گزارش سالیانه اکسپرس انتری 2020

تاثیر همه گیری کرونا بر اکسپرس انتری کانادا

مطابق گزارش سالیانه اکسپرس انتری 2020 که توسط اداره مهاجرت کانادا اخیرا منتشر شده است، با اینکه اداره مهاجرت سعی بر پذیرش متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپری انتری را داشته ولی تعداد کسانی که موفق به دریافت اقامت دائم کانادا شده اند به پایین ترین میزان در سه سال گذشته رسید.

به طور معمول، تعداد پذیرش اقامت دائم از تعداد دعوت نامه های صادر شده بیشتر است، زیرا یک درخواست می تواند شامل متقاضی اصلی و اعضای خانواده آنها باشد. با این حال، در سال 2020، همه‌گیری باعث شد پذیرش اکسپرس انتری به زیر سطح ITA ( دعوتنامه برای درخواست) کاهش یابد. در سال 2020، اداره مهاجرت کانادا  بیش از 107,000 دعوت نامه برای درخواست (ITAs) صادر کرد، در مقایسه با سال 2019 که اداره مهاجرت 85,300 دعوت نامه صادر کرد. از دعوتنامه های صادر شده (ITAs) در سال 2020، تنها 63,923 متقاضی اکسپرس انتری و اعضای خانواده آنها موفق به دریافت اقامت دائم شدند، در حالی که در سال 2019، 109601 اقامت دائم خود را دریافت کردند.

با این آمارها نتیجه گیری می توان کرد که همه گیری کرونا تاثیر بسزایی بر روی کاهش تعداد پذیرش متقاضیان مهاجرت به کانادا شده که موفق شده اند اقامت دائم کانادا خود را در آخرین مراحل مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس انتری کسب نمایند.

کند بودن بررسی پروندهای اکسپرس انتری

در گزارش سالیانه اکسپرس انتری 2020، بر روی کند بودن بررسی پرونده های اکسپرس انتری تاکید شده است. استاندارد زمانی بررسی پرونده ها این است که 80 درصد پرونده های بایستی ظرف مدت 6 ماه بررسی گردد ولی در سال 2020 میانگین زمانی بررسی پرونده ها یا پراسسینگ 9 ماه بوده که یک ماه کندتر از سال 2019 برآورد شده است. در این گزارش قید شده است که 51 درصد از پرونده های متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس انتری ظرف مدت 6 ماه بررسی شده است.

تشکیل پرونده اکسپرس انتری برای مهاجرت ساده و سریع به کانادا

2000 دلار فقط 295 دلار

برای مدت محدود
و تعداد محدود

برای پرداخت ریالی به این صفحه مراجعه کنید (فقط 5.9 میلیون تومان)

برای پرداخت دلاری به این صفحه مراجعه کنید (فقط 295 دلار کانادا)

با پرداخت فقط 295 دلار کانادا سرویس طلایی اکسپرس انتری را تهیه کنید.

افزایش مدت اعتبار ITA در برنامه اکسپرس انتری

افزایش مدت اعتبار ITA دیگر شاخصی است که در گزارش سالیانه اکسپرس انتری 2020 به آن اشاره شده است. به دلیل همه گیری کرونا،مدت اعتبار ITA را از 60 به 90 روز افزایش داد تا به متقاضیان اجازه دهد زمان بیشتری برای آماده‌سازی درخواست‌های خود داشته باشند.

آمار شهروندان کشورهای متقاضی برنامه اکسپرس انتری

آمار متقاضیان دعوت شده برنامه اکسپرس انتری 2018-2020
کشور 2018 کشور 2019 کشور 2020
هند 41,680 هند 40,314 هند 50,841
چین 6,247 نیجریه 5,882 چین 8,955
نیجریه 6,024 چین 5,679 نیجریه 6,532
پاکستان 3,109 پاکستان 2,513 پاکستان 2,823
بریتانیا 2,542 بریتانیا 2,127 بریتانیا 2,689
برزیل 1,847 برزیل 1,805 برزیل 2,428
آمریکا 1,804 آمریکا 1,549 ایران 1,923
فرانسه 1,371 ایران 1,476 کره 1,653
ایران 1,299 فرانسه 1,460 آمریکا 1,632
کره 1,254 کره 1,224 ایرلند 1,563
سایر کشورها 22,623 سایر کشورها 21,271 سایر کشورها 26,311
جمع کل 89,800 جمع کل 85,300 جمع کل 107,350

افزایش نرخ رشد مهاجرت زنان

بررسی وصعیت مهاجرت زنان متقاضی نسبت به مردان از چشم تهیه کنندگان گزارش سالیانه اکسپرس انتری 2020 به دور نمانده است. اگر چه مانند سال های گذشته، پروفایل های اکسپرس انتری توسط مردان بیشتر از زنان ارسال شده است، ولی نرخ رشد پروفایل زنان متقاضی در سیستم اکسپرس انتری در سال 2020 به 43 درصد افزایش پیدا کرده است که در مقایسه با نرخ 41 درصد بازکردن پروفایل زنان متقاضی در سال 2019، افزایش را نشان می دهد.

اگرچه زنان نسبت به مردان پروفایل کمتری را باز کرده بودند، اما مطابق گزارش سالیانه اکسپرس انتری 2020 که اداره مهاجرت منتشر نموده است، 77 درصد از زنان و 71 درصد از مردان مطابق با پروفایل هایشان، واجد شرایط حداقل یک برنامه بودند. که وضعیت بهتری را نسبت به مردان نشان می دهد.

متقاضیان اصلی پروندهای مهاجرت به کانادا که برای اقامت دائم درخواست داده اند، زنان نسبت کمتری از مردان درخواست داشته اند. زنان و مردان متقاضی اصلی اغلب تحت برنامه تجربه کانادایی CEC موفق به ارائه درخواست اقامت دائم خود شده اند و درخواست های کمتری تحت برنامه اسکید تریدز فدرال FSTP بوده است. بطور کلی مردان نسبت به زنان، ارسال درخواست مهاجرت به کانادا بیشتری داشته اند که این تفاوت تحت برنامه اسکید تریدز فدرال نسبت به برنامه اسکیدورکر فدرال بیشتر نشان داده شده است.

تشکیل پرونده اکسپرس انتری برای مهاجرت ساده و سریع به کانادا

2000 دلار فقط 295 دلار

برای مدت محدود
و تعداد محدود

برای پرداخت ریالی به این صفحه مراجعه کنید (فقط 5.9 میلیون تومان)

برای پرداخت دلاری به این صفحه مراجعه کنید (فقط 295 دلار کانادا)

با پرداخت فقط 295 دلار کانادا سرویس طلایی اکسپرس انتری را تهیه کنید.

مشاغلی که بیشترین دعوتنامه اکسپرس انتری گرفتند

کدام مشاغل بیشترین دعوتنامه برنامه اکسپرس انتری فدرال را به خود اختصاص دادند؟ پاسخی که برای این پرسش در  گزارش سالیانه اکسپرس انتری 2020 آمده است حاکی از آن است که مشاغل فناوری اطلاعات، تجارت و بازرگانی و خدمات مالی در میان دعوتنامه های صادر شده برای درخواست اقامت دائم کانادا د، بیشترین دعوتنامه را به خود اختصاص داده است. با این حال، سال 2020 تفاوت هایی را در مشاغل دیگر، نشان داده است. مشاغلی مانند مدیران خدمات غذایی و دستیاران اداری و اجرایی دعوتنامه های بیشتری دریافت کرده اند که این احتمالا به دلیل افزایش برگزاری پذیرش های برنامه تجربه کانادایی CEC هست.

آمار مشاغل اصلی با بیشترین دریافت دعوتنامه اکسپرس انتری 2018-2020
شغل اصلی کد شغل 2018 شغل اصلی کد شغل 2019 شغل اصلی کد شغل 2020
2173 - Software engineers and designers A 6,126 2173 - Software engineers and designers A 6,529 2173 - Software engineers and designers A 6,665
2171 - Information systems analysts and consultants A 5,429 2171 - Information systems analysts and consultants A 4,645 2171 - Information systems analysts and consultants A 4,846
2174 - Computer programmers and interactive media developers A 3,450 2174 - Computer programmers and interactive media developers A 3,819 2174 - Computer programmers and interactive media developers A 4,661
1111 - Financial auditors and accountants A 2,483 1111 - Financial auditors and accountants A 2,607 6311 - Food service supervisors B 4,288
1241 - Administrative assistants B 2,335 1241 - Administrative assistants B 2,407 1241 - Administrative assistants B 4,041

مشاغل همراه با جاب آفر که بیشترین دعوتنامه اکسپرس انتری گرفتند

کدام مشاغل بیشترین دعوتنامه برنامه اکسپرس انتری فدرال را به خود اختصاص دادند؟ پاسخی که برای این پرسش در  گزارش سالیانه اکسپرس انتری 2020 آمده است حاکی از آن است که مشاغل فناوری اطلاعات، تجارت و بازرگانی و خدمات مالی در میان دعوتنامه های صادر شده برای درخواست اقامت دائم کانادا د، بیشترین دعوتنامه را به خود اختصاص داده است. با این حال، سال 2020 تفاوت هایی را در مشاغل دیگر، نشان داده است. مشاغلی مانند مدیران خدمات غذایی و دستیاران اداری و اجرایی دعوتنامه های بیشتری دریافت کرده اند که این احتمالا به دلیل افزایش برگزاری پذیرش های برنامه تجربه کانادایی CEC هست.

آمار مشاغل دارای جاب آفر با بیشترین دریافت دعوتنامه اکسپرس انتری 2018-2020
شغل اصلی کد شغل 2018 شغل اصلی کد شغل 2019 شغل اصلی کد شغل 2020
2173 - Software engineers and designers A 783 2174 - Computer programmers and interactive media developers A 917 6311 - Food service supervisors B 1,997
2174 - Computer programmers and interactive media developers A 604 2173 - Software engineers and designers A 870 2174 - Computer programmers and interactive media developers A 1,601
6322 - Cooks B 594 6311 - Food service supervisors B 838 2173 - Software engineers and designers A 1,377
6311 - Food service supervisors B 525 6322 - Cooks B 692 2171 - Information systems analysts and consultants A 1,032
2171 - Information systems analysts and consultants A 490 2171 - Information systems analysts and consultants A 647 6322 - Cooks B 677

وضعیت حداقل نمره پذیرش برنامه اکسپرس انتری

وضعیت حداقل نمره پذیرش برنامه اکسپرس انتری در گزارش سالیانه اکسپرس انتری 2020 نشان می دهد که اگرچه مانند سال‌های گذشته متقاضیان مهاجرت به کانادا بیشتری در گروه امتیازی سیستم رتبه‌بندی جامع (CRS) در محدوده 351-400 بودند ولی تعداد متقاضی بیشتری به محدوده 451-500 رسیده اند. نسبت متقاضیان با این نمرات بالاتر به 27٪ افزایش یافته است، در مقایسه با 22٪ در سال 2019، و 18٪ در سال 2019. حدود 27٪ از متقاضیان در محدوده 300-350 قرار داشتند.

آمار توزیع حداقل نمره پذیرش پروفایل های واجد شرایط اکسپرس انتری 2018-2020
محدوده امتیازبندی CRS تعداد 2018 2018% تعداد 2019 2019% تعداد 2020 2020%
701-1200 4 1%> 7 1%> 15 1%>
651-700 32 1%> 35 1%> 38 1%>
601-650 90 1%> 96 1%> 146 1%>
551-600 413 1%> 426 1%> 672 1%>
501-550 2,982 2% 3,797 2% 6,053 2%
451-500 35,853 18% 53,532 22% 71,232 27%
401-450 62,856 32% 67,444 28% 73,812 28%
351-400 56,634 29% 69,614 29% 72,129 27%
301-350 30,650 16% 37,592 16% 36,112 14%
251-300 4,186 2% 4,783 2% 4,856 2%
201-250 1,205 1% 1,133 1%> 1,081 1%>
151-200 567 1%> 492 1%> 390 1%>
101-150 154 1%> 140 1%> 113 1%>
1-100 45 1%> 24 1%> 9 1%>
مجموع 195,670 100% 239,115 100% 266,658 100%

مقصد محل اقامت پذیرفته شدگان برنامه اکسپرس انتری

استان انتاریو در صدر مقصد انتخابی پذیرفته شدگان برنامه اکسپرس انتری بنابر جزییاتی که در گزارش سالیانه اکسپرس انتری 2020 مننتشر شده، اعلام گردیده است. تقریباً دو سوم متقاضیان اصلی که از طریق اکسپرس اینتری در سال 2020 درخواست داده بودند، انتاریو را به عنوان استان مقصد خود انتخاب کردند، کمی بیشتر از سال 2019 بوده است.. همچنین در مقایسه با سال 2019، تعداد متقاضیان اصلی که قصد مهاجرت به استان های ساسکاچوان، بریتیش کلمبیا و نیوبرانزویک را داشتند. در سال 2020 افزایش یافت، در حالی که تعداد متقاضیانی که قصد اقامت در آلبرتا و نوا اسکوشیا را داشتند کاهش یافته است.

آمار پذیرش متقاضیان پذیرفته شده اکسپرس انتری برمبنای استان مقصد 2018-2020
استان مقصد 2018 2019 2020
نیوفاندلند و لابرادور 244 245 159
پرنس ادوارد آیلند 470 546 445
نوااسکوشیا 3,255 3,346 1,556
نیوبرانزویک 1,876 1,691 820
انتاریو 59,667 69,986 37,524
منیتوبا 961 2,521 1,514
ساسکاچوان 2,744 3,108 1,247
آلبرتا 6,906 8,019 7,003
بریتیش کلمبیا 16,028 20,050 13,589
یوکان 40 40 30
نورث وست تریتوریز 35 39 30
نونووات -- 10 6
مجموع 92,229 109,601 63,923
آمار پذیرش متقاضیان پذیرفته شده اکسپرس انتری برمبنای استان مقصد 2018-2020
استان مقصد 2018 2019 2020
نیوفاندلند و لابرادور 244 245 159
پرنس ادوارد آیلند 470 546 445
نوااسکوشیا 3,255 3,346 1,556
نیوبرانزویک 1,876 1,691 820
انتاریو 59,667 69,986 37,524
منیتوبا 961 2,521 1,514
ساسکاچوان 2,744 3,108 1,247
آلبرتا 6,906 8,019 7,003
بریتیش کلمبیا 16,028 20,050 13,589
یوکان 40 40 30
نورث وست تریتوریز 35 39 30
نونووات -- 10 6
مجموع 92,229 109,601 63,923

تشکیل پرونده اکسپرس انتری برای مهاجرت ساده و سریع به کانادا

2000 دلار فقط 295 دلار

برای مدت محدود
و تعداد محدود

برای پرداخت ریالی به این صفحه مراجعه کنید (فقط 5.9 میلیون تومان)

برای پرداخت دلاری به این صفحه مراجعه کنید (فقط 295 دلار کانادا)

با پرداخت فقط 295 دلار کانادا سرویس طلایی اکسپرس انتری را تهیه کنید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

با پرداخت فقط 295 دلار کانادا سرویس طلایی اکسپرس انتری را تهیه کنید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.