کانادا فاز دوم برنامه آزمایشی کارفرمای شناخته شده را راه اندازی می کند

کانادا فاز دوم برنامه آزمایشی کارفرمای شناخته شده را راه اندازی می کند.

کارفرمایان بیشتری در کانادا اکنون واجد شرایط درخواست برای برنامه کارفرمای به رسمیت شناخته شده (Recognized Employer Pilot) هستند.

برنامه کارفرمای به رسمیت شناخته شده (REP) برای تسهیل در بررسی درخواست ها برای کارفرمایان کانادایی که شرایط آنها با برنامه نیروی کار خارجی موقت (TFWP) مطابقت دارند، طراحی شده است . بر اساس برنامه REP، کارفرمایان واجد شرایط از ارزیابی‌های تاثیر بازار کار (LMIAs) با دوره‌های اعتبار طولانی‌تر و پس از ارزیابی اولیه، برنامه‌های LMIA تسهیل شده بهره‌مند خواهند شد.

اگر کارفرمایی در پنج سال گذشته حداقل سه گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار (LMIA) مثبت دریافت کرده باشد و در حال استخدام نیروی کار خارجی موقت (TFW) برای موقعیت‌هایی در فهرست مشاغل د داده های سیستم پیش بینی مشاغل کانادا (COPS) که به عنوان مشاغل مورد نیاز تعیین‌شده باشد، ممکن است واجد شرایط شرکت در برنامه REP باشد.

از طریق برنامه نیروی کار خارجی موقت (TFWP)، کارفرمایان می توانند اتباع خارجی را که نیاز فوری به نیروی کار کانادا را برآورده می کنند، استخدام کنند. LMIA که یک کارفرما به Employment and Social Development Canada (ESDC) ارائه می کند تأیید می کند که هیچ کانادایی یا مقیم دائمی قادر به انجام این کار نیست.

به طور کلی، درخواست های مجوز کار LMIA برای 18 ماه معتبر است، اما افرادی که واجد شرایط برای برنامه کارفرمای به رسمیت شناخته شده (REP) هستند، LMIA های معتبر حداکثر تا 36 ماه را دریافت می کنند. کارفرمایان همچنین از مزایای برنامه های LMIA تشهیل شده در آینده برخوردار خواهند بود.

با توجه به اعلام اداره کار و توسعه اجتماعی (EDSC) برای کارفرمایان واجد شرایط، موارد زیر از طریق این برنامه آزمایشی موردانتظار می باشد:

  • فرآیند درخواست تسهیل شده برای برنامه های آینده LMIA برای موقعیت های شغلی موجود در لیست سیستم پیش بینی مشاغل کانادا (COPS).
  • به حداقل رساندن تماس بین کارفرمایان واجد شرایط و شرکت کننده و اداره توسعه اجتماعی (ESDC) در طول اجرای آزمایشی برنامه REP  به دلیل فرم‌های LMIA تسهیل شده که کارفرمایان را قادر می‌سازد تا نیروی کار خارجی موقت بیشتری را برای پیشنهادهای شغلی واقعی در طول برنامه آزمایشی REP استخدام کنند.

کارفرمایان می توانند انتظار یک ارزیابی اولیه دقیق تر را داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که فقط کارفرمایان معتبر برای شرکت در برنامه انتخاب می شوند. اداره کار و توسعه اجتماعی خاطرنشان می‌کند که کارفرمایان می توانند زمانی که LMIA ارسال می کنند برای این برنامه آزمایشی (REP) درخواست دهند و هیچ اطلاعات اضافی مورد نیاز نیست. کسانی که واجد شرایط برنامه آزمایشی کارفرمای به رسمیت شناخته شده، نیستند همچنان در مورد LMIA آنها تصمیم گیری خواهد شد.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

مشاغل واجد شرایط بیشتر در فاز دوم

مرحله اول برنامه آزمایشی کارفرمای به رسمیت شناخته شده (REP) در سپتامبر 2023 برای کارفرمایانی که کارمندانی را در بخش کشاورزی (primary agriculture sector) استخدام می کردند، اجرا شد و فقط شامل چهار شغل بود:

  • کارگران دام
  • کارگران درو
  • کارگران متخصص دام و اپراتور ماشین آلات کشاورزی
  • کارگران گلخانه

در فاز 2، مشاغل بیشتری مورد پذیرش قرار گرفتند که بالغ بر 80 شغل مورد تقاضا از طیف گسترده ای از بخش ها می باشد که اکنون واجد شرایط برای برنامه آزمایشی کارفرمای به رسمیت شناخته شده هستند.

اداره کار و توسعه اجتماعی (EDSC) خاطرنشان می‌کند که مشاغلی که از طریق جریان استعدادهای جهانی (Global Talent Stream) واجد شرایط برای اجازه کار فهرست شده‌اند، در این فهرست قرار داده نشده‌اند، زیرا از قبل واجد شرایط بررسی سریع هستند.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برنامه نیروی کار خارجی موقت

کارفرمایان کانادایی که قصد دارند متقاضیان مهاجرت به کانادا را از طریق برنامه نیروی کار خارجی موقت (TFWP) استخدام کنند، باید گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار (LMIA) را به اداره کار و توسعه اجتماعی (ESDC) ارسال کنند. این بخش درخواست را بررسی می کند تا تصمیم بگیرد که آیا استخدام کارگران خارجی تأثیر مثبت، منفی یا خنثی (بدون) بر بازار کار و اقتصاد کانادا دارد یا خیر. اگر اداره کار و توسعه اجتماعی تصمیم بگیرد که تأثیر خنثی یا مثبت باشد، کارفرما احتمالاً قادر خواهد بود کارگران خارجی را استخدام کند.

به کارمندانی که از طریق برنامه نیروی کار خارجی موقت (TFWP) استخدام می شوند ویزای کار بسته داده می شود، به این معنی که آنها اجازه ندارند برای کارفرمای دیگری در کانادا کار کنند.

اداره کار و توسعه اجتماعی (ESDC) انطباق کارفرما با چندین شرط را بررسی می کند . برخی از نمونه ها رعایت قوانین استانی و سرزمینی است که کار را تنظیم می کند، پرداخت دستمزدهای توافق شده در قرارداد کار و فراهم کردن شرایط کار ایمن و بدون سوء استفاده.

84 شغل واجد شرایط برای برنامه آزمایشی کارفرمای به رسمیت شناخته شده

مشاغل مورد نیاز برنامه آزمایشی کارفرمای به رسمیت شناخته شده
NOC2021 کد شغلی Occupations
20010 Engineering managers
20011 Architecture and science managers
21321 Industrial and manufacturing engineers
21322 Metallurgical and materials engineers
21200 Architects
21201 Landscape architects
21202 Urban and land use planners
21203 Land surveyors
31300 Nursing coordinators and supervisors
31301 Registered nurses and registered psychiatric nurses
31100 Specialists in clinical and laboratory medicine
31101 Specialists in surgery
31102 General practitioners and family physicians
31103 Veterinarians
31111 Optometrists
31201 Chiropractors
31209 Other professional occupations in health diagnosing and treating
31121 Dieticians and nutritionists
31112 Audiologists and speech-language pathologists
31202 Physiotherapists
32109 Other technical occupations in therapy and assessment
31203 Occupational therapists
31204 Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment
32120 Medical laboratory technologists
33101 Medical laboratory assistants and related technical occupations
31303 Physician assistants, midwives and allied health professionals
32104 Animal health technologists and veterinary technicians
32103 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
32121 Medical radiation technologists
32122 Medical sonographers
32110 Denturists
32111 Dental hygienists and dental therapists
32112 Dental technologists and technicians
33100 Dental assistants and dental laboratory assistants
32101 Licensed practical nurses
32102 Paramedical occupations
33102 Nurse aides, orderlies and patient service associates
33103 Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants
33109 Other assisting occupations in support of health services
31200 Psychologists
41301 Therapists in counselling and related specialized therapies
41310 Police investigators and other investigative occupations
44101 Home support workers, caregivers and related occupations
65310 Light-duty cleaners
63100 Insurance agents and brokers
62020 Food service supervisors
62200 Chefs
63200 Cooks
63201 Butchers – Retail and wholesale
65202 Meat cutters and fishmongers – Retail and wholesale
64100 Retail salespersons and visual merchandisers
65200 Food and beverage servers
65201 Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations
72106 Welders and related machine operators
72310 Carpenters
72311 Cabinetmakers
72400 Construction millwrights and industrial mechanics
72402 Heating, refrigeration and air conditioning mechanics
72405 Machine fitters
72406 Elevator constructors and mechanics
72420 Oil and solid fuel heating mechanics
72421 Appliance servicers and repairers
72422 Electrical mechanics
72423 Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics
72429 Other small engine and small equipment repairers
73200 Residential and commercial installers and servicers
73300 Transport truck drivers
85100 Livestock labourers
85101 Harvesting labourers
84120 Specialized livestock workers and farm machinery operators
85103 Nursery and greenhouse labourers
85102 Aquaculture and marine harvest labourers
85120 Logging and forestry labourers
94141 Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers
94142 Fish and seafood plant workers
94210 Furniture and fixture assemblers, finishers, refinishers and inspectors
94211 Assemblers and inspectors of other wood products
95100 Labourers in mineral and metal processing
95101 Labourers in metal fabrication
95102 Labourers in chemical products processing and utilities
95103 Labourers in wood, pulp and paper processing
95104 Labourers in rubber and plastic products manufacturing
95106 Labourers in food and beverage processing
95107 Labourers in fish and seafood processing

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.