برنامه افیلیت اکسپرس

برنامه نیروی متخصص فدرال اسکیلد ورکر مهاجرت به کانادا Canada Federal

اگر سابقه تخصصی و حرفه ای دارید، برای اخذ اقامت دائم کانادا فرم ارزیابی را تکمیل کنید 

اگر سابقه تخصصی و حرفه ای دارید، برای اخذ اقامت دائم کانادا فرم ارزیابی را تکمیل کنید