نگاهی به اکسپرس اینتری برای باقیمانده سال 2023

مهاجرت به کانادا

اکسپرس انتری فدرال برای باقیمانده سال 2023 به چه صورتی پیش خواهد رفت؟

تابستان سال 2023 شاهد تغییرات عمده ای در نحوه انتخاب سیستم اکسپرس انتری کانادا برای دریافت دعوتنامه برای درخواست اقامت دائم کانادا (ITA) بودیم.

در حالی که پذیرش های عمومی و هدفمند اکسپرس انتری اخیراً غیرقابل پیش بینی بوده است، در چند هفته گذشته برخی الگوها در نحوه پذیرش ظاهر شده است که ممکن است به درک نحوه پذیرش برای باقی مانده سال کمک نماید.

قابل توجه ترین تغییر تا کنون در سال جاری، ارائه دعوتنامه برای پذیرش های هدفمند بر اساس دسته بندی تعیین شده برای متقاضیان اکسپرس انتری که دارای ویژگی های خاص بوده و در آن طبقه بندی مشاغل مورد نیاز قرار گرفته بودند.

شش دسته جداگانه برای داوطلبان اکسپرس اینتری که معیارهای خاصی را دارند از طرف اداره مهاجرت کانادا معرفی شده است. یک دسته فقط برای متقاضیانی است که توامندی قوی در زبان فرانسه دارند، در حالی که پنج دسته باقی‌مانده بر متقاضیانی است که تجربه کاری خاص در موارد زیر دارند:

  • بهداشت و سلامت
  • مشاغل علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM)
  • مشاغل فنی و حرفه ای مانند نجار، لوله کش و پیمانکاران
  • حمل و نقل
  • کشاورزی و مواد غذایی
اداره مهاجرت کانادا (IRCC) معتقد است که دسته بندی های جدید که برای مشاغل مورد نیاز در نظر گرفته شده است، به کانادا کمک می کند تا تعداد مهاجران تازه وارد با تجربه کاری در بخش های پر تقاضای اقتصاد کانادا، افزایش یابد. همچنین معیار توانمندی زبان فرانسه برای انتخاب برخی از متقاضیان مهاجرت به کانادا، به اجرای مأموریت وزیر مهاجرت برای ترویج مهاجرت فرانسوی زبان به جوامع اقلیت فرانسوی زبان خارج از کبک کمک خواهد کرد.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

ترکیبی از انواع پذیرش در سیستم اکسپرس انتری

بنا به گزارش اخیر نشریه اینترنتی Globe and Mail، اداره مهاجرت کانادا (IRCC) انتظار دارد بین 28 تا 31 درصد از دعوتنامه های درخواست اقامت دائم کانادا (ITA) اکسپرس انتری برای متقاضیانی که دارای تجربه کاری در مشاغل علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) صادر شود.

در همین گزارش آمده است که اداره مهاجرت کانادا برای سایر دسته های جدید اکسپرس انتری بصورت زیر دعوتنامه ها را صادر می کند:

  •  بین 11 تا 15 درصد برای متقاضیان دارای توانمندی زبان فرانسه مهارت زبان فرانسه
  • 9 تا 12 درصد برای افراد با تجربه در مشاغل بهداشت و سلامت،
  • 3 تا 4 درصد برای کسانی که در مشاغل فنی و حرفه ای هستند
  • 1 درصد برای مشاغل کشاورزی و کشاورزی و همچنین حمل و نقل.

اداره مهاجرت کانادا چندین ابتکار را برای جذب متقاضیان در  مشاغل علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) به عنوان بخشی از استراتژی استعدادهای فناوری جدید معرفی کرده است. تا کنون در سال 2023، 500 متقاضی با سابقه کاری در مشاغل STEM در پذیرش های هدفمند اکسپرس انتری بر اساس دسته بندی مشاغل دعوتنامه درخواست اقامت دائم کانادا (ITA) دریافت کرده اند.

کانادا همچنین اخیرا ویزاهای کار باز (Open Work Permit) را برای متقاضیانی که در حال حاضر دارای ویزای تخصصی H-1B هستند، راه اندازی کرده است، زیرا بسیاری از دارندگان H-1B در مشاغل فنی کار می کنند. سقف 10,000 درخواست در سال 2023 طی دو روز پس از شروع برنامه در 16 جون 2023 به دست آمد. کسانی که به عنوان مقیم موقت با ویازی کار باز به کانادا می آیند و تجربه کاری در بخش فناوری کسب می کنند هنگام باز کردن پروفایل اکسپرس انتری خودشان دارای مزیت تجربه کاری کانادایی هستند.

با این حال، همه پذیرش های آینده اکسپرس انتری و  دعوتنامه‌های صادرشده براساس دسته‌بندی نخواهد بود. از زمانی که پذیرش های  دسته‌بندی آغاز شد، اداره مهاجرت کانادا از 3500 متقاضی در سه پذیرش مخصوص همه‌ برنامه ها بصورت مجزا دعوت کرده است. پذیرش همه برنامه ها، متقاضیان سه برنامه مهاجرت تحت سیستم اکسپرس اینتری، برنامه نیروی متخصص فدرال (FSWP)، برنامه تجربه کانادایی (CEC) و برنامه نیروی فنی و ماهر فدرال (FSTP) را در نظر می گیرند. در این پذیرش ها، نمره سیستم جامع رتبه بندی CRS یک متقاضی، عامل تعیین کننده است، نه فقط تجربه کاری یا مهارت زبان فرانسه.

همچنین ممکن است هنوز پذیرش هایی وجود داشته باشد که مختص هر یک از برنامه ها باشد. برای مثال، اداره مهاجرت کانادا ممکن است به دعوت از متقاضیان اکسپرس اینتری که از طریق برنامه انتخاب استانی (PNP) نیز دعوتنامه دریافت کرده اند، ادامه دهد.

نمرات سیستم جامع رتبه بندی به برنامه یا دسته بستگی دارد

سیستم جامع رتبه بندی (CRS) برای ارزیابی داوطلبان اکسپرس انتری در کنار یکدیگر، بر اساس معیارهای سرمایه انسانی خاص مانند تجربه کاری، شغل، سن، تحصیلات و توانایی زبان استفاده می شود.

تاکنون، حداقل امتیاز CRS از بالاترین امتیاز 791 در برنامه انتخاب استانی (PNP) در 15 فوریه، تا زمانی که 3800 متقاضی اکسپرس انتری فرانسوی زبان در 12 جولای 2023 دعونامه ITA دریافت کردند، به 375 رسیده است.

از زمانی که دورهای انتخابی دعوتنامه‌ها بر اساس دسته‌بندی آغاز شد، تفاوت قابل توجهی در امتیازات CRS برای پذیرش های همه برنامه‌ها و انتخاب‌های مبتنی بر دسته وجود دارد. به عنوان مثال، بالاترین امتیاز برای ITAهای دسته‌بندی تا کنون 486 بوده است. این امتیاز هنوز 19 امتیاز کمتر از پایین‌ترین امتیاز پذیرش همه برنامه‌ها یعنی 505 از زمان اولین پذیرش هدفمند اکسپرس انتری انتخابی مبتنی بر دسته در 28 ژوئن است.

صرف نظر از برنامه یا دسته بندی، کسب بالاترین امتیاز ممکن CRS برای متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس انتری همچنان سودمند است. حتی در پذیرش های هدفمند بر اساس دسته‌بندی، اداره مهاجرت کانادا می‌گوید همچنان متقاضیان را رتبه‌بندی می‌کند و برای متقاضیانی که بالاترین امتیاز را دارند دعوت‌نامه صادر می‌کند. یک امتیاز CRS بالا همچنین می‌تواند واجد شرایط بودن را برای بیش از یک نوع پذیرش اکسپرس انتری بهبود بخشد و متقاضی که واجد شرایط پذیرش های هدفمند باشد، می‌تواند در عوض در پذیرش عمومی همه برنامه‌ها دعوتنامه دریافت کند، بسته به اینکه کدام نوع پذیرش سیستم اکسپرس انتری فدرال، ابتدا انجام می‌شود.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

سطوح مهاجرت کانادا برای اواخر سال 2023

اداره مهاجرت کانادا اهداف بلندپروازانه ای برای پذیرش متقاضیان مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت دائم تحت برنامه سطوح مهاجرت 2023-2025 دارد. هدف این طرح این است که 109,020 مقیم دائم جدید از طریق اکسپرس اینتری در سال 2024 در کانادا پذیرفته شوند و در سال 2025 به 114,000 افزایش یابد.

هدف برای سال 2023 عددی معادل 82,880 می باشد که اداره مهاجرت کانادا (IRCC) به خوبی در راه رسیدن به آن است، زیرا امسال 73,448 متقاضی سیستم اکسپرس انتری دعوت شده اند. با این حال، تعداد بیشتری از متقاضیان اکسپرس انتری ممکن است در نیمه دوم سال 2023 دعوتنامه ITA دریافت کنند تا به اهداف بالاتر سال 2024 کمک کنند. این به این دلیل است که کسانی که اکنون دعوتنامه ITA دریافت می کنند به دلیل استاندارد خدمات اداره مهاجرت کانادا که شش ماهه برای زمان بررسی و نهایی کردن پرونده های اکسپرس انتری احتمالاً تا سال 2024 در کانادا پذیرفته نخواهند شد.

نگاه به آینده

اگر الگوهای فعلی پذیرش های اکسپرس انتری ادامه پیدا کند، به نظر می رسد که ماه های باقی مانده سال 2023 احتمالاً ترکیبی از انواع پذیرش های عمومی و هدفمند خواهد بود. برخی از پذیرش های تمام برنامه‌ها یا برنامه‌های خاص، با حداقل امتیاز CRS بالاتر و تعداد دعوتنامه ITA کمتری صادر می‌شوند. بقیه پذیرش های هدفمند مبتنی بر دسته یا مشاغل مورد نیاز با امتیازات CRS پایین تر خواهند بود. با این حال، تعداد دعوت نامه های صادر شده بر اساس دسته ممکن است متفاوت باشد، حتی با حداقل سیستم جامع رتبه بندی CRS کمتر.

مطالب مرتبط

اکسپرس انتری فدرال قرعه کشی 288

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.