کدهای جدید شغلی برنامه نیروی متخصص و نیروی کار ماهر فدرال

کدهای شغلی جدید نسخه 2021-NOC برای برنامه های اسکیلد ورکر و اسکیلدتریدز فدرال اجرایی می شود.

متقاضیان مهاجرت به کانادا که برای مهاجرت کلاس اقتصادی از طریق برنامه‌های اسکیلدورکر فدرال (نیروی متخصص فدرال) و اسکیلد تریدز فدرال (نیروی کار فنی و ماهر فدرال) مرتبط با اکسپرس انتری درخواست می‌کنند، باید از تاریخ 16 نوامبر 2022 کدهای شغلی کاملاً متفاوتی را در درخواست‌های خود وارد کنند.

این زمانی است که سیستم جدید طبقه‌بندی مشاغل ملی اتاوا (NOC) درخواست‌های مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) را اجرایی می‌کند.

تحت برنامه اسکیلدورکر فدرال (نیروی متخصص فدرال)، 347 شغل واجد شرایط برای متقاضیان مهاجرت به کانادا وجود دارد که باید حداقل معیارهای ورود را داشته باشند تا بتوانند پروفایل ابراز تمایلExpressions Of Interest (EOI) خود را در سیستم اکسپرس انتری وارد کنند. تعدادی از این مشاغل تحت نسخه جدید NOC ترکیب شده اند.

این پروفایل ها تحت یک سیستم جامع رتبه بندی(CRS)، رتبه بندی می شوند. کاندیداهایی که بالاترین رتبه را در این سیستم کسب می کنند، برای آنها یک دعوت نامه برای درخواست (ITA) برای اقامت دائم در نظر گرفته می شوند. متقاضیان منتخب دعوتنامه یا همان ITA دریافت می کنند و سپس 60 روز فرصت دارند تا درخواست کامل را ارسال کنند.

در جدول زیر، کدهای جدید NOC برای آن دسته از مشاغل واجد شرایط برنامه نیروی متخصص فدرال ( اسکیلدورکر فدرال) و برنامه نیروی کار فنی و ماهر ( اسکیلد تریدز فدرال) که قبلاً، قبل از انتقال به نسخه جدید کدهای شغلی NOC 2021 وجود داشتند و پس از آن تاریخ، همچنان مشاغل واجد شرایط خواهند بود، آمده است:

The NOC 2021 Eligible Occupation Codes For Federal Skilled Worker and Federal Skilled Trades
Noc occupation
00010 Legislators
00011 Senior government managers and officials
00012 Senior managers financial, communications and other business services
00013 Senior managers health, education, social and community services and
membership organizations
00014 Senior managers trade, broadcasting and other services
00015 Senior managers construction, transportation, production and utilities
10010 Financial managers
10011 Human resources managers
10012 Purchasing managers
10019 Other administrative services managers
10020 Insurance, real estate and financial brokerage managers
10021 Banking, credit and other investment managers
10022 Advertising, marketing and public relations managers
10029 Other business services managers
10030 Telecommunication carriers managers
70021 Postal and courier services managers
20010 Engineering managers
20011 Architecture and science managers
20012 Computer and information systems managers
30010 Managers in health care
40010 Government managers health and social policy development and program
administration
40011 Government managers economic analysis, policy development and program
administration
40012 Government managers education policy development and program
administration
40019 Other managers in public administration
40020 Administrators post-secondary education and vocational training
40021 School principals and administrators of elementary and secondary
education
40030 Managers in social, community and correctional services
40040 Commissioned police officers and related occupations in public
protection services
40041 Fire chiefs and senior firefighting officers
40042 Commissioned officers of the Canadian Forces
50010 Library, archive, museum and art gallery managers
50011 Managers publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts
50012 Recreation, sports and fitness program and service directors
60010 Corporate sales managers
60020 Retail and wholesale trade managers
60030 Restaurant and food service managers
60031 Accommodation service managers
60040 Managers in customer and personal services
70010 Construction managers
70011 Home building and renovation managers
70012 Facility operation and maintenance managers
70020 Managers in transportation
80010 Managers in natural resources production and fishing
80020 Managers in agriculture
80021 Managers in horticulture
0823 Managers in aquaculture
90010 Manufacturing managers
90011 Utilities managers
11100 Financial auditors and accountants
11101 Financial and investment analysts
11103 Securities agents, investment dealers and brokers
11109 Other financial officers
11200 Human resources professionals
11201 Professional occupations in business management consulting
11202 Professional occupations in advertising, marketing and public
relations
12010 Supervisors, general office and administrative support workers
12011 Supervisors, finance and insurance office workers
12012 Supervisors, library, correspondence and related information workers
72025 Supervisors, mail and message distribution occupations
12013 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations
13110 Administrative officers
12100 Executive assistants
12101 Human resources and recruitment officers
13101 Property administrators
12102 Procurement and purchasing agents and officers
12103 Conference and event planners
14103 Court clerks and related court services occupations
12104 Employment insurance and revenue officers
13100 Administrative assistants
13111 Legal administrative assistants
13112 Medical administrative assistants
12110 Court reporters, medical transcriptionists and related occupations
12111 Health information management occupations
12112 Records management technicians
12113 Statistical officers and related research support occupations
12200 Accounting technicians and bookkeepers
12201 Insurance adjusters and claims examiners
12202 Insurance underwriters
12203 Assessors, valuators and appraisers
13200 Customs, ship and other brokers
21100 Physicists and astronomers
21101 Chemists
21102 Geoscientists and oceanographers
21103 Meteorologists and climatologists
21109 Other professional occupations in physical sciences
21110 Biologists and related scientists
21111 Forestry professionals
21112 Agricultural representatives, consultants and specialists
21300 Civil engineers
21301 Mechanical engineers
21301 Electrical and electronics engineers
21320 Chemical engineers
21321 Industrial and manufacturing engineers
21322 Metallurgical and materials engineers
21330 Mining engineers
21331 Geological engineers
21332 Petroleum engineers
21390 Aerospace engineers
21311 Computer engineers (except software engineers and designers)
21399 Other professional engineers
21200 Architects
21201 Landscape architects
21202 Urban and land use planners
21203 Land surveyors
21210 Mathematicians, statisticians and actuaries
21222 Information systems specialists
21223 Database analysts and data administrators
21231 Software engineers and designers
21230 Computer systems developers and programmers
21233 Web designers
22100 Chemical technologists and technicians
22101 Geological and mineral technologists and technicians
22110 Biological technologists and technicians
22111 Agricultural and fish products inspectors
22112 Forestry technologists and technicians
22113 Conservation and fishery officers
22114 Landscape and horticulture technicians and specialists
22300 Civil engineering technologists and technicians
22301 Mechanical engineering technologists and technicians
22302 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
22303 Construction estimators
22310 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
22311 Electronic service technicians (household and business equipment)
22312 Industrial instrument technicians and mechanics
22313 Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors
22210 Architectural technologists and technicians
22211 Industrial designers
22212 Drafting technologists and technicians
22213 Land survey technologists and technicians
22214 Technical occupations in geomatics and meteorology
22230 Non-destructive testers and inspection technicians
22231 Engineering inspectors and regulatory officers
22232 Occupational health and safety specialists
22233 Construction inspectors
72600 Air pilots, flight engineers and flying instructors
72601 Air traffic controllers and related occupations
72602 Deck officers, water transport
72603 Engineer officers, water transport
72604 Railway traffic controllers and marine traffic regulators
22220 Computer network and web technicians
22221 User support technicians
22222 Information systems testing technicians
31300 Nursing co-ordinators and supervisors
31301 Registered nurses and registered psychiatric nurses
31110 Specialists in clinical and laboratory medicine
31102 General practitioners and family physicians
31110 Dentists
31103 Veterinarians
31110 Optometrists
31201 Chiropractors
31302 Nurse practitioners
31209 Other professional occupations in health diagnosing and treating
31120 Pharmacists
31121 Dietitians and nutritionists
31112 Audiologists and speech-language pathologists
31202 Physiotherapists
31203 Occupational therapists
31204 Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment
32120 Medical laboratory technologists
33101 Medical laboratory assistants and related technical occupations
32104 Animal health technologists and veterinary technicians
32103 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
32121 Medical radiation technologists
32122 Medical sonographers
32123 Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists
32129 Other medical technologists and technicians
32110 Denturists
32111 Dental hygienists and dental therapists
32112 Dental technologists and technicians
32100 Opticians
32200 Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists
32209 Other practitioners of natural healing
32101 Licensed practical nurses
32102 Paramedical occupations
32201 Massage therapists
32109 Other technical occupations in therapy and assessment
41200 University professors and lecturers
401201 Post-secondary teaching and research assistants
41210 College and other vocational instructors
41220 Secondary school teachers
41221 Elementary school and kindergarten teachers
41320 Educational counsellors
41110 Judges
41101 Lawyers and Quebec notaries
31200 Psychologists
41300 Social workers
41301 Therapists in counselling and related specialized therapies
41302 Religious leaders
41311 Probation and parole officers
41321 Career development practitioners and career counsellors (except education)
41400 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
41401 Economists and economic policy researchers and analysts
41402 Business development officers and marketing researchers and consultants
41403 Social policy researchers, consultants and program officers
41404 Health policy researchers, consultants and program officers
41405 Education policy researchers, consultants and program officers
41406 Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers
41407 Program officers unique to government
41409 Other professional occupations in social science
42200 Paralegal and related occupations
42201 Social and community service workers
42202 Early childhood educators and assistants
42203 Instructors of persons with disabilities
43109 Other instructors
42204 Religion workers
42100 Police officers (except commissioned)
42101 Firefighters
44200 Primary combat members of the Canadian Armed Forces
51100 Librarians
51101 Conservators and curators
51102 Archivists
5121 Authors and writers
51110 Editors
51113 Journalists
51114 Translators, terminologists and interpreters
51120 Producers, directors, choreographers and related occupations
51121 Conductors, composers and arrangers
51122 Musicians and singers
53120 Dancers
53121 Actors, comedians and circus performers
53122 Painters, sculptors and other visual artists
52100 Library and public archive technicians
53100 Registrars, restorers, interpreters and other occupations related to museum and art galleries
53110 Photographers
52110 Film and video camera operators
52111 Graphic arts technicians
52112 Broadcast technicians
52113 Audio and video recording technicians
52119 Other technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts
53111 Motion pictures, broadcasting, photography and performing arts assistants and operators
52114 Announcers and other broadcasters
52120 Graphic designers and illustrators
53123 Interior designers and interior decorators
53123 Theatre, fashion, exhibit and other creative designers
53124 Artisans and craftspersons
53125 Patternmakers textile, leather and fur products
53200 Athletes
53201 Coaches
53202 Sports officials and referees
62010 Retail sales supervisors
62100 Technical sales specialists wholesale trade
62101 Retail and wholesale buyers
63100 Insurance agents and brokers
63101 Real estate agents and salespersons
63102 Financial sales representatives
62020 Food service supervisors
62021 Executive housekeepers
62022 Accommodation, travel, tourism and related services supervisors
62023 Customer and information services supervisors
62024 Cleaning supervisors
62029 Other services supervisors
62200 Chefs
63200 Cooks
63201 Butchers, meat cutters and fishmongers retail and wholesale
63202 Bakers
63210 Hairstylists and barbers
63220 Shoe repairers and shoemakers
62202 Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupations
63221 Upholsterers
62201 Funeral directors and embalmers
72010 Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations
72011 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
72012 Contractors and supervisors, pipefitting trades
72013 Contractors and supervisors, carpentry trades
72014 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
72100 Machinists and machining and tooling inspectors
72101 Tool and die makers
72102 Sheet metal workers
72103 Boilermakers
72104 Structural metal and platework fabricators and fitters
72105 Ironworkers
72106 Welders and related machine operators
72200 Electricians (except industrial and power system)
72201 Industrial electricians
72201 Power system electricians
72203 Electrical power line and cable workers
72204 Telecommunications line and cable installers and repairers
72205 Telecommunications equipment installation and cable television service technicians
72300 Plumbers
72301 Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers
72302 Gas fitters
72310 Carpenters
72311 Cabinetmakers
72320 Bricklayers
73100 Concrete finishers
73101 Tile setters
73102 Plasterers, drywall installers and finishers and lathers
73110 Roofers and shinglers
73111 Glaziers
72321 Insulators
73112 Painters and decorators (except interior decorators)
73113 Floor covering installers
72020 Contractors and supervisors, mechanic trades
72021 Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews
72022 Supervisors, printing and related occupations
72023 Supervisors, railway transport operations
72024 Supervisors, motor transport and other ground transit operators
72400 Construction millwrights and industrial mechanics
72401 Heavy-duty equipment mechanics
72402 Heating, refrigeration and air conditioning mechanics
72403 Railway Carmen/women
72404 Aircraft mechanics and aircraft inspectors
72405 Machine fitters
72406 Elevator constructors and mechanics
72410 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
72411 Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators
72420 Oil and solid fuel heating mechanics
72421 Appliance servicers and repairers
72422 Electrical mechanics
72423 Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics
72429 Other small engine and small equipment repairers
73310 Railway and yard locomotive engineers
73311 Railway conductors and brakemen/women
72500 Crane operators
73402 Drillers and blasters surface mining, quarrying and construction
72501 Water well drillers
73401 Printing press operators
72999 Other technical trades and related occupations
82010 Supervisors, logging and forestry
82020 Supervisors, mining and quarrying
82021 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
83100 Underground production and development miners
83101 Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers
83110 Logging machinery operators
82030 Agricultural service contractors and farm supervisors
82031 Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services
83120 Fishing masters and officers
83121 Fishermen/women
92010 Supervisors, mineral and metal processing
92011 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
92012 Supervisors, food and beverage processing
92013 Supervisors, plastic and rubber products manufacturing
92014 Supervisors, forest products processing
92015 Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing
92020 Supervisors, motor vehicle assembling
92021 Supervisors, electronics and electrical products manufacturing
92022 Supervisors, furniture and fixtures manufacturing
92023 Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing
92024 Supervisors, other products manufacturing and assembly
93100 Central control and process operators, mineral and metal processing
93101 Central control and process operators, petroleum, gas and chemical processing
93102 Pulping, papermaking and coating control operators
92100 Power engineers and power systems operators
92101 Water and waste treatment plant operators

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

شرایط مشاغل واجد شرایط برنامه اسکیلد تریدز فدرال یا نیروی کار فنی و ماهر

مشاغل واجد شرایط تحت برنامه اسکیلدتریدز فدرال (FST) یا نیروی کار فنی و ماهر فدرال نیز با اجرایی شدن نسخه جدید کدهای شغلی NOC 2021 در 16 نوامبر ادامه خواهند داشت.

تحت آن برنامه، اداره مهاجرت کانادا، حداکثر 3000 درخواست در هر سال تقویمی را می پذیرد. مشاغل فنی و مهارتی واجد شرایط به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  • مشاغل فنی که دارای سقف‌ انتخابی ثانویه با قبول 100 درخواست مهاجرتی هستند.
  • مشاغل فنی که دارای سقف‌ انتخابی ثانویه نیستند.

حداکثر 3000 درخواست مهاجرت تحت برنامه اسکیلد تریدزFST پذیرفته می شود

در جدول زیر، کدهای جدید NOC برای مشاغل فنی که حداکثر تا 100 درخواست یا تا رسیدن به سقف کلاس 3000 درخواست پذیرفته می شود، آمده است:

Noc occupation
72011 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
72013 Contractors and supervisors, carpentry trades
72014 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and services
72310 Carpenters
72020 Contractors and supervisors, mechanic trades
72021 Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews
82010 Supervisors, logging and forestry
82020 Supervisors, mining and quarrying
82021 Contractors and supervisors, oil and gas drilling services
83110 Logging machinery operators
82030 Agricultural service contractors and farm supervisors
92010 Supervisors, mineral and metal processing
92011 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
92013 Supervisors, plastic and rubber products manufacturing
93100 Central control and process operators, mineral and metal processing
92100 Power engineers and power systems operators
92101 Water and waste treatment plant operators

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

در جدول زیر، کدهای جدید NOC برای مشاغل فنی که درخواست ها تا رسیدن به سقف کل 3000 مورد پذیرش قرار می گیرند، بدون اعمال سقف ثانویه آمده است:

Noc occupation
72100 Machinists and machining and tooling inspectors
72102 Sheet metal workers
72104 Structural metal and plate work fabricators and fitters
72105 Ironworkers
72106 Welders and related machine operators
72200 Electricians (except industrial and power system)
72201 Industrial electricians
72202 Power system electricians
72203 Electrical power line and cable workers
72204 Telecommunications line and cable installers and repairers
72205 Telecommunications equipment installation and cable television service technicians
72300 Plumbers
72301 Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers
72302 Gas fitters
72400 Construction millwrights and industrial mechanics
72401 Heavy-duty equipment mechanics
72402 Refrigeration and air conditioning mechanics
72403 Railway carmen/women
72404 Aircraft mechanics and aircraft inspectors
72406
Elevator constructors and mechanics
72500 Crane operators
72402 Drillers and blasters – surface, mining, quarrying and construction
72501 Water well drillers
83100 Underground production and development miners
83101 Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers
93101 Central control and process operators, petroleum, gas and chemical processing

علاوه بر تمام این مشاغل واجد شرایط تحت برنامه نیروی متخصص فدرال (FSW) و برنامه نیروی کار ماهر و فنی (FST)، اداره مهاجرت کانادا نیز از 16 نوامبر که نسخه جدید NOC 2021 برای 16 شغل دیگر تحت کلاس اقتصادی مهاجرت را اجرایی می نماید. اما دقیقاً هر یک از این مشاغل تحت چه برنامه ای قرار می گیرند. هنوز اعلام نشده است

در جدول زیر، کدهای جدید NOC برای مشاغلی که از 16 نوامبر نیز واجد شرایط هستند، آمده است:

Noc occupation
13102 Payroll administrators
33100 Dental assistants and dental laboratory assistants
33102 Nurse aides, orderlies and patient service associates
33103 Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants
33103 Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants
43100 Elementary and secondary school teacher assistants
43200 Sheriffs and bailiffs
43201 Correctional service officers
43202 By-law enforcement and other regulatory officers
63211 Estheticians, electrologists and related occupations
73200 Residential and commercial installers and servicers
73202 Pest controllers and fumigators
73209 Other repairers and servicers
73300 Transport truck drivers
73301 Bus drivers, subway operators and other transit operators
73400 Heavy equipment operators
93200 Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.