اکسپرس انتری آلبرتا پذیرش 8 دسامبر 2022

مهاجرت به آلبرتا

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری آلبرتا پذیرش 8 دسامبر 2022 برگزار گردید.

اکسپرس انتری آلبرتا پذیرش 8 دسامبر 2022 با صدور 129 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به آلبرتا تحت برنامه استانی آلبرتا یا برنامه مهاجرت مزیت آلبرتا Alberta Advantage Immigration Program (AAIP) برگزار گردید. این افراد می توانند با استفاده از این دعوتنامه برای انتخاب استانی شدن تقاضا بدهند. این فرآیند مهاجرت به کانادا به کسب اقامت دائم کانادا متقاضیان منجر می گردد.

متقاضیان مهاجرت به کانادا دارای  پروفایل در سیستم اکسپرس انتری فدرال

سیستم اکسرس انتری فدرال کانادا به منظور تجمیع اطلاعات متقاضیان مهاجرت به کانادا تشکیل شده است. اداره مهاجرت استان آلبرتا نیز ار بین این افراد برای تعدادی از متقاضیان که قصد مهاجرت به آلبرتا را دارند که در سیستم جامع رتبه بندی یا CRS دارای حداقل نمره جامع پذیرش 305 بوده اند، تحت برنامه استانی آلبرتادعوتنامه استانی صادر نمود.

کل دعوتنامه های صادر شده در سال 2022

با برگزاری دوره اکسپرس انتری آلبرتا پذیرش 8 دسامبر 2022 تاکنون اداره مهاجرت استان آلبرتا تعداد 2,449 تحت برنامه استاتی آلبرتا دعوتنامه NOI را صادر نموده است.

تاریخ قرعه کشی 8 دسامبر 2022 (17 آذر1401)
تاریخ اعلام خبر17 ژانویه 2023 ( 27 دی1401)
برنامه مهاجرتیبرنامه انتخاب استانی آلبرتا – اکسپرس انتری آلبرتا
کل دعوتنامه صادر شده 129
حداقل نمره پذیرش305

سیستم اکسپرس انتری

برای مهاجرت به کانادا، سیستم اکسپرس انتری مهمترین برنامه مهاجرتی اقتصادی می باشد که توسط اداره مهاجرت دولت فدرال طراحی شده است. استان ها هم می توانند براساس سهمیه و نیازمندیهای استانی خود در دوره های مشخصی از تعدای از افرادی که در سیستم اکسپرس انتری فدرال پروفایل ثبت شده دارند دعوت بعمل آورند.

مزیتی که برای متقاضی سیستم اکسپرس انتری وجود دارد

متقاضی مهاجرت به آلبرتا و سیستم اکسپرس انتری که موفق شده است از این استان دعوتنامه کسب نماید می تواند به نمره جامع رتبه بندی (CRS)  خود  ۶۰۰ امتیاز اضافه نماید. این افزایش امتیاز، روش موثری برای بالا بردن جایگاه متقاضی به نفرات اول در سیستم اکسپرس انتری می باشد.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

آمار تعداد دعوتنامه های صادرشده و حدقل نمره پذیرش اکسپرس انتری آلبرتا

نمودار زیر تعداد دعوتنامه ها، و حداقل نمره پذیرش متقاضیان مهاجرت به کانادا تحت برنامه انتخاب استانی آلبرتا در چند ماه گذشته تا جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری آلبرتا 8 دسامبر 2022 نشان می دهد. 

اکسپرس انتری آلبرتا پذیرش 8 دسامبر 2022

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چناتچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.