جدیدترین پذیرش جزیره پرینس ادوارد با صدور دعوتنامه 21 مارچ 2019 - 1 فروردین 1398

جدیدترین دعوت پرینس ادوارد آیلند از 150 متقاضی در تاریخ 21 مارچ 2019

در تاریخ 21 مارچ 2019 ، استان پرینس ادوارد آیلند برای 150 متقاضی برنامه های اکسپرس انتری، Labour Impact و Business Impact دعوتنامه صادر کرد. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

تاریخ دعوت21 مارچ 2019 (1 فروردین 1398)
برنامه مهاجرتیرنامه های اکسپرس انتری، Labour Impact و کارآفرینی سرمایه گذاری
کل دعوتنامه صادر شده 150

وضعیت دوره جدید سیستم اکسپرس انتری استان پرینس ادوارد آیلند

PEI یکی از 11 استان و قلمرو کانادایی است که در برنامه انتخابی استان کانادا شرکت می کنند که به این استانها اجازه می دهد تعدادی متقاضی مهاجرتی را برای اقامت دائم کانادا در هر سال انتخاب نماید.

در مجموع، با صدور 150 دعوت نامه در این دوره در PEI، تعداد دعوت های سال جاری را از طریق PEI PNP به 440 افزایش پیدا کرده است.

در مجموع تعداد 131 دعوت نامه درخصوص برنامه های اکسپرس انتری و Labour Impact  صادر شده است . 19 دعوتنامه برای متقاضیانی که برای گرفتن ویزای کار از طریق برنامه کارآفرینی و سرمایه گذاری اقدام کرده اند، صادر شده است.

توزیع درصدی دعوت نامه های صادر شده :

دعوت نامه های بیزنسی کارآفرینی Business Invitations صادر شده تا تاریخ 21 مارچ 2019 معادل 15% می باشد

دعوت نامه های نیروی متخصص و نیروی ماهر  Labour & Express Entry Invitations صادر شده تا تاریخ 21 مارچ 2019 معادل 85% می باشد

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضی سیستم اکسپرس ورودی که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس انتری می باشد.

دعوتنامه های صادر شده به تفکیک برنامه های مهاجرتی پرینس ادوارد آیلند

نمودار جدیدترین پذیرش جزیره پرینس ادوارد با صدور دعوتنامه 21 مارچ 2019 - 1 فروردین 1398
نمودار جدیدترین پذیرش جزیره پرینس ادوارد با صدور دعوتنامه 21 مارچ 2019 - 1 فروردین 1398 اکسپرس انتری نیروهی متخصص و نبروی ماهر
نمودار جدیدترین پذیرش جزیره پرینس ادوارد با صدور دعوتنامه 21 مارچ 2019 - 1 فروردین 1398 کارآفرینی و سرمایه گذاری

حداقل امتیاز برای دعوت از متقاضیان کارآفرینی پرینس ادوارد آیلند

حداقل امتیاز برای دعوت از متقاضیان کارآفرینی در هر دوره پرینس ادوارد آیلند در مارچ 21 2019

کشورهای مبدا متقاضیانی که دعوت شده اند:

کشورهای مبدا متقاضیانی که دعوت شده اند

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری و یا کارآفرینی خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.