• برنامه کشاورز خود اشتغال استان آلبرتا

برنامه کشاورز خود اشتغال استان آلبرتا

این برنامه مهاجرتی استان آلبرتا (AINP) می تواند از بین مالکان/اداره کنندگان مزرعه که می خواهند به آلبرتا مهاجرت کنند، مزرعه خریداری کنند و یک کسب و کار مرتبط با مزرعه داری را اداره کنند، افرادی را گزینش کند.

فاکتورهای گزینش

متقاضیان باید برای واجد شرایط بودن برای جریان کشاورز دارای خود اشتغالی استان آلبرتا، نیازمندی های زیر را برآورده کنند:

 • داشتن مهارت های مدیریت مزرعه که با ارائه تحصیلات، آموخته ها و تجربه های قبلی در زمینه کسب و کار مرتبط با مزرعه داری نمایش داده می شود
 • داشتن پیشنهاد برای یک برنامه کسب و کار مرتبط با مزرعه داری با حمایت یک سازمان مالی کانادایی
 • توانایی سرمایه گذاری حداقل 500000 دلار کانادا در کسب و کار مرتبط با مزرعه داری در استان آلبرتا
 • سرمایه گذاری در کسب و کار مزرعه داری مرتبط با تولید اولیه در استان آلبرتا

مهاجرت به آلبرتا از طریق خوداشتغالی

مهاجرت به آلبرتا از طریق خوداشتغالی

فرایند

 • مرحله 1:

  ارسال درخواست کامل به سازمان کشاورزی و توسعه روستایی استان آلبرتا

 • مرحله 2:

  پس از ارزیابی کامل، سازمان کشاورزی و توسعه روستایی آلبرتا درخواست را به برنامه مهاجرت استان آلبرتا ارسال می کند. به عنوان بخشی از این ارزیابی، متقاضی باید در یک مصاحبه حضوری شرکت کند.

 • مرحله 3:

  پس از ارزیابی کامل، برنامه مهاجرت استان آلبرتا افراد واجد شرایط را معرفی می کند.

 • مرحله 4:

  ارسال یک درخواست مجزا به دولت کانادا برای ویزای اقامت دائمی

 • مرحله 5:

  بررسی های پزشکی و امنیتی و صدور ویزای اقامت دائمی

هزینه ها

هزینه ارسال درخواست به برنامه مهاجرت استان آلبرتا: رایگان

هزینه دولتی فدرال: 550 دلار کانادا برای هر فرد 19 ساله به بالا، 550 دلار کانادا برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائمی: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای همسر

ارزیابی رایگان مهاجرت

پرسشنامه رایگان ما را تکمیل نمائید. ما شرایط شما را با توجه به کلیه برنامه ی مهاجرتی کانادا و سایر کشورها بررسی می کنیم و نتیجه را ظرف 48 ساعت برای شما ارسال خواهیم کرد.

درباره کانادا

کشورهای بدون نیاز به ویزا : 173, رتبه: 2 (مرجع ویزا ۲۰۱۴)
تولید ناخالص ملی بر اساس سرانه : 43,100 دلار
واحد پولی : دلار کانادا (CAD)
نرخ مالیات ها : 0 تا 50% + ارزش افزوده (متفاوت), مالیت فروش 5% تا 15%, مالیات درآمد شرکتی 11%-15% (فدرال) + 0%-16% (استانی)
موقعیت : آمریکای شمالی
پایتخت : اوتاوا
حمعیت : 34.835 میلیون
زبان : انگلیسی 58.7%, فرانسوی 22%, دیگر 19.3%
دین ها : مسیحیت 67.2%, مسلمان 3.2%, هندو 1.5%, سیخ 1.4%, بودایی 1.1%, یهودی 1%, بدون دین 23.9%
نوع حکومت : دموکراسی پارلمانی, فدرالی, و حکومت مشروطه