• برنامه کارآفرینی ساسکاچوان

برنامه کارآفرینی ساسکاچوان

این برنامه ویژه متقاضیانی است که می خواهند استعداد مدیریتی و سرمایه خود را صرف کسب و کار در استان ساسکاچوان کنند.

فاکتورهای گزینش

متقاضیان به منظور واجد شرایط بودن برای درخواست تحت این برنامه به عنوان یک کارآفرین، باید شرایط زیر را دارا باشند:

 • حداقل ارزش خالص 500000 دلار کانادا
 • حداقل سه سال سابقه در زمینه مدیریت کسب و کار مرتبط یا کارآفرینی

در صورتی که متقاضی توسط طبقه بندی کارآفرینی برنامه SINP مورد تایید قرار گرفت، برای اخذ ویزای اقامت دائم باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • سرمایه گذاری حداقل 300000 در شهرهای رجینا و ساسکاتون یا حداقل 200000 دلار کانادا در تمامی مناطق دیگر ساسکاچوان
 • ایجاد کسب و کاری که در صورت امکان با شرایط فهرست شده در شبکه نقطه ای طبقه بندی کارآفرینی هم سو باشد
 • مالکیت حداقل یک سوم ( 33 1/3%) دارایی کسب و کار در استان ساسکاچوان یا سرمایه گذاری کلی حداقل 1 میلیون دلار کانادا
 • مشارکت پویا و مستمر در مدیریت روزانه و رهبری کسب و کار
 • در صورت ایجاد یک کسب و کار جدید در رجینا یا ساسکاتون، ایجاد دو فرصت شغلی برای کانادایی ها یا مقیمان دائم استان ساسکاچوان ( به غیر از افراد خانواده)
برنامه کارآفرینی ساسکاچوان

برنامه کارآفرینی ساسکاچوان

فرایند

 • مرحله 1:

  ارسال آنلاین نامه ابراز تمایل برای مشارکت (EOI)

 • مرحله 2:

  متقاضیانی که بیشترین امتیاز را کسب کنند برای ارسال درخواست به برنامه SINP در کنار طرح ایجاد کسب و کار دعوت می شوند

 • مرحله 3:

  ارزیابی ارزش خالص و نحوه جمع آوری دارایی خالص متقاضی توسط یک سرویس دهنده مالی شخص ثالث مورد تائید

 • مرحله 4:

  برای متقاضیانی که در مرحله تاییدیه قبول شوند نامه قبولی صادر می شود. این نامه به معنای پشتیبانی از درخواست متقاضی برای یک مجوز کاری موقت فدرال دو ساله است.

 • مرحله 5:

  درخواست برای مجوز کاری در دفتر ویزای کشور مبدا متقاضی

 • مرحله 6:

  توسعه کسب و کار. وقتی متقاضی وارد ساسک چوان می شود، او باید بر طبق توضیحات ارائه شده در طرح ایجاد کسب و کار، یک کسب و کار ایجاد کند.

 • مرحله 7:

  صدور گواهی مهاجرت با پیشرفت قابل توجه در توسعه کار در پایان دو سال یا حتی قبل از آن

 • مرحله 8:

  ارسال یک درخواست مجزا برای دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائم

 • مرحله 9:

  بررسی های پزشکی و امنیتی و صدور ویزای اقامت دائمی

هزینه ها

هزینه دولتی ساسکاچوان: رایگان

هزینه دولتی فدرال: 550 دلار کانادا برای هر فرد 19 ساله به بالا، 550 دلار کانادا برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای همسر

ارزیابی رایگان مهاجرت

پرسشنامه رایگان ما را تکمیل نمائید. ما شرایط شما را با توجه به کلیه برنامه ی مهاجرتی کانادا و سایر کشورها بررسی می کنیم و نتیجه را ظرف 48 ساعت برای شما ارسال خواهیم کرد.

درباره کانادا

کشورهای بدون نیاز به ویزا : 173, رتبه: 2 (مرجع ویزا ۲۰۱۴)
تولید ناخالص ملی بر اساس سرانه : 43,100 دلار
واحد پولی : دلار کانادا (CAD)
نرخ مالیات ها : 0 تا 50% + ارزش افزوده (متفاوت), مالیت فروش 5% تا 15%, مالیات درآمد شرکتی 11%-15% (فدرال) + 0%-16% (استانی)
موقعیت : آمریکای شمالی
پایتخت : اوتاوا
حمعیت : 34.835 میلیون
زبان : انگلیسی 58.7%, فرانسوی 22%, دیگر 19.3%
دین ها : مسیحیت 67.2%, مسلمان 3.2%, هندو 1.5%, سیخ 1.4%, بودایی 1.1%, یهودی 1%, بدون دین 23.9%
نوع حکومت : دموکراسی پارلمانی, فدرالی, و حکومت مشروطه