سیاست شرکت آی تی سی برای فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختی

خدمات ما با یک “سیاست ساده استرداد وجه” تضمین میشود.

آی تی سی متعهد به رعایت حقوق موکلان خود و برخورد عادلانه با آنان میباشد. نمونه ای از این تعهد، ضمانت بازپرداخت وجه قرارداد است. بنا به سیاست آی تی سی تا زمانیکه پرونده ای مورد رسیدگی قرار نگرفته وجوه پرداختی موکلان قابل استرداد میباشند.

شما در زمان دریافت خدمات ما، میتوانید اطمینان خاطر در سطوح مختلف داشته باشید و برای خدماتی که به شما داده نشود به هیچ وجه مبلغی پزداخت نخواهید نمود.

  • ۱۴ روز تضمین بازپرداخت کامل – در صورت تصمیم شما به فسخ قرارداد، تا حداکثر ۱۴ روز پس از امضای قرارداد، وجوهی که به آی تی سی بابت قرارداد مهاجرت خود پرداخت نموده اید، بلافاصله بصورت کامل به شما مسترد خواهد شد. ( در صورتیکه پرونده در این فاصله زمانی به اداره مهاجرت ارسال نشده باشد.)ما به خوبی واقفیم که مهاجرت تصمیمی مهم و دشوار است و نسبت به مجموعه شرایطی نیز که ممکن است موجب تغییر یا ایجاد مانع در تصمیم افراد برای مهاجرت شوند آگاهی داریم . به همین دلیل مایل هستیم که این فراغ خاطر را به شما بدهیم که میتوانید تصمیم خود را حتی پس از امضای قرارداد بگیرید!عقد قرارداد، دریافت کیت کامل اطلاعات مربوط به مسیر مهاجرت، برخورداری از مشاوره جامع کارشناسان آی تی سی قبل و بعد از قرارداد و ۱۴ روز فرصت ضمانت استرداد وجه پاسخ آی تی سی به دشواری های اتخاذ تصمیم به مهاجرت است.در صورت انصراف از اقدام به هر دلیلی تنها کافی است که ظرف 14 روز اول پس از عقد قرارداد درخواست خود را بصورت کتبی به اطلاع آی تی سی برسانید تا بلافاصله نسبت به بازپرداخت کل وجوه شما افدام شود.ضمنا میتوانید حتی در صورت فسخ قرارداد خود، کیت ارزشمند مهاجرت را که هنگام عقد قرارداد تقدیم شما گردیده بوده بعنوان هدیه از طرف آی تی سی نزد خود نگاه دارید.
  • انصراف پس از ارسال پرونده – در صورتیکه تقاضای استرداد پس از ارسال پرونده به اداره مهاجرت به آی تی سی اعلام شود، ما وجوه پرداختی را پس از کسر میزان کار انجام شده تا آن زمان محاسبه و مسترد مینماییم . آی تی سی همچنین صورتی از کلیه کارها و هزینه های انجام شده مربوط به پرونده را به شما ارائه خواهد داد.
  • مردود شدن پرونده – در صورتیکه آی تی سی موفق به ارائه خدمات به صورتی که در توافقنامه خدمات مهاجرتی ذکر شده است نشود، مبالغ پرداختی شما بر اساس مفاد این توافقنامه مسترد خواهد شد.