مهاجرت به آمریکا از طریق EB3

مهاجرت به آمریکا از طریق EB3، متقاضیان در صورتی که کارگر ماهر، حرفه ای یا غیرماهر باشند، برای این طبقه بندی اولویت ویزای مهاجر واجد شرایط هستند.طبقه بندی فرعی کارگر غیرماهر در برنامه EB3 به افرادی اختصاص دارد که کارهای ساده و بدون نیاز به مهارت خاص را انجام می دهند.

متقاضیان باید قادر به انجام اشتغال های غیرماهر  باشند (که نیازمند کمتر از دو سال آموزش یا تجربه هستند)، که شامل کارهای موقتی یا فصلی نمی شوند، و برای انجام این کارها در آمریکا کارگر واجد شرایطی وجود ندارد.

شرایط مهاجرت به آمریکا از طریق EB3

متقاضیان به منظور این که برای برنامه واجد شرایط باشند، باید قابلیت های زیر را دارا باشند:

  • توانایی انجام کارهای ساده و بدون نیاز به مهارت خاص  را داشته باشند
  • یک کارفرمای آمریکایی داشته باشند که یک شغل تمام وقت معتبر که مستلزم انجام کار ساده و بدون نیاز به مهارت خاص است به آنها پیشنهاد کنند.