فرم ارزیابی ویزای دانشجویی کانادا

  • مشخصات فردی و اطلاعات تماس

  • مثال: 09121234567
  • اطلاعات تحصیلی

  • مثال : 1380/04/31
  • اطلاعات زبان

  • اطلاعات تکمیلی

  • اطلاعات مالی

  • کل دارایی های غیر نقدی مانند ارزش ملک و یا بیزنس