جدیدترین انتخاب آریما کبک 9 دسامبر 2021
جدیدترین انتخاب آریما کبک 9 دسامبر 2021

جدیدترین انتخاب آریما کبک 9 دسامبر 2021 توسط اداره مهاجرت کبک اعلام گردید.

در جدیدترین انتخاب آریما کبک 9 دسامبر 2021، دعوتنامه هایی برای 326 نفر از متقاضیان مهاجرت به کبک برنامه اسکیلد ورکر کبک صادر گردید. متقاضیان این برنامه دعوتنامه های خود را براساس شرایط اعلام شده دریافت نمودند. طبق تصمیم های قبلی اداره مهاجرت کبک سیستم جدید آریما جایگزین سیستم قبلی پذیرش نیروی متخصص مهاجرت به کانادا در استان کبک شده است.

از ابتدای سال تا جدیدترین انتخاب آریما کبک 9 دسامبر 2021 ، سیستم آریما برای 3581 نفر متقاضی که علاقمند به مهاجرت به کبک می باشند، دعوتنامه صادر کرده است.

در برنامه های مهاجرت به کبک، برنامه نیروی متخصص کبک از طریق سیستم آریما و مهاجرت از طریق سرمایه گذاری کبک از جمله مهمترین برنامه های مهاجرت به کانادا می باشد که برای هر دو گروه نیروی متخصص و سرمایه گذاران و کارآفرینام ، اقامت دائم کانادا را در بدو ورود به همراه دارد .

دولت کبک، بیست و پنجمین دوره انتخاب متقاضی مهاجرت به کبک را از طریق سیستم آریما برگزار نمود و دعوتنامه ها را برای افرادی صادر کرده است که شرایط زیر را دارا باشند:

  • متقاضیانی که سابقه کار در یکی از مشاغل زیر دارند:
Noc occupation
0213 Computer and information systems managers
2131 Civil engineers
2132 Mechanical engineers
2133 Electrical and electronics engineers
2141 Industrial and manufacturing engineers
2143 Mining engineers
2147 Computer engineers (except software engineers and designers)
2171 Information systems analysts and consultants
2172 Database analysts and data administrators
2173 Software engineers and designers
2174 Computer programmers and interactive media developers
2175 Web designers and developers
2231 Civil engineering technologists and technicians
2232 Mechanical engineering technologists and technicians
2233 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2281 Computer network technicians
2282 User support technicians
2283 Information systems testing technicians
3012 Registered nurses and registered psychiatric nurses
3233 Licensed practical nurses
3413 Nurse aides, orderlies and patient service associates
4031 Secondary school teachers
4032 Elementary school and kindergarten teachers
4214 Early childhood educators and assistants
5131 Producers, directors, choreographers and related occupations
5223 Graphic arts technicians
5241 Graphic designers and illustrators
6221 Technical sales specialists - wholesale trade
  • متقاضیانی که موفق به اخذ حداقل نمره پذیرش 633 شده اند.
  • متقاضیانی که پیشنهاد شغلی یا جاب آفر خارج از منطقه مونترال بزرگ داشته اند.

آمار تعداد دعوت شدگان انتخاب آریما

جدیدترین انتخاب آریما کبک 9 دسامبر 2021

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.