آمار پذیرش ویزای استارت آپ کانادا 2014-2020

آمار پذیرش ویزای استارت آپ کانادا 2014-2020 منتشر گردید.

مطابق آخرین گزارش در ماه نوامبر 2022، آمار پذیرش ویزای استارت آپ کانادا 2014-2020 منتشر گردید. در این آمار، پذیرش اقامت دائم برای متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق ویزای استارت آپ، بر اساس شهروندی متقاضیان، مشخص شده است.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه ویزای استارتاپ کانادا را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

10 کشور اول متقاضی ویزای استارتاپ کانادا

در آمار پذیرش ویزای استارت آپ کانادا 2014-2020 و در بین 83 کشوری که متقاضیان آنها توانسته اند ویزای استارتاپ را دریافت کنند، 10 کشور، بالاترین سهم را در پذیرش ویزای استارتاپ کانادا داشته اند. ایران، در بین این 10 کشور، رتبه اول را کسب کرده است. رتبه ایرات در بین 83 کشور، حاکی از آن است که متقاضیان ایرانی در فرآیند دریافت ویزا بهتر عمل کرده و موفق شده اند، سهم بیشتری از تخصیص ویزا را به خود اختصاص بدهند.

ایران رتبه اول پذیرش ویزای استارتاپ کانادا

در آمار پذیرش ویزای استارت آپ کانادا 2014-2020، ایران در بین همه کشورهای متقاضی برنامه ویزای استارتاپ کانادا رتبه اول را کسب کرده است. 781 ویزای استارتاپ کانادا برای ایرانیان متقاضی مهاجرت به کانادا، صادر شده است.

آمار پذیرش 10 کشور اول ویزای استارتاپ کانادا
کشور 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 جمع کل
ایران 2 8 27 7 108 260 369 781
ویتنام --- 4 12 110 198 221 184 729
چین 17 33 82 68 183 156 104 643
هند 16 35 21 29 96 153 101 451
هنگ کنگ 2 --- 6 33 39 47 108 235
ترکیه --- 3 --- 12 20 37 49 121
آمریکا 1 4 14 9 21 31 30 110
بریتانیا 4 17 4 6 24 12 18 85
برزیل --- 1 3 15 32 14 16 81
روسیه 6 2 2 5 23 30 3 71

آمار کل پذیرش ویزای استارتاپ کانادا

آمار کل پذیرفته شدگان ویزای استارتاپ کانادا
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 جمع کل
جمع کل پذیرفته شدگان 76 160 205 347 891 1184 1147 4023

مطالب مرتبط

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه ویزای استارتاپ کانادا را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.