آمار پرونده های مهاجرت ایرانیان به کانادا

مهاجرت به کانادا

آخرین آمار قبولی ویزاها و پرونده های مهاجرتی دردست بررسی ایرانیان منتشر گردید.

پرونده های مهاجرتی اقامت دائم ایرانیان
کلاس مهاجرتی 2019 2020 2021 Jan-Aug 2022 تعداد کل
اقتصادی 3,310 2,335 4,985 4,295 14,930
اسپانسرشیپ همسر 1,955 890 1,830 1,555 6,230
پناهندگی 760 555 4,365 2,605 8,285
سابر برنامه های مهاجرتی 25 30 125 80 265
تعداد کل 6,055 3,810 11,305 8,535 29,710

آمار پرونده های مهاجرتی در دست بررسی اقامت دائم ایرانیان

آمار کل پرونده های اقامت دائم در دست بررسی ایرانیان تا تاریخ 4 اکتبر 2022 اعلام گردیده است. همچنین 8800 پرونده در این آمار آورده نشده است.

پرونده های مهاجرتی در دست بررسی اقامت دائم ایرانیان
کلاس مهاجرتی تعداد کل
اقتصادی 6,550
اسپانسرشیپ همسر 3,480
به دلایل بشردوستانه 160
افراد حفاظت شده 3,700
تعداد کل 13,890

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

آمار پرونده های ویزای کاری و تحصیلی ایرانیان

آمار کل پرونده های ویزای کاری و تحصیلی ایرانیان تا تاریخ 31 آگوست 2022 اعلام گردیده است.

پرونده های مهاجرتی ویزاهای اقامت موقت
نوع ویزا 31 آگوست 2022
ویزای کار 14,001
---- ویزای کار برنامه نیروی کار خارجی موقت 13,446
--- ویزای کار برنامه نیروی تحرک بین المللی 555
ویزای تحصیلی 20,170

نرخ قبولی پرونده ویزاهای اقامت موقت ایرانیان

نرخ قبولی پرونده های مهاجرتی اقامت موقت شامل ویزای کاری و تحصیلی ایرانیان تا تاریخ 19 سپتامبر 2022 بصورت زیر منتشر شده است:

آمار پرونده های بررسی شده ویزاهای اقامت موقت
نوع ویزا تا تاریخ تعداد درصد قبولی
کل پرونده های اقامت موقت 19 سپتامبر 2021 6,970 61%
19 سپتامبر 2022 37,110 66%
کل پرونده های ویزای کاری 19 سپتامبر 2021 3,250 55%
19 سپتامبر 2022 4,650 58%
کل پرونده های ویزای تحصیلی 19 سپتامبر 2021 10,790 40%
19 سپتامبر 2022 11,910 54%

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

مطالب مرتبط

اکسپرس انتری فدرال قرعه کشی 288

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.