لیست مشاغل حمل و نقل واجد شرایط اکسپرس انتری

تقاضای کانادا برای متقاضیان واجد شرایط مشاغل حمل و نقل

در راستای اجرای پذیرش های هدفمند در مشاغلی که اداره مهاجرت کانادا آنها را بصورت دسته بندی اعلام کرده بود، در تاریخ 20 سپتامبر 2023 اولین پذیرش هدفمند مشاغل حمل و نقل واجد شرایط اکسپرس انتری برگزار گردید.

کانادا در تلاش است که تقاضای فزاینده کارفرماهای کانادایی برای استخدام را برآورده کند و با اولویت دادن به دعوت از تازه واردان واجد شرایط با تجربه کاری در مشاغل حمل و نقل، موقعیت های ضروری را که به رشد و پیشرفت اقتصادی کشور کمک می کند، تکمیل کند.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

10 شغل حمل و نقل واجد شرایط اکسپرس انتری

پذیرش های هدفمند اکسپرس انتری برای مشاغل حمل و نقل بر روی پروفایل های متقاضیان اکسپرس انتری با حداقل شش ماه تجربه در یکی از 10 شغل ذکر شده در زیر اعمال شده و برای آنها دعوتنامه صادر شده است.

1- Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors

کد شغلی: NOC 93200

نمونه عناوین شغلی:

 • Aircraft assembler
 • Aircraft assembly inspector
 • Airframe assembler
 • Bench and structural assembler
 • Bench fitter mechanic – aircraft assembly
 • Rigger – aircraft assembly
 • Wing tank mechanic – aircraft assembly

2- Transport truck drivers

کد شغلی: NOC 73300

نمونه عناوین شغلی:

 • Bulk goods truck driver
 • Dump truck driver
 • Flatbed truck driver
 • Heavy truck driver
 • Logging truck driver
 • Long haul truck driver
 • Moving van driver
 • Shunt truck driver
 • Tow truck driver
 • Tractor-trailer truck driver
 • Transport driver
 • Truck driver

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

3- Railway traffic controllers and marine traffic regulators

کد شغلی: NOC 72604

نمونه عناوین شغلی:

 • Chief rail traffic controller
 • Marine traffic regulator
 • Rail traffic controller
 • Train operator

4- Engineer officers, water transport

کد شغلی: NOC 72603

نمونه عناوین شغلی:

 • Chief engineer – water transport
 • Engineer officer – water transport
 • Fourth engineer – water transport
 • Marine engineer officer
 • Second engineer
 • Third engineer – water transport
 • Tugboat engineer

5- Deck officers, water transport

کد شغلی: NOC 72602

نمونه عناوین شغلی:

 • Coast Guard vessel first watchkeeping officer
 • Coast Guard vessel navigation officer
 • Coast Guard vessel watchkeeping officer
 • Deck officer – water transport
 • Ferryboat master
 • Master mariner
 • Ship first mate
 • Ship pilot
 • Ship second mate
 • Ship third mate
 • Ship’s captain
 • Ship’s mate
 • Tugboat captain

6- Air traffic controllers and related occupations

کد شغلی: NOC 72601

نمونه عناوین شغلی:

 • Air traffic controller (ATC)
 • Airport air traffic controller
 • Enroute air traffic controller
 • Flight dispatcher
 • Flight service specialist (FSS)
 • Instrument flight rules air traffic controller
 • Terminal air traffic controller
 • Visual flight rules air traffic controller

7- Air pilots, flight engineers and flying instructors

کد شغلی: NOC 72600

نمونه عناوین شغلی

 • Air pilot
 • Captain – air transport
 • Check pilot
 • Chief flying instructor
 • Chief pilot
 • Co-pilot
 • Flight engineer
 • Flying instructor
 • Helicopter pilot
 • Pilot instructor
 • Relief pilot
 • Second officer – air transport
 • Test pilot

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

8- Aircraft mechanics and aircraft inspectors

کد شغلی: NOC 72404

نمونه عناوین شغلی

 • Aircraft gas turbine engine technician
 • Aircraft hydraulics mechanic
 • Aircraft inspector
 • Aircraft maintenance engineer (AME) (except avionics)
 • Aircraft mechanic
 • Aircraft repair and overhaul inspector
 • Aircraft repair shop inspector
 • Aircraft structural repair technician
 • Aircraft systems inspector
 • Aviation mechanical component shop technician
 • Certified aircraft technician
 • Flight test inspector

9- Railway carmen/women

کد شغلی: 72403 NOC

نمونه عناوین شغلی

 • Rail vehicle mechanic
 • Railway car inspector
 • Railway carman/woman
 • Railway carman/woman apprentice
 • Streetcar and subway car mechanic

10- Managers in transportation

کد شغلی: NOC 70020

نمونه عناوین شغلی

 • Bus company manager
 • Distribution manager – logistics
 • Flight operations manager
 • Freight forwarding manager
 • Marine superintendent
 • Rail operations superintendent
 • Railway freight manager
 • Traffic manager – transportation
 • Transport department manager
 • Transportation manager
 • Urban transit system manager

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرت اقامت دائم را دارید، لطفا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.