اکسپرس انتری انتاریو 20 جولای 2023

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری انتاریو 20 جولای 2023 برنامه الویتهای سرمایه انسانی برگزار گردید.

اکسپرس انتری انتاریو 20 جولای 2023 برنامه الویتهای سرمایه انسانی مختص مشاغل الویت دار با دعوت از 902 متقاضی با پروفایل اکسپرس انتری فدرال و دارای سابقه کار و تخصص در مشاغل الویت دار استان انتاریو، برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

مزیت های شرکت در برنامه الویتهای سرمایه انسانی انتاریو چیست؟

متقاضیانی که دارای پروفایل اکسپرس انتری هستند و دارای سابقه کار مرتبط با لیست مشاغل مورد نظر استان انتاریو می باشند این شانس را دارند که که توسط اداره مهاجرت استان انتاریو و مطابق با برنامه مهاجرت استان انتاریو انتخاب شوند و از استان نامه انتخابی استانی بصورت دعوتنامه دریافت نمایند.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضیان مهاجرت به کانادا و دارای پروفایل در سیستم اکسپرس انتری،  که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نمایند. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس انتری می باشد. بدین ترتیب افرادی که در برنامه اکسپرس انتری انتاریو 20 جولای 2023 برنامه الویتهای سرمایه انسانی مختص مشاغل الویت دار ، انتخاب شده اند، در دوره بعدی برای آنها دعوتنامه صادر شده و می توانند برای اقامت دائم کانادا اقدام نمایند.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای مهاجرت از طریق اکسپرس انتری انتاریو اقدام نمایید؛ فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید

اکسپرس انتری انتاریو 20 جولای 2023 برنامه الویتهای سرمایه انسانی مختص حوزه تکنولوژی

انتاریو استانی است که شهر اتاوا پایتخت کانادا و شهر تورنتو بزرگترین شهر کانادا را در خود جای داده است و همین باعث شده است که اولین مکان مورد علاقه افرادی است که علاقه به مهاجرت به کانادا را در سر می پرورانند.

این استان مانند تمامی استان ها دارای برنامه مهاجرت استانی می باشد که از بین کسانی که دارای پروفایل اکسپرس انتری هستند ، انتخاب هایی را مطابق با برنامه های تدوین شده مهاجرتی استان انجام می دهد .

برنامه الوبتهای سرمایه انسانی در کنار برنامه های اسکیل ورکر و برنامه اسکیلد تریدز جزء برنامه های مهاجرت استانی می باشد که این امکان را برای کسانی اظهار علاقه برای استان انتاریو کرده اند، می دهد تا براساس شرایط دعوتنامه دربافت نمایند که باید ظرف مدت 45 روز پروفایل خود را برای استان ارسال نمایند.

پروفایل های دعوت شده برنامه الویتهای سرمایه انسانی انتاریو مختص مشاغل حوزه سلامت

پروفایل هایی که از تاریخ 20 جولای 2022 تا 20 جولای 2023 در سیستم اکسپرس انتری معتبر بوده، نمره آنها بین 458 تا 462 و در لیست مشاغل مورد نیاز استان انتاریو بوده اند ، در برنامه الویتهای سرمایه انسانی انتاریو 20 جولای 2023 دعوت بعمل آمده است.

این پذیرش، هفتمین پذیرش برنامه مهاجرتی اولویتهای سرمایه انسانی انتاریو در سال 2023 است. بنابراین با درخواست اداره مهاجرت استان انتاریو ، از طریق برنامه مهاجرت استانی و براساس 42 شغل مورد نیاز استان برای برنامه اولویتهای سرمایه انسانی در حوزه سلامت برای متقاضیانی دعوتنامه صادر کرده است که دارای شرایطی غیر از شرایط و معیارهای معمول بوده است.

تاریخ قرعه کشی 20 جولای 2023 ( 29 تیر 1403)
برنامه مهاجرتیالوبتهای سرمایه انسانی انتاریو محتص مشاغل حوزه سلامت
بازه نمره جامع اکسپرس انتری458-462
کل دعوتنامه صادر شده 159

لیست مشاغل مورد نیاز حوزه سلامت برنامه الویتهای سرمایه انسانی

مهاجرت از طریق برنامه الویتهای سرمایه انسانی انتاریو - مختص مشاغل الویت دار
NOC Priority Occupation Title
0114 Other administrative services managers
0122 Banking, credit and other investment managers
0124 Advertising, marketing and public relations managers
0125 Other business services managers
0211 Engineering managers
0311 Managers in health care
0601 Corporate sales managers
0631 Restaurant and food service managers
0711 Construction managers
0731 Managers in transportation
0911 Manufacturing managers
1121 Human resources professionals
1122 Professional occupations in business management consulting
2161 Mathematicians, statisticians and actuaries
3012 Registered nurses and registered psychiatric nurses
3211 Medical laboratory technologists
3231 Opticians
3233 Licensed practical nurses

پروفایل های دعوت شده برنامه الویتهای سرمایه انسانی انتاریو مختص مشاغل حوزه تکنولوژی

پروفایل هایی که از تاریخ 20 جولای 2022 تا 20 جولای 2023 در سیستم اکسپرس انتری معتبر بوده، نمره آنها بین 458 تا 462 و در لیست مشاغل مورد نیاز استان انتاریو بوده اند ، در برنامه الویتهای سرمایه انسانی انتاریو 20 جولای 2023 دعوت بعمل آمده است.

این پذیرش، هشتمین پذیرش برنامه مهاجرتی اولویتهای سرمایه انسانی انتاریو در سال 2023 است. بنابراین با درخواست اداره مهاجرت استان انتاریو ، از طریق برنامه مهاجرت استانی و براساس 9 شغل مورد نیاز استان برای برنامه اولویتهای سرمایه انسانی در حوزه تکنولوژی برای متقاضیانی دعوتنامه صادر کرده است که دارای شرایطی غیر از شرایط و معیارهای معمول بوده است.

تاریخ قرعه کشی 20 جولای 2023 ( 29 تیر 1403)
برنامه مهاجرتیالوبتهای سرمایه انسانی انتاریو محتص مشاغل حوزه تکنولوژی
بازه نمره جامع اکسپرس انتری458-462
کل دعوتنامه صادر شده 902

لیست مشاغل مورد نیاز حوزه تکنولوژی برنامه الویتهای سرمایه انسانی

مهاجرت از طریق برنامه الویتهای سرمایه انسانی انتاریو - مختص مشاغل الویت دار
NOC Priority Occupation Title
0114 Other administrative services managers
0122 Banking, credit and other investment managers
0124 Advertising, marketing and public relations managers
0125 Other business services managers
0211 Engineering managers
0311 Managers in health care
0601 Corporate sales managers
0631 Restaurant and food service managers
0711 Construction managers
0731 Managers in transportation
0911 Manufacturing managers
1121 Human resources professionals
1122 Professional occupations in business management consulting
2161 Mathematicians, statisticians and actuaries
3012 Registered nurses and registered psychiatric nurses
3211 Medical laboratory technologists
3231 Opticians
3233 Licensed practical nurses

تعداد کل دعوت شدگان ماه های گذشته اکسپرس انتری انتاریو برنامه الویتهای سرمایه انسانی

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای مهاجرت از طریق اکسپرس انتری انتاریو اقدام نمایید؛ فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چنانچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.