انتخاب استانی پرنس ادوارد پذیرش 18 می 2023

مهاجرت به پرنس ادوارد آیلند

جدیدترین انتخاب استانی پرنس ادوارد پذیرش 18 می 2023 برگزار گردید.

جدیدترین انتخاب استانی پرنس ادوارد پذیرش 18 می 2023 برگزار و اداره مهاجرت برنس ادوارد آیلند برای 159 متقاضی برنامه اکسپرس انتری و کارآفرینی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند، دعوتنامه صادر کرد. متقاضیان مهاجرت از طریق برنامه اکسپرس انتری پرینس ادوارد که قصد مهاجرت به پرنس ادوراد آیلند را دارند، می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

متقاضیان برنامه کارآفرینی پرینس ادوارد باید فرآیند سرمایه گذاری خود را آغار نمایند تا پس از دریافت ویزای کار، بیزنس خود را راه اندازی نمایند. متقاضیان کارآفرینی می توانند پس از احراز شرایط قراردادی خود با اداره مهاجرت پرینس ادوارد، برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام نمایند.

تاریخ قرعه کشی 18 می 2023 (28 اردیبهشت 1402)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری و کارآفرینی پرنس ادوارد آیلند
کل دعوتنامه صادر شده 156

وضعیت دوره جدید سیستم اکسپرس انتری پرینس ادوارد آیلند

PEI یکی از 11 استان و قلمرو کانادایی است که در برنامه انتخابی استان کانادا شرکت می کنند که به این استانها اجازه می دهد تعدادی متقاضی مهاجرت به کانادا را برای اقامت دائم کانادا در هر سال انتخاب نماید.

بعد از برگزاری جدیدترین انتخاب استانی پرنس ادوارد پذیرش 18 می 2023، در زیر مجموعه اکسپرس انتری پرنس ادوارد آیلند و Labour Impact تعداد 156 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به پرنس ادوارد آیلند صادر گردید که در مجموع در این دوره در PEI، تعداد دعوتنامه های سال جاری، از طریق اکسپرس اینتری PEI PNP به 1193 نفر افزایش پیدا کرده است.

نمودار دعوتنامه های صادر شده اکسپرس انتری

انتخاب استانی پرنس ادوارد پذیرش 18 می 2023

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای مهاجرت به کانادا اقدام نمایید، فرم ارزیابی را تکمیل کرده تا کارشناسان و مشاوران با شما تماس بگیرند.

وضعیت دوره جدید برنامه کارآفرینی پرینس ادوارد آیلند

بعد از برگزاری انتخاب استانی پرنس ادوارد پذیرش 18 می 2023، در زیر مجموعه برنامه کارآفرینی پرنس ادوارد آیلند، تعداد 3 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به پرنس ادوارد آیلند صادر گردید که با احتساب این دوره، تعداد دعوتنامه های سال جاری، به 31 نفر افزایش پیدا کرده است.

نمودار دعوتنامه های صادر شده کارآفرینی و حداقل نمره پذیرش

انتخاب استانی پرنس ادوارد پذیرش 18 می 2023

توزیع درصدی دعوت نامه های صادر شده :

دعوت نامه های بیزنسی کارآفرینی Business Invitations صادر شده در یکسال گذشته، معادل 4% می باشد.

دعوت نامه های نیروی متخصص و نیروی ماهر  Labour & Express Entry Invitations صادر شده در یکسال گذشته، معادل 96% می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس ورودی که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس انتری می باشد.

لطفا در صورتیکه مالکیت شرکت و یا سابقه مدیریت ارشد دارید و مایل هستید که که از طریق برنامه کارآفرینی پرنس ادوارد آیلند اقدام کنید، فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای مهاجرت به کانادا اقدام نمایید، فرم ارزیابی را تکمیل کرده تا کارشناسان و مشاوران با شما تماس بگیرند.

لطفا در صورتیکه مالکیت شرکت و یا سابقه مدیریت ارشد دارید و مایل هستید که که از طریق برنامه کارآفرینی پرنس ادوارد آیلند اقدام کنید، فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چنانچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.