• برنامه تجربه استان کبک

برنامه تجربه استان کبک

برنامه تجربه استان کبک ( PEQ) یک برنامه گزینش مهاجر فوری کارگران ماهری است که ویژه کارگران موقتی است که شغل نیازمند مهارتی در استان کبک دارند یا دانش جویان خارجی که در کبک فارغ التخصیل شده اند یا در شرف فارغ التخصیلی هستند.

فاکتورهای گزینش

برنامه گزینش مهاجر استان کبک ویژه دانش آموختگان

این برنامه در صورتی که یک مدرک واجد شرایط در استان کبک اخذ کرده باشید، یا در شرف گرفتن آن مدرک هستید و سطح دانش متوسطی در زمینه صحبت کردن به زبان فرانسه دارید، برای شما مفید است.

برنامه گزینش مهاجر استان کبک ویژه کارگران ماهر

این برنامه در صورتی که یک شغل نیازمند مهارت دارید، در صورتی که حداقل در طول 24 ماه گذشته 12 ماه شغل نیازمند مهارت داشته اید و در صورتی که سطح دانش متوسطی در زمینه صحبت کردن به زبان فرانسوی دارید، برای شما مفید است. تجربه شغلی بدست آمده تحت برنامه تبادل جوانی نیز در نظر گرفته می شود.

برنامه تجربه استان کبک

برنامه تجربه استان کبک

فرایند

 • مرحله 1:

  ارسال درخواست برای اخد گزفتن گواهی گزینش مهاجر استان کبک به MIDI

 • مرحله 2:

  صدور گواهی گزینش مهاجر برای متقاضی و هر فرد وابسته پس از ارزیابی کامل توسط MIDI

 • مرحله 3:

  ارسال یک درخواست مجزا به دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائم

 • مرحله 4:

  بررسی های امنیتی و پزشکی و صدور ویزای اقامت دائم

هزینه ها

هزینه دولتی استان کبک : 773 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 166 دلار کانادا برای هر یک از بسنگان همراه

هزینه دولتی فدرال: 825 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 825 دلار کانادا برای همسر، 225 دلار کانادا برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائم: 500 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 500 دلار کانادا برای هر همسر

ارزیابی رایگان مهاجرت

پرسشنامه رایگان ما را تکمیل نمائید. ما شرایط شما را با توجه به کلیه برنامه ی مهاجرتی کانادا و سایر کشورها بررسی می کنیم و نتیجه را ظرف 48 ساعت برای شما ارسال خواهیم کرد.

درباره کانادا

کشورهای بدون نیاز به ویزا : 173, رتبه: 2 (مرجع ویزا ۲۰۱۴)
تولید ناخالص ملی بر اساس سرانه : 43,100 دلار
واحد پولی : دلار کانادا (CAD)
نرخ مالیات ها : 0 تا 50% + ارزش افزوده (متفاوت), مالیت فروش 5% تا 15%, مالیات درآمد شرکتی 11%-15% (فدرال) + 0%-16% (استانی)
موقعیت : آمریکای شمالی
پایتخت : اوتاوا
حمعیت : 34.835 میلیون
زبان : انگلیسی 58.7%, فرانسوی 22%, دیگر 19.3%
دین ها : مسیحیت 67.2%, مسلمان 3.2%, هندو 1.5%, سیخ 1.4%, بودایی 1.1%, یهودی 1%, بدون دین 23.9%
نوع حکومت : دموکراسی پارلمانی, فدرالی, و حکومت مشروطه