کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 15 جون 2021
کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 15 جون 2021

کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 15 جون 2021 توسط اداره مهاجرت بریتیش کلمبیا برگزار گردید

کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 15 جون 2021 با صدور 14 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا برگزار گردید. این افراد که قصد مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق کارآفرینی و سرمایه گذاری برنامه اصلی (BC PNP Entrepreneur Immigration)  و یا برنامه پایلوت منطقه ای  (BC PNP Entrepreneur Immigration – Regional Pilot) را دارند، می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای ادامه فرآیند سرمایه گذاری خود در استان بریتیش کلمبیا اقدام نمایند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

کارآفرینی بریتیش کلمبیا – برنامه اصلی

BC PNP Entrepreneur Immigration – Base Category

از کل دعوتنامه های صادر شده در دوره کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 15 جون 2021 ، 9 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر گردید. این افراد که قصد مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق کارآفرینی و سرمایه گذاری بریتیش کلمبیا برنامه اصلی را دارند، می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای ادامه فرآیند سرمایه گذاری خود در استان بریتیش کلمبیا اقدام نمایند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

حداقل نمره پذیرش

در این دوره با حداقل کسب 126 امتیاز دعوتنامه ها صادر گردید که نسبت به یک سال گذشته، جزو بالاترین حداقل نمره های پذیرش در یک سال گذشته محسوب می گردد ولی نسبت به دوره قبل تغییری نداشته اشت.

تعداد دعوت شدگان در سال 2021

در جدیدترین کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 15 جون 2021 ، در زیرمجموعه برنامه اصلی کارآفرینی بریتیش کلمبیا  با صدور 9 دعوتنامه،  تعداد متقاضیان دعوت شده در برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا BC PNP Entrepreneur Immigration – Base Category  سال جاری به 23 افزایش پیدا کرده است.

تاریخ قرعه کشی 15 جون 2021 ( 25 خرداد 1400)
برنامه مهاجرتیکارآفرینی بریتیش کلمبیا – برنامه اصلی (BC PNP Entrepreneur Immigration – Base Category)
پایین ترین نمره مورد پذیرش126
کل دعوتنامه صادر شده 9

برای اطلاع از وضعیت پرونده مهاجرت به کانادا و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

وضعیت دوره جدید سیستم اکسپرس انتری استان بریتیش کلمبیا

اداره مهاجرت استان بی سی با معرفی برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا BC PNP  که یک سیستم مهاجرتی برای سرمایه گذاران و کارآفرینان می باشد، این امکان را به متقاضیان می دهد تا با ثبت نام آنلاین وارد سیستم گردند. زمانیکه متقاضیان پروفایل خود را ایجاد کردند، براساس اطلاعات که اظهار می کنند ،نمره ای را از 120 کسب می نمایند و وارد جریان انتخابی استان می گردند.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای مهاجرت از طریق برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

کارآفرینی بریتیش کلمبیا – برنامه پایلوت منطقه ای

BC PNP Entrepreneur Immigration – Regional Pilot

از کل دعوتنامه های صادر شده در دوره کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 15 جون 2021 ، 5 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر گردید. این افراد که قصد مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق کارآفرینی و سرمایه گذاری بریتیش کلمبیا برنامه پایلوت منطقه ای و یا صد هزار دلاری را دارند، می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای ادامه فرآیند سرمایه گذاری خود در استان بریتیش کلمبیا اقدام نمایند. این فرآیند به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

حداقل نمره پذیرش

در این دوره با حداقل کسب 139 امتیاز دعوتنامه ها صادر گردید که نسبت به یک سال گذشته، جزو حداقل نمره های متوسط پذیرش در یک سال گذشته محسوب می گردد ولی نسبت به دوره قبل افزایش داشته اشت.

تعداد دعوت شدگان در سال 2021

در جدیدترین کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 15 جون 2021 ، در زیرمجموعه برنامه پایلوت منطقه ای کارآفرینی بریتیش کلمبیا  با صدور 5 دعوتنامه،  تعداد متقاضیان دعوت شده در برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا  BC PNP Entrepreneur Immigration – Regional Pilot سال جاری به 5 افزایش پیدا کرده است.

تاریخ قرعه کشی 15 جون 2021 ( 25 خرداد 1400)
برنامه مهاجرتیکارآفرینی بریتیش کلمبیا – برنامه پایلوت منطقه ای ( BC PNP Entrepreneur Immigration – Regional Pilot )
پایین ترین نمره مورد پذیرش139
کل دعوتنامه صادر شده 5
کارآفرینی بریتیش کلمبیا پذیرش 15 جون 2021

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای مهاجرت از طریق برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای مهاجرت از طریق برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده مهاجرت به کانادا و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

این نوشته را با دوستان خود به اشتراک بگذارید