کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 4 فوریه 2020 مهاجرت به کانادا
کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 4 فوریه 2020 مهاجرت به کانادا

کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 4 فوریه 2020 توسط اداره مهاجرت بریتیش کلمبیا برگزار گردید

کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 4 فوریه 2020 با صدور 14 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای ادامه فرآیند سرمایه گذاری خود در استان بریتیش کلمبیا اقدام نمایند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

افزایش نسبی حداقل نمره پذیرش

در این دوره با حداقل کسب 115 امتیاز دعوتنامه ها صادر گردید که نسبت به یک سال گذشته، جزء بالاترین حداقل نمره های پذیرش در یک سال گذشته محسوب می گردد ولی نسبت به دوره قبل کاهش داشته اشت.

تاریخ قرعه کشی 4 فوریه 2020 ( 15 بهمن 1398)
برنامه مهاجرتیکارآفرینی
پایین ترین نمره مورد پذیرش115
کل دعوتنامه صادر شده 14

لطفا در صورتیکه مالکیت شرکت و یا سابقه مدیریت ارشد دارید و مایل هستید که که از این روش اقدام کنید؛فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

وضعیت دوره جدید سیستم اکسپرس انتری استان بریتیش کلمبیا

اداره مهاجرت استان بی سی با معرفی برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا BC PNP  که یک سیستم مهاجرتی برای سرمایه گذاران و کارآفرینان می باشد، این امکان را به متقاضیان می دهد تا با ثبت نام آنلاین وارد سیستم گردند. زمانیکه متقاضیان پروفایل خود را ایجاد کردند، براساس اطلاعات که اظهار می کنند ،نمره ای را از 120 کسب می نمایند و وارد جریان انتخابی استان می گردند.

در جدیدترین کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 4 فوریه 2020، بعنوان اولین دوره در سال 2020 در مجموع با صدور 14 دعوتنامه، تعداد متقاضیان دعوت شده در برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا BC PNP  سال جاری همان 14 باقی مانده است.

کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 4 فوریه 2020 مهاجرت به کانادا

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مالکیت شرکت و یا سابقه مدیریت ارشد دارید و مایل هستید که که از این روش اقدام کنید؛فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.