انتخاب آریما کبک پذیرش 29 جون 2023

مهاجرت به کبک

جدیدترین انتخاب آریما کبک 22 جون 2023 توسط اداره مهاجرت کبک اعلام گردید.

در جدیدترین انتخاب آریما کبک 29 جون 2023، دعوتنامه هایی برای 1218 نفر از متقاضیان مهاجرت به کبک برنامه اسکیلد ورکر کبک صادر گردید. متقاضیان این برنامه دعوتنامه های خود را براساس شرایط اعلام شده دریافت نمودند. طبق تصمیم های قبلی اداره مهاجرت کبک سیستم جدید آریما جایگزین سیستم قبلی پذیرش نیروی متخصص مهاجرت به کانادا در استان کبک شده است.

از ابتدای سال تا جدیدترین انتخاب آریما کبک 29 جون 2023 ، سیستم آریما برای 8323 نفر متقاضی که علاقمند به مهاجرت به کبک می باشند، دعوتنامه صادر کرده است.

در برنامه های مهاجرت به کبک، برنامه نیروی متخصص کبک از طریق سیستم آریما و مهاجرت از طریق سرمایه گذاری کبک از جمله مهمترین برنامه های مهاجرت به کانادا می باشد که برای هر دو گروه نیروی متخصص و سرمایه گذاران و کارآفرینام ، اقامت دائم کانادا را در بدو ورود به همراه دارد .

دولت کبک، چهل و نهمین دوره انتخاب متقاضی مهاجرت به کبک را از طریق سیستم آریما برگزار نمود و دعوتنامه ها را برای 3 گروه ازافراد که مورد هدف هستند، صادر کرده است. این 3 گروه شرایط زیر را دارا هستند:

گروه اول:

  • متقاضیانی که حداقل سطح 7 در مهارت مکالمه زبان فرانسه را دارند و
  • این افراد موفق به اخذ حداقل نمره پذیرش 584 شده اند و
  • متقاضیانی که سابقه شغلی آنها در فهرست لیست مشاغل مورد نیاز کبک (Tech Draw)  می باشد.

گروه دوم:

گروه سوم:

  • متقاضیانی که پیشنهاد شغلی یا جاب آفر خارج از منطقه مونترال بزرگ داشته اند و حداقل امتیازی برای این افراد مشخص نشده است.

لیست مشاغل مورد نیاز کبک (Occupations Targeted: Tech Draw)

لیست مشاغل مورد نیاز کبک - Occupations Targeted: Tech Draw
Noc occupation
0213 Computer and information systems managers
2147 Computer engineers (except software engineers and designers)
2171 Information systems analysts and consultants
2172 Database analysts and data administrators
2173 Software engineers and designers
2174 Computer programmers and interactive media developers
2175 Web designers and developers
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2281 Computer network technicians
2282 User support technicians
2283 Information systems testing technicians
5223 Graphic arts technicians
5225 Audio and video recording technicians
5241 Graphic designers and illustrators

لیست مشاغل مورد نیاز کبک (Occupations Targeted: Engineering, Health, Education Draw)

لیست مشاغل مورد نیاز کبک - Occupations Targeted: Engineering, Health, Education Draw
Noc occupation
2131 Civil engineers
2132 Mechanical engineers
2133 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
2141 Industrial and manufacturing engineers
2143 Mining engineers
2231 Civil engineering technologists and technicians
2232 Mechanical engineering technologists and technicians
2233 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
3012 Registered nurses and registered psychiatric nurses
3233 Licensed practical nurses
3413 Nurse aides, orderlies and patient service associates
4031 Secondary school teachers
4032 Elementary school and kindergarten teachers
4214 Early childhood educators and assistants

آمار تعداد دعوت شدگان انتخاب آریما

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

ارزیابی رایگان مهاجرت

پرسشنامه رایگان ما را تکمیل نمائید. ما شرایط شما را با توجه به کلیه برنامه ی مهاجرتی کانادا و سایر کشورها بررسی می کنیم و نتیجه را برای شما ارسال خواهیم کرد.

این نوشته را با دوستان خود به اشتراک بگذارید