لیست جدید مشاغل قابل قبول ساسکاچوان برای مهاجرت به کانادا در سال 2019 اعلام گردید
لیست جدید مشاغل قابل قبول ساسکاچوان برای مهاجرت به کانادا در سال 2019 اعلام گردید

اداره مهاجرت ساسکاچوان در تاریخ 4 آوریل 2019 لیست جدید مشاغل قابل قبول ساسکاچوان برای مهاجرت به کانادا را اعلام کرد.

در تاریخ 4 آوریل 2019 ، استان ساسکاچوان لیست جدید مشاغل قابل قبول ساسکاچوان برای مهاجرت به کانادا را برای نیروی متخصص اعلام کرد. آن از دسته از افرادی که سابقه شغلی و تحصیلی آنها در جدول اعلام شده به شرح زیر می باشد باید هرجه سریعتر اقدام به باز کردن پروفایل خود در سیستم مهاجرتی استان ساسکاچوان بنمایند

مزیت های شرکت در سیستم اکسپرس انتری استان ساسکاچوان چیست؟

اگر متقاضیان بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز را در سیستم اکسپرس اینتری این استان کسب کنند می توانند یکی از کاندیدهای این استان برای دریافت دعوتنامه باشند البته تجربه کافی حرفه ای در لیست مشاغل استان ساسکاچوان جزو الرامات این برنامه مهاجرتی می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس ورودی که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس انتری می باشد.

لیست جدید مشاغل قابل قبول ساسکاچوان برای مهاجرت به کانادا در سال 2019

لیست جدید مشاغل قابل قبول ساسکاچوان برای مهاجرت به کانادا در سال 2019 اعلام گردید

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.