پاسپورت دومینیکا

برنامه پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری به سرمایه گذاران واجد شرایط و خانواده آنها این امکان را می دهد تا برای تابعیت درخواست دهند و از تسهیلات مسافرت بدون نیاز به ویزا به بیش از 90 کشور از جمله اروپا بهره مند شوند.

شرایط درخواست پاسپورت دومینیکا

متقاضیان برای واجد شرایط بودن برای درخواست تابعیت باید دانش ابتدایی در ارتباط با زبان انگلیسی داشته باشند و باید یک سرمایه گذاری مستقیم غیرقابل استرداد با دولت دومینیکا بسته به تعداد اعضای خانواده خود داشته باشند:

 • متقاضی مجرد: سرمایه گذاری 100000 دلار آمریکا
 • متقاضی خانوادگی نوع 1 ( متقاضی و همسر): سرمایه گذاری 175000 دلار آمریکا
 • متقاضی خانوادگی نوع 2 ( متقاضی و همسر + دو فرزند زیر هجده سال): سرمایه گذاری 200000 دلار امریکا
 • متقاضی خانوادگی نوع 3 ( متقاضی+ همسر+ سه فرزند زیر 18 سال): سرمایه گذاری 350000 دلار آمریکا. برای هر کودک دیگر زیر 18 سال به 50000 دلار آمریکا سرمایه گذاری نیاز است.

تعهد اقامت: بدون نیاز به تعهد اقامت فیزیکی

مزایای پاسپورت دومینیکا

 • بدون نیاز به نیازمندی های اقامت جسمانی
 • اضافه شدن کودکان وابسته زیر 18 سال
 • عدم نیاز به حداقل سطح تحصیل
 • عدم نیاز به تجربه مدیریتی
 • عدم نیاز به مصاحبه، تحربه مدیریتی یا تحصیلی
 • مسافرت بدون نیاز به ویزا به بیش از 70 کشور از جمله انگلستان، هونگ کونگ، مالزی، سنگاپور و ترکیه
 • عدم تخصیص مالیات برای افراد غیر ساکن
 • کشور دومینیکا تابعیت دوگانه را می پذیرد، پس می توانید ملیت کنونی خود را حفظ کنید
 • وضعیت سیاسی و اقتصادی ثابت
 • کمترین میزان جرم و جنایت در ناحیه

پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری

پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری

فرایند درخواست پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری

 • ماه اول :
  • آماده سازی پرونده. هزینه مشاوره و حقوقی ، هزینه های دولتی و ارزیابی همگی در این سطح قابل پرداخت هستند.
  • صدور نامه پیش تایید
  • ارسال درخواست تابعیت
  • صدور نامه پشتیبانی توسط مقامات کشور دومینیکا
 • ماه چهارم :
  • انتقال سرمایه گذاری توسط متقاضی
  • تایید و سوگند وفاداری خوردن توسط متقاضی و خانواده او
 • ماه هشتم :
  • صدور گواهی اعطای تابعیت
  • صدور پاسپورت