تحلیل مقایسه ای برنامه‌های کارفرما محور انتاریو

مهاجرت به انتاریو کانادا

مهاجرت از طریق کار- مقایسه و تحلیل برنامه‌های مهاجرتی کارفرما محور انتاریو برای دریافت اقامت دائم کانادا

استان انتاریو کانادا برنامه‌های مهاجرتی متعددی را برای نیروی کار خارجی متخصص و ماهر و اقامت در این استان ارائه می دهد. در میان این مسیرهای شاخص مهاجرتی، برنامه‌های کارفرما محور تحت برنامه انتخاب استانی انتاریو (OINP) هستند که برای رفع نیازهای بازار کار و ارتقای رشد اقتصادی استان، طراحی شده‌اند. چگونه به انتاریو کانادا مهاجرت کنیم؟ در این مقاله، سه مسیر اصلی این گروه از برنامه های مهاجرتی کانادا را با هم مقایسه خواهیم کرد:

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برنامه پیشنهاد شغلی کارفرما – نیروی کار خارجی

برنامه پیشنهاد شغلی انتاریو – مسیر نیروی کار خارجی (Ontario Job Offer: Foreign Worker Stream) برای نیروی کار خارجی با پیشنهاد شغلی یا جاب آفر در یک شغل تخصصی در 3 ,TEER 0, 1, 2 از طبقه‌بندی ملی مشاغل (NOC) طراحی شده است.

این برنامه مهاجرتی، تحت یک سیستم ابراز علاقه‌مندی (EOI) عمل می کند و متقاضیان را ملزم به ثبت EOI و دریافت دعوتنامه برای درخواست می کند. حداقل الزامات شامل یک پیشنهاد شغلی یا جاب آفر تمام وقت از سوی یک کارفرمای انتاریو در یک شغل واجد شرایط است.

کارفرما باید 3 سال در کسب و کار فعال بوده، معیارهای درآمدی را داشته باشد و تعداد مشخصی کارمند داشته باشد. متقاضیان، حداقل 2 سال سابقه کار تمام وقت با حقوق در همان شغل، وضعیت قانونی در کانادا، و باید معیارهای مهارت زبان مشخصی را داشته باشند.

سیستم امتیازدهی عواملی مانند جزئیات پیشنهاد شغلی، تجربه کاری کانادایی، توانایی زبان و محل پیشنهاد شغلی را در نظر می گیرد.

 • نیروی کار خارجی را با پیشنهاد شغلی در 3 ,TEER 0, 1, 2 از NOC هدف قرار می دهد.
 • تحت سیستم ابراز علاقه‌مندی (EOI) عمل می کند.
 • به یک پیشنهاد شغلی تمام وقت واقعی از یک کارفرمای انتاریو نیاز دارد.
 • کارفرما باید حداقل3 سال با درآمد و معیارهای کارمند مشخص در کسب و کار  باشد.
 • به حداقل 2 سال سابقه کار تمام وقت با حقوق در همان شغل نیاز دارد.
 • معیارهای مهارت زبان مورد نیاز برای شغل باید رعایت شود.
 • سیستم امتیازدهی، جزئیات پیشنهاد شغلی، تجربه کاری کانادایی، توانایی زبان و محل کار را در نظر می گیرد.

برنامه پیشنهاد شغلی کارفرما – مشاغل مورد تقاضا

برنامه پیشنهاد شغلی انتاریو – مسیر مهارت‌های مورد تقاضا (Ontario Job Offer: In-Demand Skills Stream) نیروی کار خارجی را با پیشنهادهای شغلی در مشاغل مشخص مورد تقاضا در 5 ,TEER 4 طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) هدف قرار می دهد.

این مشاغل شامل شغل هایی در کشاورزی، ساخت و ساز، حمل و نقل و کارهای پشتیبانی شخصی است. مشابه برنامه مهاجرتی نیروی کار خارجی، تحت سیستم ابراز علاقه‌مندی (EOI) عمل می کند و نیاز به ثبت نام و دعوتنامه دارد.

پیشنهاد شغلی یا جاب آفر باید تمام وقت و دائمی باشد و دارای معیارهای مشخص NOC و مکان جغرافیایی باشد. معیارهای واجد شرایط بودن کارفرما در تمام مسیرهای مهاجرتی سازگار است. برخلاف برنامه مهاجرتی نیروی کار خارجی، این برنامه به 9 ماه سابقه کاری در همان شغل مورد تقاضا در 3 سال گذشته نیاز دارد. مهارت زبان حداقل CLB 4 الزامی است. امتیازها بر اساس جزئیات پیشنهاد شغلی، تجربه کاری کانادایی و محل پیشنهاد شغلی اعطا می شود.

 • کارگران خارجی را در مشاغل خاص مورد تقاضا در TEER 4 و 5 طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) هدف قرار می دهد. مانند کشاورزی، ساخت و ساز و غیره.
 • تحت سیستم ابراز علاقه‌مندی (EOI) عمل می کند.
 • به یک پیشنهاد شغلی تمام وقت واقعی از یک کارفرمای انتاریو نیاز دارد.
 • معیارهای واجد شرایط بودن کارفرما با برنامه مهاجرتی نیروی کار خارجی مطابقت دارد.
 • به 9 ماه تجربه کاری در همان شغل مورد تقاضا در 3 سال گذشته نیاز دارد.
 • مهارت زبان در CLB 4 اجباری است.
 • امتیاز برای جزئیات پیشنهاد شغلی، تجربه کاری کانادایی و محل کار داده می شود.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برنامه پیشنهاد شغلی کارفرما – دانشجویان بین المللی

برنامه پیشنهاد شغلی انتاریو – دانشجویی بین‌المللی (Ontario Job Offer: International Student Stream) برای دانشجویان بین‌المللی با پیشنهاد شغلی در یک شغل ماهر در  3 ,TEER 0, 1, 2 از NOC طراحی شده است.

این برنامه مهاجرتی نیز تحت سیستم ابراز علاقه‌مندی (EOI) عمل می کند. حداقل الزامات شامل یک پیشنهاد شغلی تمام وقت واقعی است که معیارهای مشخصی را داشته باشد و کارفرما باید همان شرایط لازم واجد شرایط بودن سایر برنامه‌ها را داشته باشد.

تحصیلات به یک فاکتور حیاتی تبدیل می‌شود و متقاضیان را ملزم می‌کند که مدرک، دیپلم یا گواهی از یک موسسه کانادایی واجد شرایط را به اتمام رسانده باشند. مهارت زبان از طریق یک آزمون شناخته شده مورد ارزیابی قرار می گیرد بنابراین ارائه مدرک زبان اجباری است و امتیازات بر اساس نمرات اعطا می شود.

برخلاف دو برنامه مهاجرتی که در بالا توضیح داده شد، برنامه مهاجرتی دانشجویی بین المللی هنگام اعطای امتیاز، هم محل پیشنهاد شغلی و هم محل تحصیل متقاضی در انتاریو را در نظر می گیرد.

 • دانشجویان بین المللی را با یک پیشنهاد شغلی در 3 ,TEER 0, 1, 2 از NOC هدف قرار می دهد.
 • تحت سیستم ابراز علاقه‌مندی (EOI) عمل می کند.
 • به یک پیشنهاد شغلی تمام وقت واقعی از یک کارفرمای انتاریو نیاز دارد.
 • معیارهای واجد شرایط بودن کارفرما با جریان های دیگر همسو می شود.
 • بر داشتن تحصیل، نیاز به مدرک، دیپلم یا گواهی از یک موسسه کانادایی واجد شرایط تاکید دارد.
 • معیارهای مهارت زبان مورد نیاز برای شغل باید رعایت شود.
 • امتیاز برای جزئیات پیشنهاد شغلی، تجربه کاری کانادایی، سطح تحصیلات، توانایی زبان، و هر دو پیشنهاد شغلی و محل تحصیل.

مقایسه هر 3 برنامه مهاجرتی انتاریو

در حالی که هر سه روش مهاجرتی دارای اشتراکاتی هستند، مانند سیستم ابراز علاقه‌مندی (EOI) و الزامات خاص کارفرما، ولی هر یک از آنها به گروه های مشخصی از متقاضیانی که علاقه دارند از طریق کار یا تحصیل به کانادا مهاجرت کنند، پاسخ می دهند.

برنامه نیروی کار خارجی بر سابقه کاری قابل توجه تأکید دارد، روش مهاجرتی مهارت‌ های مورد نیاز، مشاغل خاص را هدف قرار می دهد، و برنامه دانشجویان بین المللی آموزش عالی و محل تحصیل را با هم در نظر می گیرد.

هر روش مهاجرتی دارای معیارهای واجد شرایط بودن منحصر به فردی است، که برای متقاضیان ضروری است که شرایط خود را به دقت ارزیابی کنند تا مناسب ترین مسیر را تعیین کنند. حداکثر امتیازهای موجود نیز متفاوت است، به طوری که روش مهاجرتی دانشجویان بین المللی بالاترین امتیاز بالقوه را ارائه می دهد و پس از آن نیروی کار خارجی و روش مهاجرتی مهارت های مورد نیاز قرار دارند.

به این ترتیب، متقاصیان احتمالی مهاجرت به انتاریو باید جزئیات هر مسیر مهاجرتی را به طور کامل بررسی کنند تا پروفایل های خود را با مناسب ترین برنامه هماهنگ کنند.

 • در حالی که همه جریان ها از سیستم ابراز علاقه‌مندی (EOI) استفاده می کنند، آنها به گروه های مختلف متقاضی پاسخ می دهند.
 • معیارهای واجد شرایط بودن برای کارفرمایان در تمامی روش ها اشتراکات مشترک دارند.
 • شرایط سابقه کاری متفاوت است و روش مهاجرتی نیروی کار خارجی بیشترین نیاز را دارد.
 • آموزش در روش مهاجرتی دانشجویان بین المللی بسیار مهم می شود.
 • مهارت زبان برای همه روش ها اما با شرایط متفاوت اجباری است.
 • سیستم‌های امتیازی در بین روش های مهاجرتی متفاوت هستند، و برنامه دانشجویان بین‌المللی بالاترین امتیاز بالقوه را ارائه می‌دهد.
 • متقاضیان باید صلاحیت های خود را به دقت ارزیابی کنند تا مناسب ترین مسیر را تعیین کنند.
روش های مهاجرتی: برنامه نیروی کار خارجی برنامه مهارت های مورد نیاز برنامه دانشجویان بین المللی
متقاضیان مورد هدف Applicants with offer of employments from an employer in Ontario Applicants with offer of employments from an employer in Ontario International Students in Ontario with an offer of employment in Ontario
دسته بندی TEER TEER 0, 1, 2, or 3 TEER 4 and 5 TEER 0, 1, 2, or 3
سابقه کار At least 2 years experience in the same offered job At least 9 month experience in the same offered in-demand job Not required
سیستم ابراز علاقه‌مندی (EOI) Yes Yes Yes
معیار واجد شرایط بودن کارفرما GTA: $1M annual revenue and 5 employees   GTA: $1M annual revenue and 5 employees   GTA: $1M annual revenue and 5 employees  
Outside GTA: $500K annual revenue and 3 employees  Outside GTA: $500K annual revenue and 3 employees  Outside GTA: $500K annual revenue and 3 employees 
نحوه امتیازبندی Job offer details, Canadian work experience, language ability, and job location Job offer details, Canadian work experience, and job location Job offer details, Canadian work experience, education level, language ability, and both job offer and study location
مهارت زبان As required for the job CLB 4 As required for the job

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.