامت /50000 یورو تابعیت
بدون شرط اقامت
ترکیه
تابعیت
4 تا 6 ماه
250000 دلار امریکا خرید ملک
30000 دلار امریکا
بدون شرط اقامت
قبرس
تابعیت
8 ماه
2000000 یورو
حدود 75000 یورو
بدون شرط اقامت

لطفا در صورتیکه سابقه مدیریت دارید و تمکن مالی لازم برای سرمایه گذاری در کانادا دارید و مایل هستید که که از این روش اقدام کنید؛فرم ارزیابی را تکمیل نمایید و یا نام و شماره تلفن خود را به آدرس business@itc-canada.com ارسال کنید.