انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 16 می 2023

مهاجرت به بریتیش کلمبیا

جدیدترین پذیرش انتخاب استانی بریتیش کلمبیا 16 می 2023 برگزار گردید.

در جدیدترین انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 16 می 2023، برای متقاضیان مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق تخصص، اکسپرس انتری و کارآفرینی برای حداقل 211 نفر دعوتنامه صادر گردید.

دعوتنامه های صادره برای مهاجرت از طریق تخصص و اکسپرس اینتری بریتیش کلمبیا

در انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 16 می 2023 حداقل 211 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به بریتیش کلمبیا برگزار گردید. این دوره شامل همه 5 زیرگروه مهاجرت از طریق تخصص و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا می باشد. این افراد که قصد مهاجرت به بریتیش کلمبیا را دارند، می توانند با استفاده از این دعوتنامه، فرآیند مهاجرت به کانادا خود را شروع نمایند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

جدیدترین انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 16 می 2023 در حالی انجام گرفته است که نسب به تاریخ قبلی پذیرش، یک دوره نسبتا کوتاه 1 هفته ای را داشته است.

تاریخ قرعه کشی 16 می 2023 ( 26 اردیبهشت 1402)
برنامه های مهاجرتیمهاجرت از طریق تخصص تخصص و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا
حداقل دعوتنامه صادر شده 202

برنامه مهاجرت از طریق تخصص و مهارت و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا

مهاجرت تخصصی و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا دارای پنج دسته مهاجرتی کارگر ماهر، دانش آموحته بین المللی، افراد حرفه ای در زمینه بهداشتی و درمانی، کارشناس ارشد بین المللی، افراد نیمه متخصص و سطح اولیه است که در جهت جذب متقاضیان مهاجرت به بریتیش کلمبیا ارائه شده است.

دعوتنامه برای متقاضیانی صادر شده است که قبلا در سیستم اکسرپس انتری بریتیش کلمبیا که بصورت آنلاین می باشد، پروفایل خود را تشکیل داده باشند. از طریق این سیستم متقاضیان قصد خود را برای مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق تخصص و مهارت و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا اعلام می دارند.

سیستم ثبت نام مهاجرت از طریق تخصص بریتیش کلمبیا

اداره مهاجرت استان بریتیش کلمبیا برای انتخاب متقاضیان مهاجرت به کانادا در استان بریتیش کلمبیا از یک سیستم امتیاز بندی بهره می برد که به نام Skills Immigration Registration System  شناخته می گردد.متقاضیان مهاجرت به کانادا استان بریتیش کلمبیا، باید پروفایل خود را در این سیستم آنلاین تحت یکی از برنامه های مهاجرتی اکسرپس انتری بریتیش کلمبیا و یا مهاجرت تخصصی باز کرده باشند.

مرحله بعد از دریافت دعوتنامه استانی

بنابراین متقاضیان مهاجرت به کانادا که استان بریتیش کلمبیا را انتخاب نموده اند می توانند بعد از اعلام جدید انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 16 می 2023، طبق دعوتنامه های دریافت شده برای اقامت دائم کانادا خود اقدام نمایند.

جدول پذیرش اصلی (General Draw)

مهاجرت از طریق مهارت و تخصص و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا
برنامه های مهاجرتی Skills Immigration and Express Entry BC حداقل امتیاز پذیرش کل دعوتنامه های صادرشده توضیحات پذیرش
برنامه مهاجرت از طریق مهارت و تخصص - نیروی متخصص 104 162 پذیرش کل مشاغل ( شامل مشاغل تکنولوژی)
برنامه اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا - نیروی متخصص 104
برنامه مهاجرت از طریق مهارت و تخصص - گروه فارغ التحصیلان بین المللی 107
برنامه اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا - گروه فارغ التحصیلان بین المللی 107
برنامه مهاجرت از طریق مهارت و تخصص - نیروی نیمه متخصص و مبتدی 85

جدول پذیرش هدفمند (Targeted Draw)

مهاجرت از طریق مهارت و تخصص بریتیش کلمبیا
برنامه های مهاجرتی BCPNP Skills Immigration حداقل امتیاز پذیرش کل دعوتنامه های صادرشده توضیحات پذیرش
برنامه مهاجرت از طریق مهارت و تخصص ( نیروی متخصص، گروه فارغ التحصیلان بین المللی) شامل گزینه اکسپری انتری بریتیش کلمبیا 60 29 مشاغل هدفمند: برای شغل مربیان مراقبت از کودک با کد شغلی NOC 42202
برنامه مهاجرت از طریق مهارت و تخصص ( نیروی متخصص، گروه فارغ التحصیلان بین المللی، نیروی نیمه متخصص و مبتدی) شامل گزینه اکسپری انتری بریتیش کلمبیا 60 11 مشاغل هدفمند: برای مشاغل بهداشت و سلامت

تعداد کل دعوت شدگان مهاجرت از طریق تخصص و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا

انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 16 می 2023

دعوتنامه های صادره برای مهاجرت از طریق کارآفرینی بریتیش کلمبیا

در انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 9 می 2023 حداقل 11 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به بریتیش کلمبیا برگزار گردید. این دوره برای هر دو مسیر مهاجرتی کارآفرینی بریتیش کلمبیا شامل برنامه اصلی (BC PNP Entrepreneur Immigration)  و یا برنامه پایلوت منطقه ای  (BC PNP Entrepreneur Immigration – Regional Pilot) دعوتنامه صادر گردید.

جدیدترین انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 9 می 2023 در حالی انجام گرفته است که نسب به تاریخ قبلی پذیرش، یک دوره حدود 1 ماهه را داشته است.

جدول پذیرش کارآفرینی بریتیش کلمبیا (B.C. Entrepreneur Stream Draw)

مهاجرت از طریق کارآفرینی بریتیش کلمبیا
تاریخ پذیرش مسیر مهاجرتی حداقل امتیاز پذیرش کل دعوتنامه های صادرشده
May 9, 2023 برنامه اصلی کارآفرینی بریتیش کلمبیا 115 10
برنامه پایلوت منطقه ای کارآفرینی بریتیش کلمبیا 119 5 >

برنامه اصلی کارآفرینی بریتیش کلمبیا

BC PNP Entrepreneur Immigration – Base Category

در انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 9 می 2023، حداقل 10 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر گردید. این افراد که قصد مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق برنامه اصلی کارآفرینی بریتیش کلمبیا  را دارند، می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای ادامه فرآیند سرمایه گذاری خود در استان بریتیش کلمبیا اقدام نمایند. با دریافت ویزای کار دو ساله، به متقاضیان مهاجرت به بریتیش کلمبیا اجازه داده می شود که کسب و کار خود را تاسیس کنند و پس از دوره مشخص اجرای بیزنس در استان، توسط استان نامه معرفی PNP دریافت می کنند. این نامه به فرآیند کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

حداقل نمره پذیرش

در این دوره با حداقل کسب 115 امتیاز دعوتنامه ها صادر گردید که نسبت به یک سال گذشته، جزو بالاترین حداقل نمره های پذیرش در یک سال گذشته محسوب نمی گردد ولی نسبت به دوره قبل تغییری نداشته است.

تعداد کل دعوت شدگان در سال 2023

در جدیدترین انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 9 می 2023، در زیرمجموعه برنامه اصلی کارآفرینی بریتیش کلمبیا  با صدور حداقل 10 دعوتنامه،  تعداد متقاضیان دعوت شده در برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا BC PNP Entrepreneur Immigration – Base Category  سال جاری به حداقل 29 متقاضی رسیده است.

تعداد کل دعوت شدگان مهاجرت از طریق برنامه اصلی کارآفرینی بریتیش کلمبیا

برنامه پایلوت منطقه ای کارآفرینی بریتیش کلمبیا

BC PNP Entrepreneur Immigration – Regional Pilot

در انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 9 می 2023، حداقل 5 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق برنامه پایلوت منطقه ای صادر گردید. این افراد که قصد مهاجرت به کانادا را دارند، می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای ادامه فرآیند سرمایه گذاری خود در استان بریتیش کلمبیا اقدام نمایند. با دریافت ویزای کار دو ساله، به متقاضیان مهاجرت به بریتیش کلمبیا اجازه داده می شود که کسب و کار خود را تاسیس کنند و پس از دوره مشخص اجرای بیزنس در استان، توسط استان نامه معرفی PNP دریافت می کنند. این نامه به فرآیند کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

حداقل نمره پذیرش

در این دوره با حداقل کسب 129 امتیاز دعوتنامه ها صادر گردید که نسبت به یک سال گذشته، جزو بالاترین حداقل نمره های پذیرش در یک سال گذشته محسوب نمی گردد و نسبت به دوره قبل افزایش داشته است.

تعداد کل دعوت شدگان در سال 2023

در جدیدترین انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 9 می 2023، در زیرمجموعه برنامه پایلوت منطقه ای کارآفرینی بریتیش کلمبیا  با صدور حداقل 5 دعوتنامه،  تعداد متقاضیان دعوت شده در برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا BC PNP Entrepreneur Immigration – Regional Pilot  سال جاری به حداقل 15 متقاضی افزایش پیدا کرده است.

تعداد کل دعوت شدگان مهاجرت از طریق برنامه پایلوت منطقه ای کارآفرینی بریتیش کلمبیا

انتخاب استانی بریتیش کلمبیا پذیرش 16 می 2023

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چنانچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چنانچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.