تغییرات جدید در شرایط افراد تحت تکفل برنامه دومینیکا

شرایط افراد تحت تکفل برنامه دریافت پاسپورت دومینیکا تغییر می کند.

از تاریخ 15 سپتامبر 2022 (24 شهریور 1401) شرایط جدیدی در برنامه اخذ شهروندی دومینیکا Citizenship Investment Program) CIP) از طریق سرمایه گذاری اعمال می گردد. بنابراین برای هر پرونده که بعد از این تاریخ ارسال شود، تحت شرایط جدید پرونده ها بررسی می شوند.

اخذ شهروندی و پاسپورت دائم دومینیکا از طریق سرمایه گذاری در بین سرمایه گذاران و کارآفرینان سراسر دنیا محبوبیت یافته است. دلیل این محبوبیت، زمان بسیار کوتاه و فرآیند ساده در گرفتن تابعیت دوم و پاسپورت دومینیکا می باشد.

برای مشاوره برنامه اخذ شهروندی و پاسپورت دومینیکا، فرم ارزیابی رایگان را تکمیل نمایید.

فرم ارزیابی

شرایط جدید افراد تحت تکفل

1) دختران مجرد باید زیر 25 سال سن داشته باشند تا بعنوان فرد تحت تکفل محسوب شوند. (در شرایط قبلی سن 30 سال در نظر گفته می شد.)

2) خواهر و برادر دیگر واجد شرایط وابستگی نیستند. در صورتیکه در شرایط قبلی خواهر و برادر دارای شرایط، تحت تکفل تلقی می شدند.

3) والدین/پدربزرگ و مادربزرگ تحت تکفل باید بالای 65 سال سن داشته باشند. شرایط قبلی، سن 55 سال بود.

4)کودکان معلول دیگر مجبور نیستند با متقاضی زندگی کنند تا تحت تکفل تلقی شوند. در شرایط قبلی باید زندگی می کردند.

برای مشاهده جزییات برنامه اخذ شهروندی و پاسپورت دومینیکا، لطفا کلیک بفرمایید.

مشاهده جزییات برنامه

برای مشاوره برنامه اخذ شهروندی و پاسپورت دومینیکا، فرم ارزیابی رایگان را تکمیل نمایید.

فرم ارزیابی

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

برای مشاوره برنامه اخذ شهروندی و پاسپورت دومینیکا، فرم ارزیابی رایگان را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.