• برنامه کارفرما محور آلبرتا

برنامه کارفرما محور آلبرتا

متقاضیان برای این که تحت برنامه مهاجرت به آلبرتا از طریق کارآفرینی ( AINP) باید یک پیشنهاد شغلی معتبر از یک کارفرما در آلبرتا داشته باشند.

طبقه بندی کارگر ماهر

برای متقاضیانی که پیشنهاد شغل دائمی تمام وقت از کارفرمای آلبرتا در یک کار حرفه ای دارد.

به منظور واجد شرایط بودن در این طبقه بندی، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • داشتن یک پیشنهاد شغلی تمام وقت دائمی از یک کارفرمای آلبرتا برای یک کار حرفه ای (NOC 0, A, B)
 • داشتن تحصیلات رسمی و آموزش تخصصی و همچنین هر گونه گواهی نامه مورد نیازبرای حرفه مورد نظر
 • داشتن مجوز کاری معتبری که در آلبرتا مورد تایید است
مهاجرت به آلبرتا از طریق کارآفرینی

مهاجرت به آلبرتا از طریق کارآفرینی

طبقه بندی دانش آموختگان بین المللی

برای متقاضیانی که اخیرا از یک موسسه آموزش عالی کانادایی دانش آموخته شده اند و یک پیشنهاد شغلی دائمی تمام وقت از کارفرمای آلبرتای خود در سطح –مهارت NOC ، شغل A، B، C یا O دارند:

متقاضیان برای واجد شرایط بودن در این طبقه بندی باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • داشتن کار دائمی در آلبرتا، برای کارفرمای آلبرتایی که از تقاضای برنامه گزینش متقاضی آلبرتا حمایت می کند
 • داشتن یک پیشنهاد شغلی دائمی تمم وقت از یک کارفرمای آلبرتا در شغل نیازمند مهارت مشابه (NOC 0, A, B, C)
 • کسب گواهی، دیپلم، مدرک یا تکمیل برنامه سطح دانش آموختگی حداقل یک ساله از یک موسسه آموزشی معتبر
 • حرفه پیشنهاد شغلی کارفرمای آلبرتای شما و حرفه ای که برای آن کارفرما انجام می دهید، باید یکسان باشد
 • داشتن یک مجوز کار معتبر پس از فارغ التحصیلی و دارای اعتبار در زمان فعلی
 • برآورده سازی نیازمندی های زبانی برای حرفه مورد نظر

طبقه بندی کارگر نیمه ماهر

برای متقاضیانی که یک پیشنهاد شغلی دائمی تمام وقت از یک کارفرمای آلبرتا در ارتباط با یک شغل نیمه ماهرانه که تحت برنامه گزینش مهاجر آلبرتا واجد شرایط است. تنها حرفه های مشخصی واجد شرایط هستند.

متقاضیان برای واجد شرایط بودن در این طبقه بندی باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • کار کردن در آلبرتا با داشتن یک مجوز کار برای یک شغل نیمه ماهرانه تحت شرایط برنامه گزینش مهاجر آلبرتا
 • داشتن یک پیشنهاد شغلی دائمی تمام وقت از یک کارفرمای آلبرتا در ارتباط با یک شغل بدون نیاز به مهارت (NOC C, D
 • برای مشاغل مرتبط با صنایع خدمات غذایی، داشتن مدرک اتمام دوره دبیرستان و برآورده سازی معیارهای دیگر مورد نیاز صنعت
 • برآورده سازی نیازمندی های زبانی مرتبط با حرفه

فرایند

 • مرحله 1:

  تحویل درخواست کامل به برنامه گزینش مهاجر آلبرتا

 • مرحله 2:

  پس از بررسی کامل، برنامه گزینش مهاجر آلبرتا متقاضیان واجد شرایط را معرفی می کند

 • مرحله 3:

  ارسال یک درخواست مجزا برای دولت کانادا برای ویزای اقامت دائمی

هزینه ها

هزینه درخواست برای برنامه گزینش مهاجر آلبرتا: رایگان

هزینه دولتی فدرال: 550 دلار کانادا برای هر فرد 19 سال به بالا، 550 دلار کانادا برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار آمریکا برای متقاضی اصلی، 490 دلار برای همسر

ارزیابی رایگان مهاجرت

پرسشنامه رایگان ما را تکمیل نمائید. ما شرایط شما را با توجه به کلیه برنامه ی مهاجرتی کانادا و سایر کشورها بررسی می کنیم و نتیجه را ظرف 48 ساعت برای شما ارسال خواهیم کرد.

درباره کانادا

کشورهای بدون نیاز به ویزا : 173, رتبه: 2 (مرجع ویزا ۲۰۱۴)
تولید ناخالص ملی بر اساس سرانه : 43,100 دلار
واحد پولی : دلار کانادا (CAD)
نرخ مالیات ها : 0 تا 50% + ارزش افزوده (متفاوت), مالیت فروش 5% تا 15%, مالیات درآمد شرکتی 11%-15% (فدرال) + 0%-16% (استانی)
موقعیت : آمریکای شمالی
پایتخت : اوتاوا
حمعیت : 34.835 میلیون
زبان : انگلیسی 58.7%, فرانسوی 22%, دیگر 19.3%
دین ها : مسیحیت 67.2%, مسلمان 3.2%, هندو 1.5%, سیخ 1.4%, بودایی 1.1%, یهودی 1%, بدون دین 23.9%
نوع حکومت : دموکراسی پارلمانی, فدرالی, و حکومت مشروطه