انتخاب استانی انتاریو 19 دسامبر 2022 مهاجرت به کانادا مهاجرت به انتاریو

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری انتاریو 19 دسامبر 2022 برنامه الویتهای سرمایه انسانی مختص حوزه تکنولوژی برگزار گردید.

اکسپرس انتری انتاریو 19 دسامبر 2022 برنامه الویتهای سرمایه انسانی مختص حوزه تکنولوژی با دعوت از 936متقاضی مهاجرت به انتاریو با پروفایل اکسپرس انتری فدرال و دارای سابقه کار و تخصص در مشاغل الویت دار استان انتاریو، برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای مهاجرت از طریق اکسپرس انتری انتاریو اقدام نمایید؛ فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.

فرم ارزیابی

انتاریو استانی است که شهر اتاوا پایتخت کانادا و شهر تورنتو بزرگترین شهر کانادا را در خود جای داده است و همین باعث شده است که اولین مکان مورد علاقه افرادی است که علاقه به مهاجرت به کانادا را در سر می پرورانند.

این استان مانند تمامی استان ها دارای برنامه مهاجرت استانی می باشد که از بین کسانی که دارای پروفایل اکسپرس انتری هستند ، انتخاب هایی را مطابق با برنامه های تدوین شده مهاجرتی استان انجام می دهد .

برنامه الوبتهای سرمایه انسانی در کنار برنامه های اسکیل ورکر و برنامه اسکیلد تریدز جزء برنامه های مهاجرت استانی می باشد که این امکان را برای کسانی اظهار علاقه برای استان انتاریو کرده اند، می دهد تا براساس شرایط دعوتنامه دربافت نمایند که باید ظرف مدت 45 روز پروفایل خود را برای استان ارسال نمایند.

پروفایل های دعوت شده برنامه الویتهای سرمایه انسانی انتاریو مختص حوزه تکنولوژی

پروفایل هایی که از تاریخ 19 دسامبر 2021 تا 19 دسامبر 2022 در سیستم اکسپرس انتری معتبر بوده، نمره آنها بین 484 تا 490 و در لیست مشاغل مورد نیاز استان انتاریو بوده اند ، در برنامه انتخاب استانی انتاریو 13 دسامبر 2022 در زیر گروه الویتهای سرمایه انسانی دعوت بعمل آمده است.

این پذیرش، پنجمین پذیرش برنامه مهاجرتی اولویتهای سرمایه انسانی انتاریو در سال 2022 است. بنابراین با درخواست اداره مهاجرت استان انتاریو ، از طریق برنامه مهاجرت استانی و براساس 8 شغل مورد نیاز استان برای برنامه اولویتهای سرمایه انسانی حوزه تکنولوژی برای متقاضیانی دعوتنامه صادر کرده است که دارای شرایطی غیر از شرایط و معیارهای معمول بوده است.

تاریخ قرعه کشی 19 دسامبر 2022 ( 28 آذر 1401)
برنامه مهاجرتیالوبتهای سرمایه انسانی انتاریو محتص حوزه تکنولوژی
بازه نمره جامع اکسپرس انتری484-490
کل دعوتنامه صادر شده 936
مهاجرت از طریق برنامه الویتهای سرمایه انسانی انتاریو - مختص حوزه تکنولوژی
NOC List of targeted Notification of Interest (NOI) codes
21211 Data Scientists
21231 Software engineers and designers
21230 Computer systems developers and programmers
21232 Software developers and programmers
21234 Web developers and programmers
21233 Web designers
21223 Database analysts and data administrators
21311 Computer engineers (except software engineers and designers)

تعداد کل دعوت شدگان ماه های گذشته اکسپرس انتری انتاریو برنامه الویتهای سرمایه انسانی

انتخاب استانی انتاریو 19 دسامبر 2022 مهاجرت به کانادا مهاجرت به انتاریو

جدیدترین پذیرش برنامه اکسپرس انتری انتاریو 13 دسامبر 2022 مختص برنامه نیروی متخصص فرانسوی زبان برگزار گردید

در برنامه انتخاب استانی انتاریو 13 دسامبر 2022 مختص نیروی متخصص فرانسوی زبان با دعوت از 160 متقاضی مهاجرت به انتاریو با پروفایل اکسپرس انتری فدرال، برگزار گردید. این برنامه مختص آن دسته از متقاضیان مهاجرت به کانادا می باشد که علاوه بر داشتن مهارت بالای زبان فرانسه، از دانش قوی زبان انگلیسی هم برخودار می باشند. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای مهاجرت از طریق اکسپرس انتری انتاریو اقدام نمایید؛ فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.

فرم ارزیابی

انتاریو استانی است که شهر اتاوا پایتخت کانادا و شهر تورنتو بزرگترین شهر کانادا را در خود جای داده است و همین باعث شده است که اولین مکان مورد علاقه افرادی است که علاقه به مهاجرت به کانادا را در سر می پرورانند.

این استان مانند تمامی استان ها دارای برنامه مهاجرت استانی می باشد که از بین کسانی که دارای پروفایل اکسپرس انتری هستند ، انتخاب هایی را مطابق با برنامه های تدوین شده مهاجرتی استان انجام می دهد .

برنامه برنامه نیروی متخصص فرانسوی زبان  در کنار برنامه الوبتهای سرمایه انسانی و برنامه اسکیلد تریدز یا نیروی فنی و حرفه ای جزء برنامه های مهاجرت استانی می باشد که این امکان را برای کسانی اظهار علاقه برای استان انتاریو کرده اند، می دهد تا براساس شرایط دعوتنامه دربافت نمایند که باید ظرف مدت 45 روز پروفایل خود را برای استان ارسال نمایند.

پروفایل های دعوت شده برنامه نیروی متخصص فرانسوی زبان

پروفایل هایی که از تاریخ 13 دسامبر 2021 تا 13 دسامبر 2022 در سیستم اکسپرس انتری معتبر بوده، نمره آنها 326 به بالا بوده اند ، در برنامه انتخاب استانی انتاریو 13 دسامبر 2022 مختص برنامه نیروی متخصص فرانسوی زبان دعوت بعمل آمده است.

این پذیرش، ششمین پذیرش برنامه مهاجرتی نیروی متخصص فرانسوی زبان انتاریو در سال 2022 است.

تاریخ قرعه کشی 13 دسامبر 2022 ( 22 آذر 1401)
برنامه مهاجرتیاکسپرس انتری انتاریو برنامه نیروی متخصص فرانسوی زبان
باز زمانی پروفایل های مورد بررسیDecember 13, 2021 – December 13, 2022
بازه نمره جامع اکسپرس انتری341 – 490
کل دعوتنامه صادر شده 160

توانمندی زبان فرانسه مزیت اصلی متقاضی این برنامه می باشد.

متقاضیانی که دارای پروفایل اکسپرس انتری هستند و علاوه بر شرایط دیگر مانند تحصیلات، سابقه کار و غیره، در قسمت دانش زبان خارجی، باید مهارت زبان فرانسه با حداقل CLB7 ارائه کنند. همچنین شرط مهارت زبان انگلیسی با حداقل نمره CLB6 به همراه زبان فرانسه نیز، لازم می باشد. بنابراین متقاضیان مهاجرت به کانادا که از دو مهارت زبان انگلیسی و فرانسه با  امتیاز بالا برخوردار  هستند، می توانند از این توانمندی در پذیرش و دعوت شدن از طرف استان انتاریو بهره مند شوند.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد :

متقاضیان مهاجرت به کانادا و دارای پروفایل در سیستم اکسپرس انتری،  که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نمایند. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس انتری می باشد. بدین ترتیب افرادی که در برنامه الویتهای سرمایه انسانی انتاریو 8 فوریه 2022 انتخاب شده اند و قصد مهاجرت به انتاریو را دارند، در دوره بعدی برای آنها دعوتنامه صادر شده و می توانند برای اقامت دائم کانادا اقدام نمایند.

تعداد کل دعوت شدگان برنامه نیروی متخصص فرانسوی زبان دریک سال گذشته

انتخاب استانی انتاریو 19 دسامبر 2022 مهاجرت به کانادا مهاجرت به انتاریو

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای مهاجرت از طریق اکسپرس انتری انتاریو اقدام نمایید؛ فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.