مهاجرت به کانادا

آمار اداره مهاجرت کانادا، افزایش بررسی پرونده و قبولی ویزاهای اقامت موقت را نشان می دهد.

اداره مهاجرت کانادا، آماری را منتشر نموده که وضعیت پرونده های ویزاهای موقت که شامل ویزاهای توریستی، تحصیلی و کار می شود را مشخص کرده است.

این آمار نشان می دهد از سال 2020 تا ماه فوریه 2023، درصد قبولی ویزاهای اقامت موقت رشد چشم گیری داشته است. بعنوان نمونه در ماه ژانویه و فوریه 2023 درصد قبولی کل ویزاهای اقامت موقت ایرانیان، 66درصد بوده در حالیکه در کل ماه های سال 2022، این درصد قبولی فقط به میران 64 درصد رسیده است.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

افزایش روند بررسی و قبولی ویزاهای اقامت موقت

همه گیری کرونا باعث شده بوده که روند بررسی و به نتیجه رسیدن درخواست های مهاجرت به کانادا توسط اداره مهاجرت کانادا (IRCC) fh با کندی مواجه شود. اما پس از همه گیری، دولت کانادا با انجام سرمایه گذاری در استفاده از فناوری اطلاعات و آنلاین کردن بیشتر درخواست های مهاجرت و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز موفق شده است پروندهای بیشتری برای ویزاهای اقامت موقت را مورد بررسی قرار دهد.

کمبود نیروی انسانی مورد نیاز برای بازار کار و فشاری که کارفرمایان کانادایی به دولت آورده اند، دولت طرح هایی برای پذیرش نیروی کار خارجی بیشتر ارائه کرده است. در همین راستا در آمارهای منتشر شده کانادا، می توان دید که  قبولی در ویزاهای اقامت موقت کانادا افزایش یافته است.

در زیر آمارهای تعداد کل و درصد پرونده های مورد بررسی شده و پذیرش شده برای کلیه درخواست های دریافت شده از سرتاسر دنیا و بخصوص کشور ایران را نشان می  دهد.

آمار پرونده های بررسی شده و قبول شده ایرانیان در ویزاهای اقامت موقت کانادا

در زیر آمارهای تعداد پرونده های بررسی شده و قبول شده برای کلیه درخواست های دریافت شده از ایران را نشان می  دهد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود فقط در دو ماهه اول سال 2023 ، در مجموع  26,533 پرونده ایرانیان در اداره مهاجرت کانادا برای دریافت ویزای اقامت موقت شامل ویزاهای توریستی، تحصیلی و کاری مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد 17,556 قبول شده است که در حدود 66% از درخواست ها پذیرفته شده است که این به نوبه خود یک افزایش چشمگیری محسوب می شود.

آمار بررسی پرونده و پذیرش ویزاهای اقامت موقت کانادا
آمار بررسی پرونده و پذیرش ویزاهای اقامت موقت کانادا

آمار مقایسه ای پرونده های بررسی شده ویزاهای اقامت موقت کانادا

در زیر آمارهای تعداد کل و درصد پرونده های بررسی شده ویزاهای اقامت موقت کانادا برای کلیه درخواست های دریافت شده از سرتاسر دنیا و بخصوص کشور ایران را نشان می  دهد:

آمار بررسی پرونده و پذیرش ویزاهای اقامت موقت کانادا
آمار بررسی پرونده و پذیرش ویزاهای اقامت موقت کانادا

آمار مقایسه ای پرونده های قبول شده ویزاهای اقامت موقت کانادا

در زیر آمارهای تعداد کل و درصد پرونده های قبول شده ویزاهای اقامت موقت کانادا برای کلیه درخواست های دریافت شده از سرتاسر دنیا و بخصوص کشور ایران را نشان می  دهد:

آمار بررسی پرونده و پذیرش ویزاهای اقامت موقت کانادا
آمار بررسی پرونده و پذیرش ویزاهای اقامت موقت کانادا

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

مطالب مرتبط

اکسپرس انتری فدرال قرعه کشی 288

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.