جدیدترین پذیرش اکسپری انتری و کارآفرینی پرنس ادوارد 1 دسامبر 2022

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری پرنس ادوارد آیلند

جدیدترین پذیرش اکسپری انتری ادوارد 1 دسامبر 2022 برگزار و اداره مهاجرت برنس ادوارد آیلند برای 69 متقاضی برنامه اکسپرس انتری  که قصد مهاجرت به کانادا را دارند، دعوتنامه صادر کرد. متقاضیان مهاجرت از طریق برنامه اکسپرس انتری پرینس ادوارد که قصد مهاجرت به پرنس ادوراد آیلند را دارند، می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

در این دوره برای متقاضیان برنامه کارآفرینی پرینس ادوارد  دعوتنامه ای صادر نشده است. متقاضیان پذیرفته شده در دوره های قبل، باید فرآیند سرمایه گذاری خود را آغار نمایند تا پس از دریافت ویزای کار، بیزنس خود را راه اندازی نمایند. متقاضیان کارآفرینی می توانند پس از احراز شرایط قراردادی خود با اداره مهاجرت پرینس ادوارد، برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام نمایند.

تاریخ قرعه کشی 1 دسامبر 2022 (10 آذر1401)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری پرنس ادوارد آیلند
کل دعوتنامه صادر شده 69

وضعیت دوره جدید سیستم اکسپرس انتری پرینس ادوارد آیلند

PEI یکی از 11 استان و قلمرو کانادایی است که در برنامه انتخابی استان کانادا شرکت می کنند که به این استانها اجازه می دهد تعدادی متقاضی مهاجرت به کانادا را برای اقامت دائم کانادا در هر سال انتخاب نماید.

بعد از برگزاری جدیدترین پذیرش اکسپری انتری و کارآفرینی پرنس ادوارد 1 دسامبر 2022، در زیر مجموعه اکسپرس انتری پرنس ادوارد آیلند و Labour Impact تعداد 69 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به پرنس ادوارد آیلند صادر گردید که در مجموع در این دوره در PEI، تعداد دعوتنامه های سال جاری، از طریق اکسپرس اینتری PEI PNP به 1602 نفر افزایش پیدا کرده است.

نمودار دعوتنامه های صادر شده اکسپرس انتری

جدیدترین پذیرش اکسپری انتری و کارآفرینی پرنس ادوارد 1 دسامبر 2022

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

وضعیت دوره جدید برنامه کارآفرینی پرینس ادوارد آیلند

بعد از برگزاری جدیدترین پذیرش اکسپری انتری پرنس ادوارد پرنس ادوارد 1 دسامبر 2022، در زیر مجموعه برنامه کارآفرینی پرنس ادوارد آیلند، دعوتنامه ای برای متقاضیان مهاجرت به پرنس ادوارد آیلند در این دوره صادر نگردید. ، تعداد دعوتنامه های سال جاری، 118 نفر می باشد.

نمودار دعوتنامه های صادر شده کارآفرینی و حداقل نمره پذیرش

جدیدترین پذیرش اکسپری انتری و کارآفرینی پرنس ادوارد 1 دسامبر 2022

توزیع درصدی دعوت نامه های صادر شده :

دعوت نامه های بیزنسی کارآفرینی Business Invitations صادر شده یکسال گذشته معادل 8% می باشد.

دعوت نامه های نیروی متخصص و نیروی ماهر  Labour & Express Entry Invitations صادر شده یکسال گذشته  معادل 92% می باشد.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس ورودی که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس انتری می باشد.

لطفا در صورتیکه مالکیت شرکت و یا سابقه مدیریت ارشد دارید و مایل هستید که که از طریق برنامه کارآفرینی پرنس ادوارد آیلند اقدام کنید؛فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

خبرها

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

لطفا در صورتیکه مالکیت شرکت و یا سابقه مدیریت ارشد دارید و مایل هستید که که از طریق برنامه کارآفرینی پرنس ادوارد آیلند اقدام کنید؛فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چنانچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.