مدت زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرت و افامت کانادا

جدول مدت زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرت و اقامت به کانادا

جدول زیر خلاصه آخرین زمان اعلامی اداره مهاجرت کانادا برای برررسی پروندهای مهاجرت به کانادا و همچنین کلیه پرونده های مربوط به اقامت و شهروندی کانادا را نشان می دهد.

برنامه های مهاجرت به کانادا

اسکیل ورکر فدرال6 ماه
اسکیل ورکر کبک15 تا 17 ماه
خوداشتغالی هنرمندان و ورزشکاران24 ماه
سرمایه گذاری کبک47 ماه
استارتاپ فدرال12 تا 16 ماه
تجربه کانادا CEC6 ماه
پرستاران خانگی12 ماه

ویزاهای موقت

ویزای توریستی56 روز
تمدید ویزای توریستی60 روز
ویزای تحصیلی9 هفته
تمدید ویزای تحصیلی39 روز
ویزای اجازه کار12 هفته
تمدید ویزای کار83 روز

ویزاهای دائم و شهروندی

کارت اقامت43 روز
تمدید کارت اقامت32 روز
شهروندی12 ماه
سوپرویزا231 روز
اسپانسرشیپ همسر ( داخل و خارج کانادا)12 ماه
اسپانسرشیپ پدر و مادر20 تا 24 ماه
پرستاران خانگی12 ماه
پرونده انساندوستانه22 تا 36 ماه

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای یکی از برنامه های مهاجرتی اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران شرکت آی تی سی با شما تماس بگیرند.