مهاجرت به کانادا

خانواده برخی از نیروهای کار خارجی موقت اکنون واجد شرایط برای دریافت ویزای کار کانادا هستند.

از تاریخ 30 ژانویه 2023، فاز اول سیاست جدید برای تغییرات در ویزای کار باز (Open Work Permit) برای اعضای خانواده نیروی کار خارجی موقت که واجد شرایط هستند، توسط اداره مهاجرت کانادا (IRCC) اجرایی می شود. اعضای خانواده نیروی موقت خارجی تحت مسیر مهاجرتی با دستمزد بالا (high-wage stream)، برنامه نیروی کار خارجی موقت یا برنامه تحرک بین المللی (IMP) واجد شرایط درخواست ویزای کار باز یا اوپن ورک پرمیت (Open Work Permit) هستند. این اقدام به کانادا در مبارزه با کمبود نیروی کار کمک خواهد کرد.

معیارهای واجد شرایط بودن در سیاست جدید ویزای کار باز کانادا

بر اساس سیاست جدید، شرایط احراز برای ویزای کار به افرادی که دارای معیارهای زیر هستند تعمیم داده می شود:

  • تمامی اعضای خانواده شامل همسر، شریک زندگی مشترک یا فرزند تحت تکفل دارنده ویزای کار موقت که شرایط زیر را داشته باشند:
    • در شغلی از هر رده شغلی TEER (0 تا 5)، یا؛
    • متقاضی اصلی است و دارای ویزای کار باز است (به عنوان مثال: دارندگان مجوز کار پس از فارغ التحصیلی در تمام سطوح مهارت).
  • تمامی اعضای خانواده شامل همسر، شریک زندگی مشترک یا فرزند تحت تکفل دارنده پرونده اقامت دائم تحت کلاس مهاجرت اقتصادی هستند که دارای ویزای کار هستند.

اگر تجربه شغلی در مشاغل مورد نیاز را دارید، برای دریافت جاب آفر و مهاجرت به کانادا، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

چه کسانی در حال حاضر واجد شرایط نیستند

در فاز اول اجرای شدن سیاست جدید برای دریافت ویزای کار، اعضای خانواده شامل همسر، شریک زندگی مشترک یا فرزند تحت تکفل دارنده ویزای کار موقت در رده مشاغل TEER 4 و TEER 5  تحت مسیر مهاجرتی با دستمزد پایین (low-wage stream)، برنامه کارگران فصلی کشاورزی و جریان کشاورزی برنامه نیروی کار خارجی موقت (TFWP) در حال حاضر واجد شرایط درخواست نیستند.

مراحل بازنگری سیاست جدید ویزای کار باز

اقدام باز نگری و اندازه گیری سیاست جدید ویزای کار باز اعضای خانواده دارندگان ویزای کار برای اطمینان از اجرای موفقیت آمیز آن در 3 مرحله اجرا می شود. تاریخ فازهای دو و سه هنوز اعلام نشده است :

فاز اول: اعضای خانواده نیروی کار موقت خارجی را که از طریق مسیر مهاجرتی با دستمزد بالا تحت برنامه نیروی کار خارجی موقت یا برنامه تحرک بین المللی به کانادا می آیند را قادر می سازد تا برای ویزای کار باز درخواست دهند.
فاز دوم: با هدف گسترش این اقدام به اعضای خانواده نیروی کار موقت خارجی تحت مسیر مهاجرتی با کم دستمزد برنامه نیروی کار خارجی موقت، پس از مشاوره است.
فاز سوم: شامل مشاوره با شرکای کشاورزی و ذینفعان برای ارزیابی امکان سنجی عملیاتی برای گسترش اقدامات به اعضای خانواده کارگران کشاورزی خواهد بود.

سیاست جدید صدور ویزاهای جدید شرایط را برای دارندگان ویزای کار آسان تر می کند.

تا قبل از اجرایی شدن سیاست جدید ویزای کار باز اعضای خانواده، ویزای کار فقط برای همسران و اعضای خانواده متقاضیان اصلی در مشاغل با مهارت بالا (High-Skilled) در دسترس بود. دولت امیدوار است با صدور موقت ویزای کار برای همسران، افراد تحت تکفل و شرکای معمولی TFWs با بهبود ثبات مالی و تسهیل در کنار هم ماندن خانواده ها و ادغام در جوامع خود، بخشی از استرس را از نیروی کار خارجی که در کانادا مشغول به کار می باشد، دور کند.

بین ماه های ژانویه تا اکتبر 2022، کانادا بیش از 645,000 ویزای کار صادر کرد. این تقریباً چهار برابر بیشتر از 163,000 صادر شده در مدت مشابه در سال 2021 است.

این سیاست جدید برای دو سال آینده ادامه خواهد داشت و شامل کودکان در سن کار، 16 سال و بالاتر، متقاضیان اصلی همه سطوح مهارت می شود. این شامل خانواده های نیروی کار در مراقبت های بهداشتی، مشاغل مهارتی و نیروی کار هتل ها و مهمانخانه ها می شود. تخمین زده می شود که این برنامه این امکان را برای خانواده های بیش از 200,000 نیروی کار خارجی فراهم می کند تا وارد نیروی کار کانادا شوند.

وزیر مهاجرت کانادا شان فریزر Minister Sean Fraserشان فریزر، وزیر مهاجرت کانادا در دسامبر 2022 در ادمونتون و در ارتباط با این سیاست جدید، گفت: “هرجا که می روم، کارفرمایان در سراسر کشور همچنان کمبود نیروی کار را بزرگترین مانع کسب و کار خود می دانند.” «سیاست جدید، به کارفرمایان کمک می‌کند تا با گسترش ویزای کار به اعضای خانواده در تمام سطوح مهارت، کارگران مورد نیاز خود را برای پر کردن فرصت های شغلی خالی خود بیابند و در نتیجه اعضای خانواده بیش از 200,000 نیروی کار خارجی بتوانند در کانادا کار کنند. دولت ما به کمک کارفرمایان برای غلبه بر کمبود نیروی کار ادامه می‌دهد و در عین حال از رفاه نیروی کار و بهم پیوستن خانواده‌های آنها حمایت می‌کند.»

اگر تجربه شغلی در مشاغل مورد نیاز را دارید، برای دریافت جاب آفر و مهاجرت به کانادا، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

شرکت آی تی سی مفتخر است که اعلام می کند برای آن دسته از متقاضیانی که در یکی از مشاغل مورد نیاز تجربه و سابقه کاری دارد، در حال حاضر امکان اخذ جاب آفر وجود دارد.

اگر تجربه شغلی در مشاغل مورد نیاز را دارید، برای دریافت جاب آفر و مهاجرت به کانادا، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

اگر تجربه شغلی در مشاغل مورد نیاز را دارید، برای دریافت جاب آفر و مهاجرت به کانادا، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.