استراتژی جدید مهاجرت به کانادا در برنامه استانی انتاریو
استراتژی جدید مهاجرت به کانادا در برنامه استانی انتاریو

حمایت و تقویت مناطق شمالی و غیرشهری استان انتاریو استراتژی جدید مهاجرت استانی

استان انتاریو در یک نگاه جدید در بودجه سال 2019 سعی کرده است به نیاز کارفرمایان در جذب نیروی متخصص و ماهر پاسخ دهد و از آنها حمایت نماید. برنامه انتخابی مهاجرت به کانادا در استان انتاریو این امکان را برای انتاریو فراهم می کند تا نیروی متخصص و ماهر را برای مشارکت در اقتصاد استان و اقامت دائم در کانادا انتخاب و جذب نماید. از طریق این استراتژی جدید مهاجرتی که در پشتیبانی از سایر طرح های مهاجرتی استان عمل می نماید، سعی شده است به گونه ای در نگهداشت توان فنی و مهارت نیروی کار تضمین های جدی ایجاد نماید.

قدم های مهمی که استان در این استراتژی برخواهد داشت

ادر این تلاش جدید دولت انتاریو سعی کرده اقدامات عملی در تضمین نگهداری و ورود نیروی متخصص و ماهر به استان بر دارد.

قدم اول

در قدم اول و مهمترین قدم حمایت از بخش های شمالی استان و مناطقی که به دور از مرکزهای شهری بزرگ هستند. با توزیع جغرافیایی نیروی متخصص مهاجر سعی کرده است به نیاز کارفرمایان در جذب نیرو کمک کند و سطح فنی و دارایی نیروی متخصص را در سطحی بالا نگه دارد .

قدم دوم

در قدم بعدی که در این استراتژی گنجانده شده است، تدوین یک برنامه پایلوت جدید برای جذب نیروی فنی ماهر برای حوزه تکنولوژی متناسب با نیاز استان است.

قدم سوم

در قدم سوم، استان انتاریو سعی خواهد کرد در یک بازنگری جدید در شرایط برنامه استانی کارآفرینی ، مواردی را در اندازه ارزش خالص دارایی و سرمایه گذاری مدنظر قرار دهد تا شرایط رقابت پذیری انتاریو با سایر برنامه های کارآفرینی استانی حفظ گردد.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.