پذیرش 9750 متقاضی مهاجرت به انتاریو در سال 2022

مهاجرت به انتاریو

برنامه انتخاب استانی انتاریو 9750 دعوتنامه پذیرش برای مهاجرت به کانادا در سال 2022 صادر کرد.

اداره مهاجرت انتاریو با پذیرش 9750 متقاضی مهاجرت به انتاریو در سال 2022 به بالاتر از هدف تعیین شده مهاجرتی خود دست یافته است. این تعداد 750 مورد بیشتر از 9000 دعوتنامه پذیرش صادر شده در سال 2021 است

پرجمعیت ترین استان کانادا در طول سال 2022، از 9750 متقاضی مهاجرت به انتاریو از طریق همه برنامه های اتخاب استانی انتاریو (OINP) دعوت بعمل آورد.

تخصیص این تعداد پذیرش متقاضی مهاجرت به انتاریو در سال 2022 برای برنامه های انتخاب استانی انتاریو (OINP) با توجه به جمعیت استان، نسبتاً کم است. با این حال، انتاریو بزرگترین پذیرش مهاجر از طریق برنامه های فدرال کانادا را دارا می باشد. با وجود این، سیاستمداران استان انتاریو مرتبا خواستار افزایش تخصیص پذیرش مهاجر برای برنامه انتخاب استانی انتاریو (OINP) هستند.

جریان های مهاجرت استانی انتاریو در طول سال فعال بودند و نزدیک به 20,000 دعوتنامه اعلام علاقه مندی (notification of interest) NOI  و دعوتنامه برای درخواست (Invitations to Apply) ITA صادر کردند.

برنامه انتخاب استانی انتاریو دعوتنامه اعلام علاقه مندی NOI را از طریق مسیرهای مهاجرت به انتاریو مرتبط با سیستم اکسپرس انتری و ITA برای آنهایی که تحت سیستم ابراز علاقه (Expression of Interest) EOI استانی آن مدیریت می شود، صادر می کند.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

تعداد کل پذیرش برنامه انتخاب استانی انتاریو 2022

پذیرش های برنامه انتخاب استانی انتاریو در سال 2022
Stream NOIs/ITAs
Employer Job Offer: Foreign Worker Stream 1,534
Employer Job Offer: International Student Stream 1,812
Employer Job Offer: In-Demand Skills 523
Masters Graduate Stream Draws 2021 3,890
PhD Graduate Stream Draws 2021 445
Human Capital Priorities Stream (HCP) 3,076
French Speaking Skilled Worker Stream (FSSW) 1,539
Skilled Trades Stream (ST) 7,056
Entrepreneur Stream 96

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

مطالب مرتبط

انتخاب استانی انتاریو 7 سپتامبر 2023

اکسپرس انتری انتاریو 3 آگوست 2023

انتخاب استانی انتاریو 25 جولای 2023

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.