طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا 2023-2025

کانادا طبق طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا 2023-2025 هدف خود را به 500000 مهاجر در سال 2025 افزایش می دهد.

در تاریخ 1 نوامبر 2022، شان فریزر، وزیر مهاجرت کانادا، طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا 2023-2025 را منتشر کرد. این طرح، مهاجرت را به عنوان یک استراتژی برای کمک به کسب‌وکارها در یافتن کارگران و جذب مهارت‌های مورد نیاز در بخش‌های کلیدی – از جمله مراقبت‌های بهداشتی، مشاغل فنی و حرفه ای ، تولید و فناوری – برای مدیریت چالش‌های اجتماعی و اقتصادی که کانادا در دهه‌های آینده با آن مواجه خواهد شد، در نظر می‌گیرد.

سال گذشته کانادا پذیرای بیش از 405000 تازه وارد بوده است که این رقم بیشترین پذیرش کانادا در یک سال به شمار می رود. این طرح شامل اعداد پیش بینی شده برای چهار دسته اصلی مهاجران، طبقه اقتصادی، طبقه خانواده، پناهندگان و بشردوستانه و غیره خواهد بود. دولت با مشخص نمودن اهداف در طرح سطوح مهاجرت 2023-2025 جدید، برای هریک از این سه سال، اهداف پذیرش مهاجر تعیین شده را به شرح زیر اعلام کرده است:

 • سال 2023: پذیرش 465,000 مهاجر برای اقامت دائم کانادا
 • سال 2024: پذیرش 485,000 مهاجر برای اقامت دائم کانادا
 • سال 2025: پذیرش 500,000 مهاجر برای اقامت دائم کانادا

وزیر مهاجرت کانادا شان فریزر Minister Sean Fraser

همچنین وزیر مهاجرت کانادا همزمان با انتشار طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا 2023-2025 اعلام نمود که :سال گذشته، ما پذیرای بیشترین تازه واردان در یک سال در تاریخ خود بودیم. طرح سطوح مهاجرت امسال به کسب و کارها کمک می کند تا کارگران مورد نیاز خود را پیدا کنند، کانادا را در مسیری قرار دهد که به موفقیت بلندمدت ما کمک کند، و به ما اجازه می دهد تا به تعهدات کلیدی در قبال افراد آسیب پذیری که از خشونت، جنگ و آزار و اذیت فرار می کنند، عمل کنیم.”

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم و ویزای تحصیلی و کار را دارید، لطفا از طریق لینک زیر فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

فرم ارزیابی

نکات برجسته طرح جدید

نکات برجسته برنامه سطوح مهاجرتی سال 2023-2025 برای افرادی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند به شرح زیر می باشد:

 • تمرکز بلندمدت بر رشد اقتصادی، با کمی بیش از 60 درصد پذیرش در کلاس مهاجرت اقتصادی تا سال 2025
 • استفاده از ویژگی های جدید در سیستم اکسپرس انتری برای استقبال از تازه واردان با مهارت ها و صلاحیت های مورد نیاز در بخش هایی که با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستند مانند مراقبت های بهداشتی، تولید، تجارت ساختمان و  مشاغل تخصصی (علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی)
 • افزایش برنامه های منطقه ای برای رفع نیازهای هدفمند بازار کار محلی، از طریق برنامه نامزدهای استانی، برنامه مهاجرت منظقه آتلانتیک (AIP)، و برنامه آزمایشی مهاجرت به شهرهای کوچک و شمالی کانادا (RNIP)
 • به هم پیوستن سریعتر اعضای بیشتر خانواده ها
 • اطمینان از اینکه حداقل 4.4 درصد از ساکنان دائمی جدید خارج از کبک، فرانسوی زبان هستند
 • حمایت از بحران های جهانی با ایجاد پناهگاه امن برای کسانی که با آزار و شکنجه مواجه هستند، از جمله با گسترش برنامه آزمایشی Economic Mobility Pathways

اهداف اکسپرس انتری و برنامه انتخاب استانی PNP افزایش خواهند یافت

براساس آنچه در طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا 2023-2025 آمده است، بالغ بر 60% از متقاضیان جدید مهاجرت به کانادا از طریق کلاس اقتصادی پذیرش می شوند و این یعنی اکثریت ساکنان دائم جدید از طریق برنامه های کلاس اقتصادی مانند برنامه های سیستم اکسپرس انتری یا از طریق برنامه های انتخاب استانی (PNP) مهاجرت می کنند.

اهداف پذیرش برای برنامه اکسپرس انتری (متقاضیان اصلی، همسران و افراد تحت تکفل) به شرح زیر افزایش می یابد:

 • سال 2023: پذیرش 82,880 مهاجر برای اقامت دائم کانادا از طریق برنامه اکسپرس انتری
 • سال 2024: پذیرش 109,020 مهاجر برای اقامت دائم کانادا از طریق برنامه اکسپرس انتری
 • سال 2025: پذیرش 114,000 مهاجر برای اقامت دائم کانادا از طریق برنامه اکسپرس انتری

اهداف پذیرش برای برنامه انتخاب استانی (PNP) که بعنوان برنامه پذیرش پیشرو کانادا برای مهاجران طبقه اقتصادی باقی خواهد ماند به شرح زیر افزایش می یابد:

 • سال 2023: پذیرش 105,500 مهاجر برای اقامت دائم کانادا از طریق برنامه انتخاب استانی
 • سال 2024: پذیرش 110,000 مهاجر برای اقامت دائم کانادا از طریق برنامه انتخاب استانی
 • سال 2025: پذیرش 117,500 مهاجر برای اقامت دائم کانادا از طریق برنامه انتخاب استانی

وضعیت برنامه های مهاجرت کلاس خانواده در طرح جدید

همچنین اداره مهاجرت کانادا در برنامه سطوح مهاجرتی 2023-2025 این مأموریت را در نظر گرفته است که به هم پیوستن اعضای خانواده ها کمک کند. پس از برنامه های کلاس اقتصادی، برنامه اسپانسرشیپ اعضای خانواده دومین کلاس بزرگ مهاجرتی برای دریافت اقامت دائم کانادا است که توسط برنامه سطوح مهاجرتی تعیین شده است. تحت برنامه های مهاجرت کلاس خانواده، متقاضیان برای اقامت دائم توسط همسر، شریک زندگی، فرزندان یا سایر اعضای خانواده حمایت می شوند.

کانادا همچنان به دنبال استقبال از حدود 80,000 مهاجر جدید در سال تحت برنامه اسپانسرشیپ همسر، شرکای زندگی و فرزندان خواهد بود.

اهداف برنامه والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در سال 2023 به 28500 افزایش می یابد، پس از آن در سال 2024 به 34000 و در سال 2025 به 36000 افزایش می یابد.

وضعیت برنامه پناهندگی کانادا در طرح جدید

در طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا 2023-2025 برای پناهندگان و مهاجران در کلاس مهاجرتی بشردوستانه، پذیرش ها در نظر گرفته شده است. کانادا شهرت دیرینه ای در ارائه پناهندگی به افراد آواره ای دارد که از موقعیت های ناامن در کشورهای خود فرار می کنند.

کانادا در حال حاضر به دلیل تلاش های مداوم خود، برای تکمیل چندین کمپین مانند استقبال از حدود 40000 پناهجو از افغانستان، اهدافی از کلاس مهاجرتی بشردوستانه بالایی دارد.

هدف کلی کلاس مهاجرتی پناهجویان، کمی بیش از 76000 پذیرش مهارج جدید در هر یک از سال های 2023 و 2024 خواهد بود، قبل از اینکه در سال 2025 به 72750 پذیرش مهاحر دست بیاید.

همین امر در مورد هدف طبقاتی بشردوستانه نیز صدق می کند که از نزدیک به 16000 نفر در سال 2023 به 8000 نفر در سال 2025 کاهش یافته است.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم و ویزای تحصیلی و کار را دارید، لطفا از طریق لینک زیر فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

فرم ارزیابی

منظور از طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا یا برنامه سطوح مهاجرتی کانادا چیست؟

طبق قانون اصلی مهاجرت کانادا که قانون صیانت از مهاجرت و پناهجویان یا به اختصار IRPA نام دارد، دولت کانادا باید از اول نوامبر هر سال که پارلمان جلسه دارد برنامه مهاجرتی خود را اعلام کند. با این حال، برنامه سطوح مهاجرت 2022-2024 دومین برنامه اعلام شده در سال 2022 بود، اولین مورد در فوریه پس از آخرین انتخابات فدرال در 20 سپتامبر 2021 رخ داد که باعث شد اعلام سال 2021 به تعویق بیفتد.

طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا 2023-2025 یا برنامه سطوح مهاجرتی، سیستم مهاجرت به کانادا را هدایت می‌کند. این برنامه تعداد مهاجرانی را که کانادا از طریق برنامه‌های مختلف فدرال و استانی جذب می‌کند را مشخص می‌کند. سپس اداره مهاجرت کانادا و استان‌ها، فرآیندهای اجرایی خود را بر اساس این برنامه تنظیم می‌کنند تا اطمینان یابند که می‌توانند تعداد تعیین شده مهاجران را جذب کرده و آن‌ها را اسکان داده و با جامعه و بازار کار خود تطبیق دهند.

کانادا تا زمانی که دولت لیبرال فعلی در سال 2015 قدرت را در دست گرفت، سالانه پذیرای 260,000 مهاجر بود. اهداف به 300,000 افزایش یافت و به دنبال آن 340,000 نفر درست قبل از شروع همه گیری کووید-19 در سال 2020 افزایش یافت.

بسته شدن مرزها و سایر محدودیت‌های سفر در سال 2020، بررسی و پردازش پرونده های مهاجرتی را برای اداره مهاجرت کانادا دشوار کرد. با این حال، کانادا از هدف مهاجرتی خود در سال 2021 فراتر رفت و رکورد بیشترین اقامت دائم دعوت شده در یک سال را با 405,000 نفر شکست. این اهداف از طریق تخصیص گسترده نقاط از طریق برنامه تجربه کانادایی و برنامه های انتخاب استانی (PNP) به دست آمد.

کانادا در حال حاضر در دوره منحصر به فردی است که در آن کمبود نیروی کار در کنار نزدیک به یک میلیون شغل خالی وجود دارد. هر دو عامل محرک در اهداف رشد مهاجرت کشور هستند.

با تمرکز بر مهاجرت منطقه ای، برنامه سطوح مهاجرتی 2023-2025 بر روی کار مداوم برای تقویت سیستم مهاجرت کانادا و گسترش مزایای مهاجرت به جوامع یا کامیونیتی های سراسر کشور، از جمله حمایت از سرزندگی جوامع فرانسوی زبان در خارج از کبک استوار است.

برنامه های مهاجرت اقتصادی منطقه ای، مانند برنامه انتخاب استانی، برای رشد پایدار کشور کانادا اهمیت فزاینده ای دارد. به همین دلیل است که برنامه امسال رشد سال به سال را ترسیم می کند تا بتوانیم به حمایت از استان ها و مناطق در جذب تازه واردان ماهر که برای رسیدگی به کمبود نیروی کار و چالش های جمعیتی در مناطق خود نیاز دارند، ادامه دهیم.

در طول سال گذشته، کانادا بهبودهایی را برای رسیدگی به چالش‌های کلیدی پیش روی افرادی که از سیستم مهاجرتی استفاده می‌کنند، انجام داده است. کانادا همچنان به ساده‌سازی و دیجیتالی کردن سیستم مهاجرت خود ادامه داده تا پردازش و بررسی پرونده های مهاحرتی را تسریع نماید و به متقاضیان مهاجرت به کانادا، شرایطی را که انتظار دارند و شایسته آن هستند ارائه داده شود.

این طرح به تثبیت جایگاه کانادا در میان مقاصد برتر جهان برای استعدادها کمک می‌کند و پایه‌ای قوی برای رشد اقتصادی مستمر ایجاد می‌کند و در عین حال اعضای خانواده را با عزیزانشان پیوند می‌دهد و تعهدات بشردوستانه کانادا را انجام می‌دهد.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم و ویزای تحصیلی و کار را دارید، لطفا از طریق لینک زیر فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

فرم ارزیابی

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم و ویزای تحصیلی و کار را دارید، لطفا از طریق لینک زیر فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.