استخدام 1200نفر برای ساماندهی پرونده های مهاجرتی کانادا

ضرورت بررسی سریعتر پروندهای مهاجرت کانادا

شان فریزر (Sean Fraser) وزیر مهاجرت کانادا، به منظور سرعت بخشیدن به بررسی پرونده های مهاجرت به کانادا از اقداماتی خبر داد.

اقدام فوری مدنظر وزیر مهاجرت کانادا، استخدام 1250 نیروی جدید تا اواخر پاییز سال 2022 می باشد البته برای بلندمدت هدف بهبود در کارایی سیستم مهاجرتی کانادا است. تمام این تلاش ها برای کاهش عقب ماندگی و کارآمدیی در بررسی پرونده ها انجام می پذیرد.

اداره مهاجرت کانادا می‌گوید استخدام‌های جدید زمان انتظار درخواست مهاجرت به کانادا را کاهش می‌دهد و این امکان وجود دارد همانند قبل از همه‌گیری، از جمله استاندارد خدمات شش ماهه برای برنامه‌های اکسپرس اینتری، زمان های بررسی به حالت قبل از همه گیری برگردد.

کانادا در سال 2021 پذیرای 405,000 مقیم دائم جدید بود , هدف اداره مهاجرت کانادا پذیرش  431,000 نفر در سال 2022 می باشد.

تاکنون در سال 2022، 275000 متقاضی اقامت دائم کانادا جدید بین 1 ژانویه تا 31 جون 2022 وارد شدند. همچنین در همین مدت، 349,000 ویزای کار جدید صادر شده است که شامل 220,000 ,ویزای کار آزاد  می باشد.

صدور ویزای تحصیلی یا مجوز تحصیلی نیز تا همین زمان افزایش داشته است و به رقم 360,000 مجوز تحصیلی رسیده است که افزایش 31% نسبت به سال 2021 را نشان می دهد.

اداره مهاجرت می گوید تا اواخر جولای تقریبا 54% درخواست های مربوط به برنامه های مهاجرتی بیش از زمان استاندارد در سیستم مانده است و البته تصمیم بر این است که 80% درخواست های جدید متقاضیان مهاجرت به کانادا در زمان استاندارد بررسی شود.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.