اکسپرس انتری ساسکاچوان 28 سپتامبر 2022

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری ساسکاچوان 28 سپتامبر 2022 و مشاغل مور نیاز

اکسپرس انتری ساسکاچوان 28 سپتامبر 2022 با دعوت از 639 متقاضی  مهاجرت به کانادا در برنامه اکسپرس انتری ساسکاچوان و 507 متقاضی واجد شرایط مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان برگزار گردید. این افراد که قصد مهاجرت به ساسکاچوان را دارند، می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

مزیت های شرکت در سیستم اکسپرس انتری استان ساسکاچوان چیست؟

اگر متقاضیان بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز را در سیستم اکسپرس اینتری این استان کسب کنند می توانند یکی از کاندیدهای این استان برای دریافت دعوتنامه باشند البته تجربه کافی حرفه ای در لیست مشاغل استان ساسکاچوان جزو الرامات این برنامه مهاجرتی می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس اینتری، که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس اینتری می باشد.

اکسپرس انتری ساسکاچوان

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس اینتری جزء برنامه های اقتصادی سیستم مهاجرتی کانادا می باشد که مورد استفاده استان ها برای انتخاب متقاضیان مهاجرت به کانادا می باشد. ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش متفاضی از طریق سیستم اکسپرس اینتری با توجه به شرایط در نظر گرفته شده استانی، حداقل امتیاز مورد پذیرش را  81 اعلام نموده که نسبت به دوره قبل افزایش یافته است.

نمودار زیر اطلاعات اکسپرس انتری ساسکاچوان 28 سپتامبر 2022 می باشد. این نمودار تعداد کل دعوتنامه های صادرشده و حداقل امتیاز مورد پذیرش  در هر دوره از چندین ماه گذشته تا پذیرش جدید را نشان می دهد.

تاریخ قرعه کشی 28 سپتامبر 2022 (6 مهر 1401)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری
پایین ترین نمره مورد پذیرش81
کل دعوتنامه صادر شده 639

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

پذیرش از طریق مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

استان های کانادا برای جذب نیروی متخصص مورد نیاز خود می توانند لیستی از مشاغل را برای این منظور اعلام بکنند. ولی متاسفانه به دلیل اینکه هر استانی در زمانبندی و نوع انتخاب شغل بطور مستقل عمل می کنند و براساس شرایط زمانی هم مشاغلی را اعلام می کنند معمولا برای متقاضیان این دشواری به همراه می آورد که نتوانند در زمان مورد نظر مدارک را آماده و پروند خود را ارسال کنند. بیشتر استانها برای بیشتر مشاغل، فاکتور ارزیابی مدارک را نیز اعمال می کنند که متقاضی باید در نظر داشته باشد که ارزیابی مدارک هم معمولا زمانبر می باشد، بنابراین باید زودتر این مراحل انجام گردد. ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش متفاضی از طریق مشاغل مورد نیاز با توجه به شرایط در نظر گرفته شده استانی، حداقل امتیاز مورد پذیرش را  83 اعلام نموده که نسبت به دوره قبل افزایش یافته است.

ساسکاچوان یکی از استانهایی می باشد که لیست مشاغل مور نیاز خود را در هر پذیرش جدید اکسپرس اینتری اعلام می دارد شما می توانید لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 28 سپتامبر 2022 را در زیر مشاهده نمایید.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق مشاغل مورد نیاز ساساکاچوان، می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 28 سپتامبر 2022 که در زیر آمده است، مشاهده نمایید.

*** متقاضیان مهاجرت به ساسکاچوان باید این نکته را در نظر بگیرند که در هر دوره این لیست مشاغل بروز می شود.

همچنین علاقه مندان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری ساساکاچوان می توانند مشاغلی را که در این دوره پذیرش اکسپرس اینتری اعلام شده است را در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 28 سپتامبر 2022 که در زیر آمده است را مشاهده نمایید.

*** متقاضیان مهاجرت به ساسکاچوان باید این نکته را در نظر بگیرند که در هر دوره این لیست مشاغل بروز می شود.

تاریخ قرعه کشی 28 سپتامبر 2022 (6 مهر 1401)
برنامه مهاجرتیمشاغل مورد نیاز ساسکاچوان
پایین ترین نمره مورد پذیرش83
کل دعوتنامه صادر شده 507
اکسپرس انتری ساسکاچوان 28 سپتامبر 2022

برای اطلاع از وضعیت پرونده مهاجرت به کانادا و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 28 سپتامبر 2022

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0013 Senior managers - financial, communications and other business services
0014 Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0111 Financial managers
0112 Human resources managers
0113 Purchasing managers
0114 Other administrative services managers
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0122 Banking, credit and other investment managers
0124 Advertising, marketing and public relations managers
0125 Other business services managers
0131 Telecommunication carriers managers
0212 Architecture and science managers
0213 Computer and information systems managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0423 Managers in social, community and correctional services
0601 Corporate sales managers
0621 Retail and wholesale trade managers
0631 Restaurant and food service managers
0651 Managers in customer and personal services, n.e.c.
0711 Construction managers
0712 Home building and renovation managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0731 Managers in transportation
0821 Managers in agriculture
0911 Manufacturing managers
0912 Utilities managers
1112 Financial and investment analysts
1114 Other financial officers
1121 Human resources professionals
1122 Professional occupations in business management consulting
1123 Professional occupations in advertising, marketing and public relations
1211 Supervisors, general office and administrative support workers
1212 Supervisors, finance and insurance office workers
1213 Supervisors, library, correspondence and related information workers
1214 Supervisors, mail and message distribution occupations
1215 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations
1221 Administrative officers
1222 Executive assistants
1223 Human resources and recruitment officers
1224 Property administrators
1225 Purchasing agents and officers
1241 Administrative assistants
1242 Legal administrative assistants
1243 Medical administrative assistants
1252 Health information management occupations
1313 Insurance underwriters
2112 Chemists
2121 Biologists and related scientists
2161 Mathematicians, statisticians and actuaries
2171 Information systems analysts and consultants
2172 Database analysts and data administrators
2211 Chemical technologists and technicians
2212 Geological and mineral technologists and technicians
2231 Civil engineering technologists and technicians
2232 Mechanical engineering technologists and technicians
2233 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2252 Industrial designers
2253 Drafting technologists and technicians - All examples
2262 Engineering inspectors and regulatory officers
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2281 Computer network technicians
2283 Information systems testing technicians
3214 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
3223 Dental technologists, technicians and laboratory assistants
4011 University professors and lecturers
4021 College and other vocational instructors
4033 Educational counsellors
4153 Family, marriage and other related counsellors
4162 Economists and economic policy researchers and analysts
4163 Business development officers and marketing researchers and consultants
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4167 Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers
4211 Paralegal and related occupations
4216 Other instructors
6211 Retail sales supervisors
6235 Financial sales representatives
6313 Accommodation, travel, tourism and related services supervisors
6315 Cleaning supervisors - Unit group
6316 Other services supervisors
6321 Chefs
6331 Butchers, meat cutters and fishmongers - retail and wholesale
6342 Tailors, dressmakers, furriers and milliners
6345 Upholsterers
7245 Telecommunications line and cable workers
7313 Refrigeration and air conditioning mechanics
7315 Aircraft mechanics and aircraft inspectors
7384 Other trades and related occupations, n.e.c.
8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers
9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

برنامه کارگر ماهر استان ساسکاچوان

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان 28 سپتامبر 2022

Express Entry & Occupations In-Demand NOCs have been included
Noc occupation
0013 Senior managers - financial, communications and other business services
0014 Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations
0016 Senior managers - construction, transportation, production and utilities
0111 Financial managers
0112 Human resources managers
0113 Purchasing managers
0114 Other administrative services managers
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
0122 Banking, credit and other investment managers
0124 Advertising, marketing and public relations managers
0125 Other business services managers
0131 Telecommunication carriers managers
0212 Architecture and science managers
0213 Computer and information systems managers
0421 Administrators - post-secondary education and vocational training
0423 Managers in social, community and correctional services
0601 Corporate sales managers
0621 Retail and wholesale trade managers
0631 Restaurant and food service managers
0651 Managers in customer and personal services, n.e.c.
0711 Construction managers
0712 Home building and renovation managers
0714 Facility operation and maintenance managers
0731 Managers in transportation
0821 Managers in agriculture
0911 Manufacturing managers
0912 Utilities managers
1112 Financial and investment analysts
1114 Other financial officers
1121 Human resources professionals
1122 Professional occupations in business management consulting
1123 Professional occupations in advertising, marketing and public relations
1211 Supervisors, general office and administrative support workers
1212 Supervisors, finance and insurance office workers
1213 Supervisors, library, correspondence and related information workers
1214 Supervisors, mail and message distribution occupations
1215 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations
1221 Administrative officers
1222 Executive assistants
1223 Human resources and recruitment officers
1224 Property administrators
1225 Purchasing agents and officers
1241 Administrative assistants
1242 Legal administrative assistants
1243 Medical administrative assistants
1252 Health information management occupations
1313 Insurance underwriters
2112 Chemists
2121 Biologists and related scientists
2161 Mathematicians, statisticians and actuaries
2171 Information systems analysts and consultants
2172 Database analysts and data administrators
2211 Chemical technologists and technicians
2212 Geological and mineral technologists and technicians
2231 Civil engineering technologists and technicians
2232 Mechanical engineering technologists and technicians
2233 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2252 Industrial designers
2253 Drafting technologists and technicians - All examples
2262 Engineering inspectors and regulatory officers
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
2281 Computer network technicians
2283 Information systems testing technicians
3214 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
3223 Dental technologists, technicians and laboratory assistants
4011 University professors and lecturers
4021 College and other vocational instructors
4033 Educational counsellors
4153 Family, marriage and other related counsellors
4162 Economists and economic policy researchers and analysts
4163 Business development officers and marketing researchers and consultants
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4166 Education policy researchers, consultants and program officers
4167 Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers
4211 Paralegal and related occupations
4216 Other instructors
6211 Retail sales supervisors
6235 Financial sales representatives
6313 Accommodation, travel, tourism and related services supervisors
6315 Cleaning supervisors - Unit group
6316 Other services supervisors
6321 Chefs
6331 Butchers, meat cutters and fishmongers - retail and wholesale
6342 Tailors, dressmakers, furriers and milliners
6345 Upholsterers
7245 Telecommunications line and cable workers
7313 Refrigeration and air conditioning mechanics
7315 Aircraft mechanics and aircraft inspectors
7384 Other trades and related occupations, n.e.c.
8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers
9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing